نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
کاظم نیکخواه
تراز باور نکردنی اختلاس و وقاحت
اشتراک گذاری

محمد رضا یزدی فرمانده سپاه پاسداران تهران گفته است اگر تمام اختلاسهای ده سال خیر را جمع کنیم به عددی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان میرسیم که نسبت به بودجه کشور عددی نیست. او ادامه میدهد که دشمنان نظام از این اختلاسها سوء استفاده میکنند و آنها را بزرگ جلوه میدهند.
واقعا قابل توجه است! مهمترین نکته جالب توجه در این اظهار نظر میزان اختلاسها نیست بلکه تراز وقاحت اینهاست. این گفته نشان میدهد که در جمهوری اسلامی نه فقط تراز دزدیها بسیار عظیم و نجومی است بلکه تراز وقاحت از آن هم بیشتر است. اولا این رقم برای دزدان دانه درشت چیزی نیست اما برابر حقوق یک سال سه چهار میلیون کارگر است. تازه بشرطی که بپردازند! با همین ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان کارشناسان میگویند میشود در ایران هزار بیمارستان و هشت هزار مدرسه ایجاد کرد. اما نکته اصلی این نیست. بلکه مهمتر اینست که این عدد حتی یک هزارم میزان واقعی دزدیها و اختلاسها نیست. این آدم چشم در چشم مردمی که از ابعاد دزدیها و اختلاسها خبر دارند دارد دروغ میگوید. فقط یک پرونده از دزدیهای پتروشیمی که در دعواهای حکومتی همین اخیرا رو شد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که متعلق به جلیل سبحانی بود که تازه متهم ردیف ششم این پرونده بود. این شخص در ارتباط با اکبر طبری معاون قوه قضائیه در زمان لاریجانی بود که خود داستان دزدیها و رشوه گیریها و هدیه گرفتهایش سر به فلک میزند. همین اسد بیگی صاحب منفور نیشکر هفت تپه که داد کارگران را در آورده است و بنسبت دزدان دانه درشت و آخوندهای میلیاردی، یک دزد خرده پا حساب میشود، در یک قلم از دزدیهایش از این شرکت ۷۰۰ میلیون دلار که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان میشود را در همین سال گذشته به یک حساب بانکی در کانادا منتقل کرده است. دهها حساب و دزدی و نقل و انتقال دیگر هم در پرونده اش ثبت است. قطعا صدها مورد را هم مخفی نگه داشته اند. او با مقامات ریز و درشت حکومتی در ارتباط نزدیک است. بابک زنجانی چند سال پیش هزاران میلیارد را در ارتباط با همین پاسداران و دولت احمدی نژاد بالا کشید و در حسابهایش در کشورهای دیگر گذاشت که یک قلمش که رو کردند ۸۷ میلیارد یورو بود که از ده برابر این رقم که جناب سردار وقیح پاسدار بیان میکند بیشتر است. این چند قلم و صدها قلم دیگر در دعواهایشان رو شده است و مربوط به کسانی است که نه آخوند میلیاردرند نه سردار سپاه و نه وزیر و وکیل بوده اند. دزدیهای بالایی های حکومت علیرغم دعواهایشان هنوز عمدتا مخفی نگاه داشته شده است و دزدان دست دوم را قربانی میکنند. بهرحال اینها را من همیطور سردستی نوشتم تا معلوم باشد که دست اندرکاران حکومت نه فقط از نظر دزدی نمونه ندارند از نظر دروغگویی هم بی نظیرند. سعید مرتضوی از صندوق سازمان تامین اجتماعی که متعلق به باز نشستگان و مردم است چند هزار میلیارد تومان دزدید و بالا کشید و بعد هم راست راست دارد راه میرود. تردیدی نداشته باشید که بزودی دزدیهای همین سردار پاسدار محمد رضا یزدی هم رو میشود که قطعا سر به آسمان میزند.
جمهوری اسلامی از نظر دزدی شاید در دنیا نمونه نداشته باشد. این حکومت مافیای اسلامی است. کار اصلی کاربدستانش دزدی و چپاول است. میدانند که زیاد دوام نمی آورند و دارند هرچه میتوانند و زورشان میرسد از ثروتها و حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان و از معادن و جنگلها و دکل و بودجه و نفت را با بیرحمی چپاول میکنند و به کشورهای دیگر صادر میکنند. همان روز اولی که اینها را مردم به زیر بکشند جدا از اینکه یک دستگاه جنایت و سرکوب و تحجر از سر جامعه کم میشود، بلکه از نظر اقتصادی هم یک بار بسیار سنگین از روی دوش اقتصاد این کشور کم میشود و مردم از این نظر هم نفس راحتی میکشند. کار بعدی اینست که در گوشه و کنار جهان دنبالشان کنیم و با فشار بر دولتها بخشی از ثروتهای چپاول شده را از حلقومشان بیرون بکشیم. آن روز بدون تردید دور نیست.

 
 
http://rowzane.com/content//article=198210