نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
یاشار سهندی
زنبور قاتل
اشتراک گذاری

داشتیم سایتها را زیر رو میکردیم که بفهمیم دنیا دست کیه. کی موشک پرانده که دیدیم کیم جونگ اون عشق دونالد ترامپ موشک ساخته به چه بزرگی. بعد دنبال این گشتیم کدام حاکم هوس کرده خاطره فلان امپراطوریا خلیفه یا پادشاه خونریز را در وجود خودش کشف کند، یا این دفعه دست غیب خداوند از آستین کدام دولتمرد بیرون آمده و یا کدام دولت جهت رفاه حال مردم تصمیم سازی کرده که مردم را به ریاضت اقتصادی مبتلا سازد و… که چشم تان روز بد نبیند، نگاهمان به خبری افتاد و خیره به مانیتور ماندیم یعنی چه! این دیگه از کجا آمد؟
خبر این بود که “زنبور قاتل” از دست دانشمندان گریخت! البته نترسید این زنبور صفت قاتل را بخاطر کشتن ما انسانها نگرفته بلکه از انسان گریزان است هر چند پنج بار انسان را بگزد باعث مرگ انسان هم میشود. این جناب “به دلیل توانایی‌اش در کشتار زنبورهای عسل به زنبور قاتل معروف است…( این قاتلین بیرحم) می‌توانند در چند ساعت تمام زنبورهای عسل یک کندو را با جدا کردن سرشان، بکشند”.دانشمندان موسسه کشاورزی واشنگتن با استفاده از نخ دندان یک فرستنده را به این زنبور وصل کردند و این زنبور یک جورهای توانسته در میان دشتی از گل و گیاه خودش را از شر این ردیاب خلاص کند حالا دانشمندان دربدر دنبالش هستند که پیدایش کنند. خدا رحم به زنبورهای عسل واشنگتن و حومه کند.
این را که خواندیم دست خودمان نبود قاتلین اسلامی برایمان تداعی شد که همین ریختی ۴۲ سالی است که به جان مردم افتادند. سال ۵۷ از ما بهتران هفت کشور در گوادلوپ عقل هایشان را روی هم ریختن و یک ردیاب به قاتلین اسلامی وصل کردند و انداختن اش به جان ما مردم ایران که ببینند رفتارش چگونه است. اوایل خوب جواب داد و از صغیر و کبیر را از دم تیغ میگذراند و مبتکران این پروژه به هم دست مریزاد گفتن تا اینکهجنبش قاتل آفرین اسلامی برای ادامه حیاتش افسار پاره کرد و رو به سوی همه مردمان جهان گذاشت و هر جا که رسید پشت سرش کشته به جا گذاشت.
همان از ما بهتران خیلی سعی کردند رامش کنند الان هم به دنبال ” یک توافق خوب” با او هستند. برخی به توافق خوب با او رسیدند، الحمد الله از ۱۹ اکتبر هم تحریم تسلیحاتی برداشته میشود و توافقات خوب خرید و فروش اسلحه هم برقرار میشود … بهرحال در این میان گورپدر مردم ایران هر چی سرشان بیایید حق شان است؛ خودشان خواستند و فرهنگ شان است. چهار دهه قتل و غارت در مقابل ۲۵۰۰ سال تاریخ پر از رنج عددی نیست، اگر فکر می کنید هست زیادی احساساتی هستید. چهار دهه به خاک سیاه نشستن در مقابل عظمت ایران و سرمایه قابل بحث نیست ما ها زیادی حساسیم؛ بهرحال این نیز بگذرد.
از ما گفتن، زنبور قاتل را هر جا دیدید اول ازش دوری کنید و بعد دانشمندان را خبر کنید. اما برای مهار قاتلین اسلامی از ما بهتران را خبر نکنید باید روی خودمان حساب باز کنیم و بس.

 
 
http://rowzane.com/content//article=202588