نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
محمد شکوهی
خامنه ای و چهلمین سالگرد جنگ هشت ساله ایران و عراق
اشتراک گذاری

خامنه ای روز دوشنبه٣١ شهریور به بهانه چهلمین سالگرد جنگ ایران و عراق صحبت کرده و گفته است:”قبول قطعنامه ۵٩٨ وپایان جنگ کار عاقلانه ای بود”. وی از حکومت خواسته که این روز را “گرامی داشته و این تاریخ را زنده نگه دارند”!اینکه این تاریخ مورد نظر خامنه ای چه بود، کوتاه به آن اشاره میشود.ابتدا چند کلمه ای در باره آغاز جنگ، اهداف وسیاستهای آن دوره جمهوری اسلامی!

 جنگ ایران و عراق در٣١ شهریور ١٣۵٩ آغاز شد و هشت سال ادامه  داشت. خمینی رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی در دفاع از جنگ گفت:”جنگ یک نعمت الهی است”.”صدور انقلاب اسلامی” و “جنگ جنگ تا پیروزی”، در کنار قوام بخشیدن به پایه های حکومت در د اخل و تشدید سرکوب و…اهداف اصلی رژیم اعلام شد. با آغاز جنگ و اصرار خمینی به ادامه آن، دوره ای خونین در تاریخ معاصر ایران آغازشد. دوره ای که جنایات بی سابقه کشتار صدها هز ار نفر در جنگ و قتل عام هزاران زندانی سیاسی و تشدید سرکوب مبارزات مردم، نمونه هایی از آن  تاریخ می باشند. جنگ هشت ساله رژیم در اساس جنگی برعلیه مردم و انقلاب مردم بود.

 جنگی که در وهله اول بر علیه مردم و زمینه ساز سرکوب های خونین به بهانه جنگ شد؛در مرحله بعدی زمینه های استقرار حکومت تروریست اسلامی را فراهم کرد. با اتکا به این نظریه خمینی جنایتکار، جمهوری اسلامی وسیع ترین حملات را به مردم و انقلاب ناتمام شان طراحی و سازماندهی کرد. و نهایتا در جنگی نابرابر به انقلاب مردم خون پاشیده و آنرا سرکوب کردند.

با آغاز جنگ به همراه سرکوبهای گسترده دوره ای خونین در تاریخ معاصر ایران توسط وحوش اسلامی سرمایه رقم زده شد. صدهاهزار نفر قربانی این جنگ شدند.میلیونها نفر آواره شدند. بیش از ١٠٠٠ میلیارد دلار خسارات وارد شد.

جنگ وسیله وابزاری در دست حکومت برای گسترش کشتار و سرکوب مردم شد.در داخل سرکوب همزمان اعترضات مردم با  اقتصاد جنگی و سیاست سهیمه بندی را در پیش گرفتند.فقر و فلاکت به بهانه جنگ بر گرده مردم تحمیل شد. هزاران نفر را به بهانه مخالفت با جنگ دستگیری زندانی و اعدام کردند. آنهایی را هم که در زندان نگه داشته بودند ، بعد از شکست رژیم در جنگ، در تابستان ۶۷ قتل عام کردند. جمهوری اسلامی محصول جنگ و کشتار و قتل و عام های بی سابقه در این دوره از تاریخ ایران می باشد.

بعد از پذیرش قطعنامه ۵٩٨ توسط رژیم و پایان جنگ که رسما اعلام شکست حکومت در جنگ خارجی بود، موقعیت حکومت تضعیف شد و در هراس از تعرض مردم به رژیم برای به زیر کشیدنش، حکومت دور دیگری از جنگ داخلی برعلیه مردم و وسرکوبها را در دستور گذاشت

اساس این سیاست اعلام جنگی تمام عیار در داخل و برعلیه مقاومت و مبارزه مردم بود.هزاران زندانی سیاسی و جان بدر برده از سرکوب و اعدامهای اوایل دهه ۶٠ را در محاکمات چند دقیقه ای محکوم به اعدام کرده و قتل عام هزاران زندانی سیاسی را سازمان دادند.حکومت درصدد زهر چشم گرفتن از مردم بر آمده بود. این دوره خونین ترین دوره از تاریخ معاصر ایران می باشد. دوره ای که اعدامهای گسترده  به همراه تشدید سرکوبها؛ فضا و جو جامعه کاملا نظامی شده و نیروهای سرکوبگر بازگردانده شده از جبهه های جنگ را در خیابانها و بر علیه مردم و مبارزاتشان مستفر کردند.

اما در طول این سالها مبارزه مردم برای رهایی از نکبت حکومت اسلامی ادامه داشته است.کارگران و مردم ایران از بدو سرکار آورده شدن جمهوری اسلامی اعلام کردند که جمهوری اسلامی نمی خواهند. مردم بیش از چهار دهه است که در جنگ با حکومتی وحشی و سرکوبگر می باشند. دوره اقتدار و عربده کشی های حکومت تمام شده. مبارزات مردم قدمها به جلو آمده است. خود حکومت می گوید  که وضعیتش خوب نیست.صفوفش در هم ریخته و یک تهدید بزرگ اجتماعی مقابلش قد علم کرده و آن اعتراض و انقلاب مردم می باشد. ترس و حشت حکومت از به میدان آمدن مبارزات مردم در طول این چهار دهه افق و آینده رژیم را تیره و تار کرده است. اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۸۹ نمونه های بزرگی ازمبارزات مردم بر علیه حکومت بود و مردم در تدارک خیزش بعدی بر علیه رژیم می باشند.  

اکنون چهل سال از آن تاریخ خونین می گذرد و جمهوری اسلامی برای دفاع از آن تاریخ و سیاستهای سرکوب وزندان و اعدام ، بساط  معرکه گیری و مضحکه “سالگرد دفاع مقدس” راه انداخته است. صدها میلیارد تومان هزینه کرده تا این تاریخ ننگینش را زنده نگه دارد. جمهوری اسلامی محصول سرکوبهای دهه ۶٠ و جنگ هشت ساله است.بساط و مضحکه سالگرد جنگ حکومت را باید بر سرش خراب  کرد.عاملان و مسئولان  حکومت و در راس همه آنها خامنه ای و روحانی و …از سازماندهنگان جنگ  و کشتار، قتل عام زندانیان سیاسی و همه سرکوب ها در این دوره چهل ساله می باشند.همه این جنایتکاران باید دستگیر و به جرم ارتکاب جنایت بر علیه بشریت محاکمه شوند و آن روز دیر نیست.

محمد شکوهی

٣١ شهریور ١٣٩٩، ٢١ سپتامبر ٢٠٢٠

 
 
http://rowzane.com/content//article=200357