عبدل گلپریان
بانی و مسبب این جنایت کیست؟
شنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

بنا به اخبار منتشر شده در شهر “چم چه مال” در کردستان عراق، روز چهارشنبه ۹، سپتامبر ۲۰۲۰ جنازه دو خواهر ۱۷ و۱۹ سال در مکانی دور از شهر و از زیر خاک پیدا شد. گزارشها حاکی از آن است که این دو خواهر حدود دو ماه قبل بعد از جدایی پدر و مادرشان از همدیگر، نزد پدرشان می مانند و این در حالی بوده که هر دو خواهر به دادگاه شکایت میکنند که پدرشان با آنان بدرفتاری میکند. دادگاه این دو خواهر را به “خانه امن” میفرستد. بعد از چند روز پدر آنان به دادگاه مراجعه میکند و قول میدهد که با آنها بدرفتاری نخواهد کرد. دادگاه نیز طبق معمول در مقابل اراجیف پدر کوتاه می آید و دو خواهر را سهل و آسان بدست مجری قتل میسپارد. بعد از بازگشت به منزل پدر مجددا به اذیت و آزار ادامه میدهد و نهایتا هر دو را با اسلحه بقتل میرساند و در مکانی زیر خاک پنهان میکند. هنوز از سرنوشت پدرشان اطلاعی در دست نیست و دو خواهر بعد از پروسه مراحل پژشکی قانونی بخاک سپرده میشوند.

بقتل رسانیدن زنان و دختران در کردستان عراق پیشینه ای بقدمت طول عمر حکومت اقلیم در سه دهه گذشته در کردستان عراق دارد. این دست از جنایات علیه زنان تحت عنوان ناموس، تملک و بسیاری دیگر از این واژه ها، عموما توسط پدر، برادر و افراد مرد در خانواده صورت میگیرد. یا بنوعی میشود گفت افراد فامیل و نزدیکان مجری بقتل رساندن زنان هستند اما این تنها صورت ظاهر مسئله است. چه در اقلیم کردستان و چه در سیستم قوانین حکومت اسلامی اینگونه القا میشود که قاتل همان پدر یا همسر یا برادر آن زن است. با این حال کمترین مجازات نسب به آنان صدر حکم برای مدت کوتاهی در زندان و سپس آزاد کردنشان است.

این عرف و روال عوامفریبانه از سوی احزاب قومی اسلامی در حکومت اقلیم که نقش درجه اول در گسترش و نهادینه کردن قتلهای ناموسی را بر عهده دارند از نظر افکار عمومی پنهان میماند.

قاتل یا قاتلان  اصلی این دو خواهر جوان وهزاران زن در کردستان عراق احزاب حاکم اسلامی قومی در کردستان عراق هستند.

تبلیغات اسلامی عشیره ای ضد زن که مدام در دستگاههای تبلیغاتی، رسانه ها، مساجد و مدارس شان اشاعه داده میشود، بستر اصلی و زمینه ساز این دست از جنایات در کردستان عراق است که بر اساس قوانین اسلامی، رواج فرهنگ و سنتهای عقب مانده عشیره ای و طایفه ای، دست پدر یا همسر مرد و برادر را برای به اجرا درآوردن این توحش باز میگذارد.

نهادها، انجمن ها و شخصیتهای سکولار، چپ و مدرن در کردستان عراق همانطور که تاکنون در رابطه با موارد مشابه سکوت نکرده اند، اینبار هم نباید در مقابل این بربریت سکوت کنند. انگشت اتهام را باید بطرف حاکمیت اسلامی عشیره ای در اقلیم کردستان نشانه گرفت که نه تنها در سه دهه گذشته در مقابل قتلهای ناموسی و ترور زنان کمترین واکنشی نشان نداده است بلکه بانی، مسبب و رواج دهنده ادامه این دست از جنایات در کردستان عراق بوده است.

عبدل گلپریان

۱۱، سپتامبر ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی