نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
کاظم نیکخواه
سرنگونی هواپیمای مسافری و “صداقت” حکومت اسلامی!
اشتراک گذاری

همه جنایتکاران تاریخ از نظر وقاحت ظرفیت بالایی دارند. اما بدون تردید میتوان گفت که حکومت اسلامی نه فقط از نظر جنایت، بلکه از نظر میزان وقاحت یعنی دهن کجی به انسانیت نیز روی دست همه زده است و در واقع جرثومه جنایت و وقاحت است. این هفته سردار محمد رضا نقدی هماهنگ کننده سپاه پاسداران حکومت گفته است در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی چون با مردم صادق بودیم حقیقت را گفتیم وگرنه میتوانستیم آنرا به جنگ الکترونیکی دشمن منسوب کنیم. او میگوید ” رسانه‌هایی که روش دشمن را در «لاپوشانی‌ها و در کلاهبرداری و عواف‌فریبی‌ها» می‌بینند انتظار دارند که ما هم همان‌طور عمل کنیم در حالی که ما با مردم‌مان صادقیم، «اشتباه کردیم، می‌گوئیم اشتباه کردیم.. میتوانستیم خودمان را به آن اویزان کنیم و بگوییم اشتباهی انجام نشده و دشمن جنگ الکترونیک کرده است”! عجب!!.
این آدم خبیث میداند که مردم ایران و دنیا همه چیز را میدانند. میداند که دنیا میداند که سه روز انکار کردند و بعد از افشای شواهد بسیار در مورد اصابت موشکهای پاسداران به هواپیما راهی برای انکار برایشان باقی نماند و ناچار شدند اعتراف کنند که هواپیمای پرواز ۷۵۲ اوکراین با موشک سپاه سرنگون شده است. اما اکنون ادعا میکند که “ایمان به صداقت” باعث این اعتراف درد سر ساز شده است.
مساله اصلی اینست که اعتراف به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام شده و فشار خرد کننده ای را بر این حکومت کثیف گذاشته است. بویژه که شواهد بسیاری در مورد عمدی بودن شلیک نیز رو شده است. به همین دلیل بعد از ماهها توی سر هم زدن و جنگ و دعواهای داخلی به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه این بود که قبول نمیکردیم و میبایست میگفتیم که دشمن با جنگ الکترونیکی باعث سرنگونی هواپیما شده است. حتما تئوری شان هم اینست که میشد ادعا کرد که نه به دستور سران سپاه، بلکه با اختلالات التکرونیکی از جانب آمریکا و اسرائیل موشکهای سپاه به سوی هواپیمای اوکراینی شلیک شده است!


ادعای سردار نقدی در واقع پرده از فشار مهلک بر حکومت اسلامی در ماجرای شلیک به هواپیما بر میدارد و نشان میدهد که در مخمصه جدی ای گیر افتاده اند. این جنایت در تاریخ بی سابقه است و تا محاکمه تک تک آمران و عاملانش، دادخواهی بازماندگان و ما مردم علیه حکومت اسلامی ادامه خواهد یافت. هیچ توجیه و بهانه و داستان سرایی ای در مورد سرنگون کردن یک هواپیمای مسافری در روز روشن قابل قبول نیست. این جنایت در برابر چشم مردم دنیا صورت گرفت. و باعث شد که پرونده جنایات دیگر حکومت علیه مردم ایران نیز در برابر مردم دنیا گشوده شود.


جمهوری اسلامی براستی ننگ جامعه بشری است و باید از صحنه تاریخ جارو شود و بدون تردید جارو خواهد شد. با سرنگونی این حکومت یاد همه قربانیان این حکومت بویژه ۱۷۶ سرنشین بیگناه هواپیمای اوکراینی، در سراسر جهان با شور و شوق گرامی داشته خواهد شد. به امید آنروز.

 
 
http://rowzane.com/content//article=200772