اصغر کریمی
حذف عکس دختربچه ها تعرضی شنیع به کودکان است و باید با تعرض همه جامعه مواجه شود
جمعه, ۲۱ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی در اقدامی شنیع عکس دختربچه ها را از روی جلد کتابب های درسی پایه سوم حذف کرد. این تعرضی سازمانیافته به روح و روان کودکان، تحقیر دختران و تلاش برای خرد کردن شخصیت دختران است و باید با اعتراض همه مردم مواجه شود.

از همان سنین کودکی باید به کودکان یادآور شوند که دختربچه اینقدر ارزش ندارد که عکسش حتی با آن حجاب لعنتی اسلامی که سرش کرده اند،‌ روی جلد کتاب باشد. به پسر بچه ها باید حالی کنند که شما باید در صف اول باشید، شما باید روی جلد کتاب باشید. دخترها باید به پستوهای خانه ها رانده شوند.

دختر ۸-۹ ساله ای که میبیند عکسش را از روی جلد کتاب حذف کرده اند چه فکر میکند؟ جز اینکه میخواهند حذفش کنند که دیده نشود؟ جز اینکه میخواهند القا کنند تو جنس پست تری هستی؟‌ حتی با روسری اسلامی هم نباید کنار پسرها ظاهر شوی؟ جز اینکه میخواهند همین را به پسر بچه ها و به کل جامعه منتقل کنند؟ این خشونت سنگینی علیه کودکی است که قرار است در مدرسه محیط شادی داشته باشد، مورد احترام باشد، اعتماد بنفس پیدا کند، احساس انسان بودن بکند، خودش را برای روی آوری با موانع و مشکلات زندگی مواجه کند، اما حکومت فاشیست های اسلامی تلاش میکند از همان کودکی او را خرد کند، در هم بشکند و او را بی هویت کند. اما عکس های داخل کتاب از اینهم شنیع تر است. تعدادی عکس دختربچه با حجاب اسلامی و در حال نماز را کنار هم گذاشته اند که با آنها جمع و ضرب را به بچه ها یاد بدهند. کودک در این تصاویر یک عدد،‌ آنهم یک عدد اسلامی و‌ یک سرباز اسلام و حامل ایدئولوژی مفتخوران حاکم است نه یک کودک،‌ نه یک انسان.

این البته انعکاس شکست حکومت در مقابل زنان و کل مردم برای تحمیل فرهنگ عقب مانده و ضد انسان اسلامی است. حالا فکر میکنند اگر تروریستی مانند قاسم سلیمانی را وارد کتب درسی کنند و دختران را حتی از روی جلد کتاب حذف کنند جامعه هم قبول میکند. اما در همین چند روز با موجی از اعتراض خانواده ها مواجه شدند و نمیدانند چگونه اینرا توضیح بدهند، مقامات و ارگان ها از این اقدام تبری میجویند و هیچکس جرات نمیکند مسئولیت این اقدام را بعهده بگیرد. نمیدانند چگونه عقب نشینی کنند. خانواده ها فورا انواع ابتکارات را در دستور گذاشتند، فراخوان هایی منتشر کردند که جلد کتاب را با عکس دختران خودتان و یا عکس مریم میرزاخانی طراحی کنید و در مدیای اجتماعی پخش کنید.

جنایت بزرگی که از بدو روی کار آمدن حکومت اسلامی شروع شد ممنوعیت مدارس مختلط بود. در حالیکه در اکثر کشورهای دنیا بچه ها،‌ دختر و پسر با هم به مدرسه میروند،‌ با هم جست و خیز میکنند، شنا میکنند، کلاس موسیقی میروند،‌ دوست میشوند، رفت و آمد میکنند، آموزش مسائل جنسی میبینند و چشم و گوششان به مسائل مختلف جامعه باز میشود. در جمهوری اسلامی اما جداسازی میکنند، آخوند به مدرسه میفرستند، بچه ها را بجای سفرهای تفریحی و آموزشی به صحنه های باقیمانده از جنگ میبرند، شنیع ترین خرافات ضد کودک، ضد زن و ضد انسان و انواع خشونت را در مغز کودکان میکنند.

اما آنچه جالب است این است که اکثر قریب به اتفاق کودکان از همان سنین کودکی همه اینها را به جوک تبدیل میکنند،‌ آخوند را دست می اندازند، با جنس مخالف خود دوست میشوند، و به ریش کثافات حاکم میخندند و دختران برای غلبه بر سیاست های حکومت تلاششان را دوبرابر میکنند. اما در این میان تعداد زیادی هم قربانی فرهنگ ضدانسانی حکومت میشوند، خرد میشوند، اعتماد بنفسشان را از دست میدهند، خودکشی میکنند،‌ قتل ناموسی میشوند، مورد تجاوز و خشونت قرار میگیرند،‌ از همان کودکی به ازدواج داده میشوند و زندگی شان نابود میشود.

باید با تمام قوا در مقابل این جنایت ایستاد،‌ راهش تعرض به کل سیاست های ضد آموزشی حکومت است. باید خواهان همه دستاوردهای بشر در کشورهای پیشرفته شد،‌ باید خواهان مدارس مختلط شد،‌ خواهان حذف مذهب از کتب درسی و برخورد برابر میان پسر و دختر شد، امکانات ورزشی را گسترش داد، آخوندها را از مدارس بیرون انداخت،‌ خواهان نظارت خانواده ها بر مدارس و کلاس های درسی شد.کلیه خانواده ها وظیفه دارند بچه هایشان را در مقابل انبوهی تعرض هر روزه محافظت کنند، برای مقابله با اینهمه تعرض سیستماتیک و سازمانیافته آماده کنند، معلمان ونهادهای مدافع حقوق کودک موظفند در مقابل همه این دست درازی ها بایستند و جبهه محکمی برای دفاع از کودکان سازمان دهند. کل جامعه از نهادهای مدافع حقوق انسان تا فعالین سیاسی و اجتماعی، دانشجویان،‌ نویسندگان،‌ چهره های آزادیخواه و شناخته شده، باید عکس العمل نشان بدهند و با موجی از اعتراض مشت محکمی به پوزه مفتخورانی که چیزی جز جنایت نیاموخته اند وارد کنند. میتوانیم و باید در این جبهه نیز شکست بزرگی نصیب کثافات حاکم کنیم.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی