نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
کاظم نیکخواه
حلقه محاصره جمهوری اسلامی تنگتر میشود
اشتراک گذاری

دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترشدر گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان که این هفته منتشر شد، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت از جمهوری اسلامی انتقاد کرده و ضمن ابراز نگرانی عمیق از اعدام، بازداشت و سرکوب معترضان و صدور احکام قضایی علیه زنان و کودکان، از «نقض فاحش حقوق بشر» در این کشور انتقاد کرد. این گزارش در پاسخ به مجمع عمومی سازمان ملل آماده شده بود و روز سه شنبه ۲۲ مهر منتشر شد. آنتونیو گوترش در گزارش خود ضمن اشاره به “نقض فاحش حقوق بشر” از سوی حکومت اسلامی سرکوبهای گسترده اعتراضات از جمله در آبان ماه را مورد انتقاد قرار داده است. استفاده “بیش از حد و مرگبار” از نیروهای امنیتی و خشونت در برابر اعتراضات، مورد انتقاد دبیر کل سازمان ملل قرار گرفته است. بعلاوه دبیر کل سازمان ملل به استفاده از مجازات اعدام برای طیفی از جرایم متفاوت اشاره کرده و تاکید کرده است که توصیه های سازمان ملل توسط حکومت اسلامی اجرا نشده است. اعدام حداقل ۲۸۰ نفر در سال ۲۰۱۹ که ۱۳ مورد آن در ملاء عام صورت گرفته یک جنبه دیگر از اعتراض دبیر کل سازمان ملل به جمهوری اسلامی است. عدم رعایت استانداردهای بین المللی و نبود محاکمات عادلانه در محاکمات نیز به عنوان مصداق نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ذکر شده است. گوترش بر آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرده و جمهوری اسلامی را به رعایت حقوق بشر ملزم نموده است.
این گزارش در ادامه گزارش شدید اللحن سازمان عفو بین المللی تحت عنوان “نابود کنندگان انسانیت” در ماه گذشته منتشر میشود که در رابطه با سرکوب خیزش آبان ماه و ترور و شکنجه و دستگیریهای وسیع و خشونت بی سابقه علیه اعتراضات مردم، جمهوری اسلامی را بخاطر نقض فاحش حقوق بشر بشدت محکوم کرده بود. در چهارم مهر نیز ۴۷ کشور جهان طی بیانیه ای نقض آشکار حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند. بعلاوه پنج گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل قبل از آن طی بیانیه ای اعدام نوید افکاری را محکوم کرده و کشورهای جهان را به عکس العمل نسبت به پایمال کردن حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی فرا خوانده بودند.
روز ۱۵ مهر نیز میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق انسانی شده بود.
اشاره کنیم که در ماههای اخیر چندین فدراسیون بین المللی کارگری نیز که دهها میلیون کارگر را پوشش میدهند، در پاسخ به فراخوان “کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران” طی بیانیه هایی به نقض حقوق کارگران و معلمان و مردم در ایران اعتراض کرده و خواهان اخراج حکومت اسلامی از سازمان جهانی کار شدند. همچنین شمار متعددی از ورزشکاران شناخته شده جهان و نهادهای ورزشی بین المللی بدنبال اعدام وحشیانه نوید افکاری، در نامه هایی به کمیته بین المللی المپیک خواهان بایکوت ورزشی جمهوری اسلامی شدند. بعلاوه شخصیتها و چهره های شناخته شده هنری متعددی خواست بایکوت جمهوری اسلامی را مورد حمایت قرار دادند. این موج حمایتها از بایکوت جمهوری اسلامی در سطح جهان ادامه دارد.
یک رویداد بسیار مهم دیگر هم این بود که فراخوان بایکوت جهانی جمهوری اسلامی به دلیل اعدام و سرکوب و نقض حقوق انسانی، از سوی تشکلها و نهادهای کارگری و دانشجویی و بازنشستگان از داخل کشور نیز شنیده شد.
این تحولات از زاویه جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار مهم و قابل توجهند. این تحولات بیانگر اینست که حلقه محاصره جمهوری اسلامی مدام تنگ تر میشود و این حکومت زیر فشار جدی ای در سطح بین المللی قرار گرفته و حتی برخی حامیان سابق خود در طیف دولتهای جهانی را از دست داده است.
آنچه در این گزارشها و بیانیه ها مورد تاکید قرار گرفته بر این تاکید میکند که جمهوری اسلامی در ردیف کشورهایی در جهان قرار دارد که استانداردهای برسمیت شناخته بین المللی توسط سازمان ملل و سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای بشری جهانی را مدام نقض و پایمال میکنند. این موضعگیریها دست دولتها و سازمانها و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی را برای تحت فشار گذاشتن این حکومت بازتر میکند و فضای بین المللی را برای گسترش گفتمان بایکوت جهانی جمهوری اسلامی که سالهاست ما دنبال میکنیم فراهم تر نموده است.
مستقل از اینکه هرکدام از دولتهای منتقد جمهوری اسلامی و سازمان ملل چه اهداف و انتظاراتی را از انتقاد به جمهوری اسلامی دنبال میکنند، نفس این موضعگیریها فضا را برای مردم سرنگونی طلب و حزب ما که خواهان بایکوت جمهوری اسلامی در سطح جهان است بیشتر فراهم میکند. بعلاوه خود فضای اعتراضات در ایران و جنبش گسترده سرنگونی طلبی که آینده جمهوری اسلامی را بشدت زیر سوال برده است، خود یک عامل مهم در تغییر موضع دولتها و نهادهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی است. و این خود نشان میدهد که میتوان با گسترش کارزاری فعال برای آفریقای جنوبیزه کردن جمهوری اسلامی یعنی بایکوت این حکومت نظیر رژیم افریقای جنوبی، کاری کرد که این حکومت در سطح جهان وسیعا بایکوت و منزوی شود. باید کاری کنیم که سران و دست اندرکاران این حکومت جرات نکنند پایشان را از کشور بیرون بگذارند و مدام مثل حمید نوری از بازجویان جمهوری اسلامی که حدود یک سال است در سوئد زندانی شده، خود را با خطر دستگیری و محاکمه روبرو ببینند.
بایکوت و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی یک گام مهم در سرنگونی جمهوری اسلامی با انقلاب مردم در ایران است و باید فعالانه این هدف را دنبال کرد و مردم دنیا را برای زیر فشار قرار دادن دولتهای متبوع خود برای بایکوت جمهوری اسلامی، فرا خوان داد و بسیج کرد.
تلاش ما اینست که این حکومت در مجامع دیپلماتیک، کارگری، هنری، ورزشی بایکوت شود و نه فقط دولتها، بلکه مردم دنیا با صدای رسا حکومت اعدام و شکنجه و زندان را مورد حمله قرار دهند. فضای موجود آشکارا نشان میدهد که دستیابی به این هدف غیر ممکن نیست.
جمهوری اسلامی یک حکومت ضد انسانی و آدمکش و مرتجع و ضد ارزشها و نرمهای بشری است و باید با انقلاب ما مردم به زیر کشیده شود. فشارهای بین المللی علیه این حکومت یک اهرم مهم در به هم ریختن صفوف این حکومت و تقویت مبارزات مردم در داخل کشور است و باید آنرا فعالانه دنبال نمود.

انترناسیونال ۸۹۰

 
 
http://rowzane.com/content//article=202605