کاظم نیکخواه
حکم اعدام معترضین، میخی بر تابوت حکومت
یکشنبه, ۲۹ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی میخواهد سه تن از دستگیر شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ یعنی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را اعدام کند. این تلاش و تقلای کثیف و مذبوحانه حکومت برای ارعاب کل جامعه است. میخواهند جامعه ای را که از نفرت از این حکومت وحشی و ماقبل تاریخی میسوزد، از اعتراض کردن بازدارند. زهی خیال احمقانه و باطل! با هر جنایتی خشم و نفرت سراسری تر میشود. صدای اعتراض عمیق تر در مغز و استخوان جامعه رسوخ میکند و آتش انقلاب علیه این حکومت وحشی و قرون وسطائی سرمایه داران، سوزان تر و گسترده تر خواهد شد. به سران خونخوار این حکومت از خامنه ای تا امثال رئیسی و روحانی و بقیه اعلام میکنیم که اگر نمیدانید بدانید! هیچ حکومتی در تاریخ بشری با جنایت نتوانسته است خود را از انقلاب مردم نجات دهد. میلیونها نفر در ایران نان و رفاه و زندگی انسانی میخواهند. آزادی نفس کشیدن و سخن گفتن میخواهند. زندگی ای همچون انسان قرن بیست و یکمی را میخواهند. این مردم را شما با هیچ توحشی نمیتوانید و نخواهید توانست به ۱۴۰۰سال پیش عقب بکشید و با توحش اسلامی آشتی دهید. هرچه بیشتر با این جنایات تقلا کنید، نسل اندر نسلتان را هم انقلاب مردم نابود خواهد کرد و کل سنت اسلام و قران و خدایتان را از بیخ و بن خواهد سوزاند. مردم دیده اند و میدانند که ثروتهای چپاول کرده میلیاردی تان از همه مقدسات برایتان عزیزتر است و میخواهید از آنها حفاظت کنید. اما با مرگ هر جوانی، صدها هزار نفر به صف انقلاب اضافه خواهند شد. اگر نمیدانید بدانید! ذره ذره ثروتهای چپاول کرده را از حلقوم کثیفتان بیرون خواهیم کشید. راه فراری ندارید. به خودتان بیایید! صدای سرنگونی از درون زندانهایتان بگوش میرسد. زندانیان زیر شکنجه فریاد میزنند مرگ بر حکومت اسلامی مرگ بر خامنه ای! آیا صدایشان را میشنوید؟
همه کارگران و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان و زنان این کشور، میخواهند زندگی انسانی داشته باشند. و اعتراضات آبان ماه و دی ماه و تیرماه و خردادماه، هر بار با جنایت عقب رانده شده و به فاصله کوتاهی آتشین تر و وسیعتر سر بلند کرده است. این صدا را نمیتوان خاموش کرد. ما از تک تک عزیزانمان دفاع میکنیم. و خونخواران تاریخ را سرجای خود خواهیم نشاند. جامعه در آستانه انقلابی همه جانبه است و راهی برای عقب زدن آن وجود ندارد.
کمیته بین المللی علیه اعدام روز ۲۸ تیر برابر ۱۸ ژوِئیه را روز اعتراض علیه حکم اعدام این سه جوان اعلام کرده است. باید وسیعا این روز را برگزار کرد و صدای انسانیت را علیه وحوش تاریخ بلندتر نمود.
زنده باد انقلاب انسانی براییک جامعه انسانی! نابود باد حکومت توحش و چپاول اسلامی!

انترناسیونال ۸۷۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی