کاظم نیکخواه
جمهوری اسلامی ننگ جامعه بشری است!
شنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

گزارش اخیر عفو بین الملی که روز ۲ سپتامبر امسال یعنی هفته پیش منتشر شد حقایق تکان دهنده ای از جنایات حکومت علیه دستگیر شدگان خیزش آبان ۹۸ و کلا زندانیان سیاسی را بر ملا میکند. این گزارش در سطح دنیا انعکاس وسیعی داشته اشت و حکومت اسلامی را زیر فشار سنگینی گذاشته است. این گزارش از قتل صدها نفر از معترضین با شلیک مستقیم، از دستگیری هزاران نفر و انواع شکنجه هایی که برای بشر قابل تصور باشد علیه دستگیر شدگان سخن میگوید. و بالاخره از اعترافات اجباری و احکام سنگین زندان و حتی اعدام.

برای ما مردم که دیو خبیث اسلامی حاکم بر ایران را خوب میشناسیم شاید این گزارش اطلاعات چندان تازه ای در بر نداشته باشد. نکته مهم اینست که دنیا دارد به حرف ما، به گزارشات ما، به افشاگریهای ما مردم علیه حکومت بازتاب نشان میدهد. این گزارش فشار سنگینی را روی حکومت گذاشته و میگذارد و این نتیجه کار ما مردم است. نتیجه افشاگریهای زنان و دختران شجاعی نظیر آتنا دائمی و گلرخ ایرایی و سپیده قلیان است که بارها علیرغم تهدیدات و زندان و فشارها لب گشودند و از جنایات حکومت با جسارت سخن گفتند. نتیجه  بلند شدن صدای زندانیان سیاسی علیه بی عدالتی ها و ستمگریها و توحش حکومت از درون زندانهاست. نتیجه اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران نفت و اسماعیل بخشی است که توجه دنیا را به ایران تحت حکومت اسلامی بیشتر جلب کرده است. نتیجه کار ما یعنی آن احزاب سیاسی است که پیگیرانه صدای کارگران و مردم  ایران را به گوش دنیا رسانده ایم و میرسانیم. نتیجه…

جمهوری اسلامی براستی لکه ننگی بر تاریخ کل بشریت است. قوانینش، زندانهایش، سیستمش، سرانش، سنتهایش، مذهبش هیچ چیزش با دنیای متمدن بشری سازگار نیست. این دیو خبیث باید از صحنه جهان تماما جارو شود و جارو خواهد شد. نه فقط در ایران، بلکه در لبنان و عراق نیز آزادیخواهان و مردم این کشورها علیه دخالتهای این حکومت در زندگیشان دارند در صفوف میلیونی اعتراض میکنند. زیرا با گوشت و پوست خود لمس میکنند که حضور این حکومت خبیث در این کشورها عامل اصلی بدبختی و فلاکت مردم است. در این کشورها نیز جمهوری اسلامی از تمام نیروهای قومی و مذهبی موجود عقب مانده تر و جنایتکارتر و توطئه گرتر است.

ابزارها و شیوه ها و توطئه هایی که این حکومت علیه مردم بکار میگیرد براستی از بدترینهای دوره توحش بشر است. بیرحمانه چپاول میکنند، بیرحمانه جنایت میکنند و بیرحمانه عقب ماندگیها را به مردم تحمیل میکنند.

یک نکته را اما ما مردم از یاد نبرده ایم و به امثال عفو بین المللی باید مدام یادآور شویم. این حکومت را همین دولتهای دموکراتیک و سرمایه داری و “متمدن” غرب برای جلوگیری از قدرت گیری کارگر و چپ و شوراها در سال ۵۷ به مردم ایران تحمیل کردند. همین بی بی سی و رادیوهای فارسی زبان غربی مدتها یک ریز به بلندگوی خمینی و دار و دسته عقب مانده و اسلامیش تبدیل شدند و برای خزعبلاتش تبلغ کردند. این رسانه ها مدتها نیز با هدف حفظ همین حکومت کثیف به بلندگوی باند رفسنجانی تبدیل شدند و بعد هم خاتمی و دوم خردادیها را فعالانه باد زدند و تبلیغ کردند. اما کارشان نگرفت. الان با بلند شدن بوی تعفن و مرگ حکومت اسلامی، روی جلو کشیدن بقایای حکومت پهلوی متمرکز شده اند و تلاش میکنند سیستم کپک زده و از دور خارج شده سلطنت و شاه را به مردم تحمیل کنند. یک نکته را نباید فراموش کرد. اگر سال ۵۷ زمینه روی کار آمدن اسلامی ها در میان خود مردم ایران وجود نداشت نمیتوانستند این توطئه کثیف را عملی کنند. برای جلوگیری از توطئه های بعدی نیز باید این نوع عقب ماندگی ها و زمینه هایی که میخواهند به کمک آنها انتظارات مردم را پایین بیاورند و خواستهایشان را عقب بکشند را از بین ببریم. الان روی آن بخشهای مستاصل و نا امید مردم حساب باز کرده اند که نگاهشان به گذشته و زمان پهلوی برگشته است. یک خاصیت جهنم جمهوری اسلامی همین بوده است که عده ای حسرت گورستان آریامهری را میخورند. اما فکر میکنم اکثریت این بخش از مردم قطعا با باز شدن هرچه بیشتر افق سرنگونی و آینده روشن بعد از حکومت اسلامی، از عقب گرد خود روی بر خواهند گرداند و شرمزده خواهند شد. دوره کنونی دوره ۵۷ نیست که بی بی سی و امثالهم انحصار خبری و رسانه ای داشتند. ما این بار میتوانیم توطئه گریها را با شکست و ناکامی مواجه کنیم. امروز اینترنت و رسانه های بسیار و متعدد در اختیار داریم، تجربه و حزب و سیاست روشن داریم و میتوانیم با هوشیاری مانع توطئه گریها شویم.

نباید از هیچکس قبول کرد که مردم از اداره جامعه ناتوانند. نباید از هیچکس قبول کرد که مردم گله اند و آقا بالا سر و شاه و خلیفه و ولی فقیه میخواهند. نباید قبول کرد که مردم ایران سزاوار دیکتاتوری هستند و اگر دیکتاتورها بر سرشان حاکم نباشند اوضاع بهم میریزد و غیرقابل کنترل و ناجور میشود. مگر بدتر و بهم ریخته تر و ناجور تر از این که شاهدیم و قبلا شاهد بوده ایم ممکن است؟ همین ها که بعنوان کارشناس و سیاستمدار این خزعبلات را تبلیغ میکنند و میکردند، آلترناتیوی که ارائه داده اند حکومت توحش اسلامی است. و قبل از آن نیز راه حلشان تحمیل گورستان آریامهری بوده است. امروز هم پاسخی که میدهند یک دیکتاتوری سلطنتی یعنی سیستم و سنت عقب مانده حاکمین دوران برده داری است. پاسخی که میدهند حفظ مذهب و آخوند و سرمایه داری چپاولگر است. ما مردم باید قاطعانه به همه اینها نه بگوییم و بگوییم: دیگر بس است! دیگر قبول نمیکنیم که یک دیکتاتور و یک سیستم چپاولگر را بر سر ما حاکم کنند. جمهوری اسلامی را با تمام سیاستها و سنتها و دم و دستگاهش بدون یک ذره تخفیف به زیر خواهیم کشید و جامعه را خود با دستهای خود سازمان میدهیم. این جواب و پاسخ ما به اوضاع کنونی است. زیرا میدانیم که دوره دیکتاتورها و حکام خودکامه و خلیفه و شاه و شیخ و ولی فقیه و حکومتهای مذهبی و اسلامی قرنهاست که گذشته است. دوره چپاولگری هم گذشته است. ما آدمیم. جامعه متعلق به ماست. آنرا بادستهای خویش به شیوه آزاد و انسانی میسازیم.

کاظم نیکخواه

انترناسیونال ۸۸۵

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی