نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
یاشار سهندی
آقا محسن بساط تو یک جای دیگه پهن کن!
اشتراک گذاری

هاشمی رفسنجانی چند سال پیش دارفانی را وداع گفت. خب این را همه میدانند! خبر تازه ای نگفتیم اما یادآوری بعضی چیزها برای برخی حرفها لازم است، خواننده این سطور باید دندان روی جیگر بگذارد. میگویند (راست و دروغ اش با آنهای که میگویند) دوست ۶۰ ساله اش را که با دست خودش او را به “دنیای سیاست” رهنمون کرد و بعد هم با یک خاطره از امام راحلکه هنوز به سرازیری قبر نرسیده بود تا یقه نکیر و منکر را بگیرد و توی یخچال بر بلندای تپه ای قرار داشت از او ولی فقیه ساخت چیز خورش کرد.قدیما سلاطین زهر به خورد رقبا می دادند در دنیای امروز با مواد رادیو اکتیو و مواد شیمیایی رقبا را چیز خور می کنند. نمونه حی و حاضرش الکسی ناوالنوی است که رسانه های بورژوازی از او به عنوان “مخالف سرسخت پوتین” یاد می کنند توسط “ماده اعصاب نوویچوک” که مورد مصرف اش در بمب های شیمایی است مسموم شد که شکر خدا بخیر گذشت.این مخالف سرسخت پوتین فردا روزی اگر زمام امور را به دست گرفت قرار نیست خدای نکرده قانونی به نفع خلایق به تصویب واجرا بگذارد او فقط مخالف سرسخت پوتین است و اعتراض دارد جناب پوتین ادای تزارهای روسیه در نیاورد وبگذارد در یک “رقابت جوانمردانه” (توجه داشته باشید باید رقابت مردانه باشد) هر کی رای آورد اون بشه رئیس. پوتین هم که اصلا اهل این حرفها نیست. کدام تزار یا پادشاه تاج و تخت را به رای گذاشته که پوتین بگذارد.بگذریم از اینکه خودمان یک دانه “ولیعهد سابق” داریم که حاضر است فقط “نماد” باشد شاید هم تاج وتخت را به رای گذاشت؛ میدانید که سیاست پدر و مادر ندارد. از این شازده خودمان که بگذریم کلا روسای جمهور که دور تا دور روسیه هستند اصلا اهل واگذاری صندلی به رقبا نیستند اگر بخواهیم با ذکر مثال بگویم میتوانیم از علی اف و رحمان اوف و لوکاشنکو نام ببریم که اگر ۹۰ درصد رای نیاورند، ۸۰ درصد رای ردخور ندارد. بگذاریم و بگذریم که از حرف اصلی مان خیلی دور شدیم.
مرحوم اکبر شاه که نقش وزیر زیرک خلیفه را بازی میکرد یادگارهای از خود به جا گذاشته که یکی از آنها سرکار خانم فائزه هاشمی ( همان خواهر فائزه سابق)است که این روزها کارشان شده که درجات دور اندیشی “بابا” را به رخ دوست ۶۰ بابا بکشند؛ ما در اینجا به ایشان کار نداریم با آقازاده کبیر ایشان “محسن هاشمی” کار داریم. می گویند یک خیالاتی داردو منتظر است دری به تخته بخورد و ایشان رئیس جمهور اسلامی بشود، خدا را چه دیدید شاید شد و نه نقش وزیر زیرک خلیفه بلکه پادوی دوست ۶۰ ساله ابوی خدا بیامرز را بازی کرد. بهرحال ایشان فعلا در کسوت”رییس شورای شهرتهران” تشریف دارند و هر از چند گاهی یک چیزهای می فرمایند که بسیاری اش برای فریب عوام است چون خواص که از جنس خودشان هستند و در این کارها خودشان ید طولای دارند بخواهند فریب ایشان را بخورند که خواص محسوب نمی شوند. آخرین اظهار نظر ایشان این است”: نمی‌شودمسئولان دررفاه وآسایش باشند وازمردم انتظارتحمل سختی‌هاراداشته باشند.”
ما که دست ما از ایشان کوتاه است یکی لطف کند پیغام ما را به ایشان برساند:” برو عمو بساط تو یک جای دیگه پهن کن! عوام هم که ما باشیم اگر قرار بود که فریب شما را بخوریم الان ام القرای اسلام یعنی تهران شکل مدینه النبی هزار و چهار صد سال پیش به خود گرفته بود. آقا محسن تموم شد ماجرا واقعا تموم شد، باور نداری صبر کن پایان نزدیک است.”

 
 
http://rowzane.com/content//article=202343