نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
کاظم نیکخواه
بازخوانی جعبه سیاه، باز نگری یک توحش بی سابقه
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی بعد از شش ماه زیر فشار بین المللی و فشار خانواده های جانباختگان، بالاخره مدتی پیش جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی مربوط به پرواز ۷۵۲ را به فرانسه تحویل داد. اخیرا اعلام شد که جعبه سیاه بازخوانی شده و نشان میدهد که مسافران و خدمه هواپیما بعد از شلیک اولین موشک تا حدود بیست ثانیه زنده بوده اند و بعد ارتباط قطع میشود. شلیک دوم بعد از ۲۵ ثانیه صورت گرفت.
لازم نیست انسان وارد جزئیات جعبه سیاه شود. مهمترین خاصیت این بازخوانی اینست که یک بار دیگر این فاجعه دردناک را مثل روز اول جلوی چشم مردم دنیا آورده است. این را میدانستیم که خلبان بعد از شلیک اول میخواسته به فرودگاه بازگردد. اما با شلیک دوم سرنگون میشود. شواهد بسیاری هست که نشان میدهد این فاجعه نه یک تصادف و یک اشتباه، بلکه یک جنایت عمدی بود. همینکه شش ماه برای تحویل جعبه سیاه مقاومت کردند و بعد زیر فشار تسلیم شدند، نیز خود دلیل غیرقابل انکار دیگری در تلاش برای لاپوشانی یک جنایت عمدی بود. این جنایت را بشریت هیچگاه فراموش نخواهد کرد. در مورد آن کتابها و فیلمها ساخته خواهد شد. جمهوری اسلامی را با این جنایت و بخاطر این جنایت قطعا به زیر خواهیم کشید. دنیا با بازماندگان فاجعه پرواز ۷۵۲ که زندگیشان به فرمان سران حکومت به ناگهان با بیرحمی به نابودی کشیده شد، با مهر و محبت همراهی و همدردی خواهد کرد. آنها هرروز در قلب مردم انسان دوست دنیا هستند و میلیونها نفر با غمشان، با کابوسشان، با ضایعه و مصیبتشان فکر میکنند و رنج میکشند و نسبت به حکومت توحش سرمایه داران ابراز انزجار میکنند. این داستان هیچگاه فراموش نخواهد شد. هیچگاه بخشیده نخواهد شد. و تاوانش را نه فقط سران حکومت بلکه کل سیستمی که این آدمکشان را به سر کار کشید باید بپردازد.
حکومت اسلامی! حکومت چپاولگر سرمایه داران! حکومت دزدان و استثمارگران! حکومت دشمن هفت تپه و نفت و هپکو و بقیه کارگران و مردم! حکومت اسلامی سرمایه داران! این تحفه سرمایه داری این قرن علیه مردمی بود که دیکتاتوری آریامهری را به زیر کشیدند تا طعم آزادی را بچشند. اما با توطئه و دسیسه و جنایت این دار ودسته مدافع جهل و جنایت و غارت را به سر کار کشیدند تا مردم را از انقلاب کردن پشیمان کنند. اما فضای پر التهاب و متعرض جامعه امروز ایران دارد بروشنی به آنها میگوید کور خوانده اید. کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان و بازنشستگان و همه مردم این جامعه در کنار خانواده و بازماندگان پرواز ۷۵۲ و در کنار بازماندگان همه جنایات عظیم حکومت، انقلابی دیگر انقلابی عمیق تر انقلابی انسانی را برای خلاصی از کل این دوره فاجعه و جنگ و جنایت و چپاول به جریان می اندازند و جامعه ای را پایه ریزی میکنند که دیگر هیچکس، هیچ مادر و پدر و فرزندی شاهد نابودی عزیزانش بدست جنایتکاران نباشد. هیچکس شاهد جنایت و کشتار و زندان و ترور و موشک پرانی نباشد. آن روز دور نیست. رنج و غم عمیق بازماندگان پرواز ۷۵۲ و چهره های زیبا و معصوم عزیزانی که در این پرواز، مظلومانه به مرگی فجیع و دردناک به قتل رسیدند، همه ما را در این جهت مصمم تر میکند. زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی!

 
 
http://rowzane.com/content//article=197959