نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
محمد شکوهی
وزیر خارجه سوئیس:اصفهان”مروارید خاورمیانه”است
اشتراک گذاری

در همان اصفهانی که برای این جناب “مروارید خاورمیانه ” است، عمله واکره جمهوری اسلامی شش سال پیش به روی زنان معترض به حجاب اسید پاشیدند. الان این جناب با وقاحت تمام به دیدار مقامات استانی حکومت اسیدپاشان در اصفهان رفته است.

خبرگزاری آلمان نوشت ایگناتسیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس روز شنبه ۱۵ شهریور پس از سفر به اصفهان با انتشار تصاویری در توییتر، شهر اصفهان را  “مروارید خاورمیانه” توصیف کرد. او در بخشی از توییت خود نوشت آشنایی با فرهنگ مردم یک کشور شرط ضوروی برای مناسبات خوب دیپلماتیک است.وزیر خارجه سوئیس قرار است روز یکشنبه و دوشنبه با حسن روحانی و ظریف دیدار کند.

ایگناتسیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس از روز شنبه به دیدار سران جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی رفته تا دوستی و حمایت رسمی اش دولتش را از رژیم آدمکشان اسلامی اعلام بکند. این کشور حافظ منافع آمریکا در ایران بوده و از این طریق کارچاق کن روابط خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی می باشد. دولت سوئیس از جمله کشورهای اروپایی است که به بهانه “بی طرفی سیاسی” وسیعترین روابط را با جمهوری اسلامی اسلامی داشته و توجیه گر سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی این رژیم است ودر تلاش بوده و می باشد از راههای گوناگون با رژیم وارد معاملات سیاسی و اقتصادی بشود.

در ماجرای راه اندازی “اینستکس” ایجاد کانال روابط تجاری و مالی با رژیم در جریان توافقات چند جانبه برجامی، این کشور اعلام آمادگی کرد و مسئولیت راه اندازی این نهاد کمک به رژیم را به عهده گرفت. دولت سوئیس حامی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا بوده و وسیعترین تلاش ها را برای مجاب کردن سایر کشورها به برقراری رابطه با رژیم در دستور خود داشته، که خوشبختانه زیاد موفق هم نبوده است. دولت سوئیس کماکان وسیعترین روابط تجاری و مالی را با جمهوری اسلامی داشته و جاده صاف کن سیاستهای رژیم در ار.وپا می باشد.

دولت سوئیس با در پیش گرفتن سیاست گسترش روابط سیاسی و حمایت از جمهوری اسلامی به بهانه “وارد کردن رژیم به جامعه جهانی”، بیش از چهار دهه است بی شرمانه چشم به روی همه جنایات رژیم؛ اعدام زندانیان سیاسی؛ سرکوب مبارزات کارگرن دانشجویان و زنان و سیاست حمایت ار تروریسم اسلامی جمهوری اسلامی بسته و روابطش را با حکومت حفظ کرده است.

در همین روزهایی که وی در ایران بسر می برد برادران افکاری به اعدام محکوم شده اند،گزارشات شکنجه های وحشیانه و بخشا کشتارو اعدام دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۹۸ موضوع روز شده و اعتراض جهانی را بدنبال داشته است، حکومتی که وی به دستبوسی اش رفته؛ سال ۹۸ در آبان ماه و در جریان اعتراضات ضد حکومتی ۱۵۰۰ نفر را کشت وبیش از ۷ هزار نفر را دستگیر و زندانی کرده است.

در همان اصفهانی که برای این جناب “مروارید خاورمیانه ” است، عمله واکره رژیم شش سال پیش به روی زنان معترض به حجاب اسید پاشیدند. الان این جناب با وقاحت تمام به دیدار مقامات استانی حکومت اسیدپاشان در اصفهان رفته است.

در همان اصفهان کسی از سرنوشت دهها معترض که در اعتراضات ۹۸ دستگیر شده اند، ندارد، شکنجه و اعدام و .. هنوز هم در دستور مقامات محلی و استانی رژیم در این شهر می باشد. همه این اخبار را این جناب هم شنیده و از آنها اطلاع دارد.تحکیم و گسترش روابط سوئیس با رژیم آدمکشان، رژیم و اعدام شکنجه و زندان و…مهمتر می باشد تا لب گشودن حتی به |اعتراض دیپلماتیک” در این موارد!. این یعنی در کنار رژیم سرکوبگران و زندان ایستادن و تمام قد از این همه جنایات دفاع کردن.

حمایت دولت سوئیس از جمهوری اسلامی مورد انزجار و نفرت مردم ایران است که در تدارک به زیر کشیدن کل بساط رژیم آدمکشان اسلامی سرمایه می باشند، است. مردم ایران حمایت های این کشور از جمهوری اسلامی را فراموش نکرده و پرونده ای هم برای این جناب باز خواهند کرد.تهوع آور است وشنیع! زهی از این همه وقاحت وبی شرمی دولت سوئیس در حمایت از یکی از وحشی ترین و ارتجاعی ترین رژیم های سرمایه داری قرن حاضر.

محمد شکوهی

١۵شهریور ١٣٩٩، ۵سپتامبر ۲۰۲۰

********************

ترجمه سریع به آلمانی

    Der Schweizer Außenminister Ignacio Cassis trifft sich seit Samstag mit den kriminellen und mörderischen Führern der IslamischenRepublik, um seine offizielle Freundschaft und Unterstützung für das mörderische Regime der Islamischen Republik bekannt zu geben. In derselben Stadt Isfahan, die für Schweizer Außenminister Ignacio Cassis die “Perle des Nahen Ostens ” ist, sprühten die Anhänger der Islamischen Terroregime vor sechs Jahren Säure auf Frauen, die gegen den Hijab protestierten. Jetzt ist dieser Herr schamlos gegangen, um die Provinzbeamten der Säure sprühenden Regierung in Isfahan zu besuchen.   Die Schweizer Regierung ist eines der europäischen Länder, das unter dem Vorwand der ” politischen Neutralität”die breitesten Beziehungen zur Islamischen Republik Iran unterhält, die repressive und unmenschliche Politik dieses Regimes rechtfertigt und versucht hat, auf verschiedene Weise politische und wirtschaftliche Geschäfte mit dem Regime abzuschließen. Das Land kündigte seine Bereitschaft an, “Instex” einzurichten, um während der multilateralen Atomabkommen einen Kanal für Handels- und Finanzbeziehungen mit dem Regime einzurichten, und übernahm die Verantwortung für die Einrichtung dieser Institution, um dem Regime zu helfen. Die Schweizer Regierung hat das Terrorregime der Islamischen Republik in Europa unterstützt und alle Anstrengungen unternommen, um andere Länder davon zu überzeugen, Beziehungen zum Regime aufzunehmen, was glücklicherweise nicht sehr erfolgreich war. Die Schweizer Regierung unterhält weiterhin die breitesten Handels- und Finanzbeziehungen zur Islamischen Republik und ebnet den Weg für die Politik des Regimes in Europa.   Seit mehr als vier Jahrzehnten hat die Schweizer Regierung alle Verbrechen des Regimes schamlos ignoriert, indem sie eine Politik der Ausweitung der politischen Beziehungen und der Unterstützung der Islamischen Terroregime unter dem Vorwand verfolgt, ” das Regime in die internationale Gemeinschaft zu bringen ” Hinrichtung politischer Gefangener ,Die Unterdrückung der Kämpfe von Studenten und Arbeiterinnen und die Politik der IslamischenRepublik zur Unterstützung des  islamischen Terrorismus haben die Beziehungen zur Regierung geschlossen und aufrechterhalten. In den gleichen Tagen, als er im Iran war, wurden die Afkari-Brüder zum Tode verurteilt. Im November 2019 tötete er bei Protesten gegen die Regierung 1.500 Menschen und verhaftete und sperrte mehr als 7.000 ein.   In demselben Isfahani, der für Ignacio Cassis die “Perle des Nahen Ostens” ist, sprühten die Anhänger des Regimes vor sechs Jahren Säure auf Frauen, die gegen den Hijab protestierten. Jetzt hat dieser Herr schamlos die Provinzbeamten der Säure sprühenden Regierung in Isfahan besucht.   Im selben Isfahan kennt niemand das Schicksal der Dutzenden von Demonstranten, die während der Proteste von 2019 festgenommen wurden. Folter und Hinrichtung sind immer noch auf Befehl von Beamten des lokalen und Provinzregimes in dieser Stadt. Dieser Herr hat auch all diese Neuigkeiten gehört und ist sich dessen bewusst. Dies bedeutet, dem Unterdrückungsregime und dem Gefängnis beizustehen und all diese Verbrechen mit aller Kraft zu verteidigen.   Die Unterstützung der Schweizer Regierung für die Islamische Republik wird vom iranischen Volk gehasst und gehasst, das sich darauf vorbereitet, die gesamte islamischen  Terror und Mordregimes zu stürzen.   Das iranische Volk hat die Unterstützung dieses Landes für die Islamische Republik nicht vergessen und wird einen Fall für diesen Herrn eröffnen. Es ist widerlich und widerlich! Die Kette all dieser Schamlosigkeit und Schamlosigkeit der Schweizer Regierung zur Unterstützung eines der wildesten und reaktionärsten kapitalistischen Regime des heutigen Jahrhunderts.Es ist einfach eine Schnade diese Terror- regime zu unterstutzen und politische Beziehungen aufrecht zu halten. Mohammad shokohi

 
 
http://rowzane.com/content//article=198986