حسن صالحی
اعترافات اجباری تلویزیونی روح الله زم چه چیز را “ترکوند”؟!
شنبه, ۲۱ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

خبرنگار- بازجو علی رضوانی مجری برنامه “بدون تعارف” در خبر ۲۰:۳۰ تلویزیون جمهوری اسلامی روح الله زم ، مدیر آمد نیوز، که اخیرا به اعدام محکوم شده است را در مقابل دوربین قرار داد که علیه خودش حرف بزند. این اعترافات اجباری تلویزیونی اما برای جمهوری اسلامی موفقیتی بهمراه نداشت. به ضد خودش تبدیل شد. خودشان با تعریف و تمجید درباره این برنامه مسخره گفتند که برنامه ۲۰:۳۰ “ترکوند”!!

ولی واقعا این برنامه چه چیز را “ترکوند”؟ عقده جمهوری اسلامی را “ترکوند” که می خواست کل جنبش اعتراضی مردم را به آمد نیوز وصل کند و آنگاه برخود ببالد که حالا با دستگیری روح الله زم دیگری کسی نیست که “آتش بیار معرکه” شود. ولی در همین برنامه مسخره وقتی علی رضوانی از “اغتشاش” حرف می زند روح الله زم در جواب می گوید که “شما نامش را اغتشاش می گذارید وگرنه ما می گوئیم اعتراضات”. و البته اعتراضاتی که قبل از اینکه حاصل دخالت کسی باشد به دلیل نفس وجود نحس جمهوری اسلامی و شرایط غیرقابل تحملی است که این رژیم برای مردم بوجود آورده است.

البته در این نمایش تلویزیونی نفرت انگیز روح الله زم را تحقیر کردند و او را واداشتند علیه خودش حرف بزد و ابراز ندامت کند. اما دقیقا همین شیوه هاست که بیشتر خشم و اعتراض مردم را بر می انگیزد. بیش از چهل سال است که از این نمایشات مسخره و نفرت انگیز اجرا می کنند ولی نتوانسته اند کسی را از مبارزه و اعتراض دلسرد کنند. در دهسال گذشته جنبش اعتراضی مردم هر بار قوی تر از گذشته پا به میدان گذاشته است. همانطور که مردم بارها اعلام کرده اند “شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد”!

از نظر کمیته بین المللی علیه اعدام راه اندازی رسانه نه فقط جرم نیست بلکه یکی از حقوق پایه ای شهروندان است. در ضمن این حق طبیعی هر رسانه ای است که مردم را دعوت به اعتراض و مبارزه کند. بخصوص دعوت به مبارزه علیه رژیمی که میلیونها نفر از آن دل خونی دارند. ما خواهان لغو فوری حکم اعدام روح الله زم و آزادی فوری وی هستیم.

حسن صالحی

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی