کاظم نیکخواه
جنبش انسانی در برابر ماشین اعدام
یکشنبه, ۱۲ام مرداد, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

جدال جبهه انسانی و مردم متمدن علیه حکومت واپسگرا و جنایتکار و کشتارگر جمهوری اسلامی این روزها بیش از پیش روی مقابله با اعدام معترضین آبان و دی ماه متمرکز شده است. ابتدا حکم اعدام علیه سه تن از معترضین آبان ماه یعنی سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی علنی شد و موجی از خشم و اعتراض را بر انگیخت و هفته گذشته یک طوفان و جنبش گسترده اعتراضی را دامن زد و میلیونها نفر در آن شرکت کردند و صدایشان را علیه ماشین کشتار اسلامی بلند کردند. اکنون نیز خبر حکم اعدام برای پنج تن از معترضین دی ماه در اصفهان مجید نظری، عباس محمدی، هادی کیانی، مهدی صالحی، و محمد بسطامی همه را خشمگین و نگران کرده است و موجی از نفرت و انزجار علیه حکومت به جریان افتاده است. حکومت اسلامی با این احکام میخواهد فضای رعب و وحشت را بر جامعه حاکم کند. اما با این عکس العمل گسترده و اعتراضی می بیند که نتیجه درست برعکس است. تازه این هنوز گوشه کوچکی از خشمی است که نهفته است و بدون تردید با هر جنایتی بسرعت فوران خواهد کرد. جامعه ایران نشان داده است که در برابر کشتارگران دیگر کوتاه نمی آید. نمیتوانند با جنایت بمانند و حکومت کنند. این محاسبه ای سفیهانه است که با قربانی کردن جان جوانان معترض میخواهند آنرا به آزمایش بگذارند.
بدون تردید اگر هرکدام از این احکام اعدام عملی شود، روند تقابل مردم با جمهوری اسلامی وارد فاز تازه ای خواهد شد و ابعاد بسیار حادتر و شدیدتری بخود خواهد گرفت. اعدام جوانانی که گناهشان اعتراض به گرانی و سرکوب و یکه تازی اوباش حکومتی است، برای هیچ بخشی از جامعه قابل قبول نیستو جمهوری اسلامی باید بداند که نمیتواند با این نوع جنایات این جامعه را عقب براند. کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و بازنشستگان و بخشهای مختلف مردم با دقت و با نگرانی گوش بزنگ اخبار این احکام هستند و اگر جنایتکاران حاکم آنقدر ابله باشند که این فضای انفجاری را نبینند، مطمئنا خیلی زود خواهند دید که اشتباه مهلک و غیرقابل بازگشتی را مرتکب شده اند که با هیچ سیاست و عقب نشینی ای قابل جبران نیست.
جدا از مساله سرنگونی ما مردم در ایران مصممیم ماشین اعدام را همچون سنگسار بطور کامل متوقف کنیم و از کار بیندازیم. اعدام هیچکس برای مردم قابل قبول نیست. ما با صدای رسا اعلام میکنیم که اعدام قتل عمد دولتی است. مردم دیده اند و تجربه کرده اند که اعدام، ابزار سرکوب و سیطره ستمگران حاکم است. چه رسد به اعدام جوانانی که خواستها و اعتراضات همه مردم را بازتاب داده اند. صف ما مردم ضد اعدام عظیم و کوبنده است و حکومت جلادان نباید تردیدی در این مورد داشته باشد.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی