نسان نودینیان
کشتن مهرداد سپهری جنگ مردم با حاکمیت!
چهارشنبه, ۷ام آبان, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

مهرداد سپهری را در خیابان افشار مشهد به میله بستند‌ و چهل ‌وپنچ دقیقه با شوکر و اسپری فلفل شکنجه کردند، جسد شکنجه شده او در مسیر بیماستان از نفس بازایستاد و جان باخت.
در ارتباط با کشتن مهرداد سپهری، کنکاش و بررسی اقدامات دستگاه قضایی و امنیتی حکومت اسلامی کار ما و مردم نیست. شغل بی بی سی و اهالی “تحلیلگر” همیشه مهمان آنها است. کار ما گله و انتقاد از روحانی و بررسی منشور روحانی و رئیسی نیست! مطلقا در سیستم و منشور ما برای سرنگونی و نابودی حکومت اسلامی جایگاهی ندارد.
برای مردم و خانواده مهرداد سپهری تمهیدات و انتظامات نهادهای حکومتی خالی از ارزش است. همین کافی است که جایگاه انتظامات این جانیان و قاتلین در برخورد به خانواده مهرداد سپهری را ببینیم. آنها به پدر و مادر مهرداد سپهری گفته اندکه، ” با رسانه‌ها مصاحبه نکنند”. و “تذکر داده‌اند که سکوت کنند. موبایل پدر و برادرزاده مهرداد سپهری مسدود و برادرش به حراست محل کارش احضار شده.” این رفتار ضد انسانی عمق تمهیدات دروغین حکومت اسلامی را بر ملا کرده است.
از نظر مردم حکومت اسلامی نظامی اشغالگر و متکی به افراد و قوانین اسلامی و داعشی است که ذره ای از مروت و انسانیت و ارزش انسانی در سیستم، قوانین و اداره جامعه را در خود نداشته و مطلقا ندارد.
کارنامه کشتن قتل عام و اعدام حکومت اسلامی قطور و سنگین است. کمتر حکومت استبدادی حتی در دوره صدام حسین، پینوشه و هیتلر اندازه حکومت اسلامی پرونده قطور قتل و جنایت را در کارنامه دارند. از قتلهای فله ای یا گروهی در زندانها(اعدام ده ها هزار نفر در زندانها) تا میلیتاریسم نظامی تا بستن انترنت در آبان ماه ٩٨ بر روی هشتاد میلیون از شهروندان جامعه به منظور سرکوب خونین، کشتن نوجوان و سالمند، زن و مرد و مبارزین در خیابانها، دستگیری چند هزار نفر در اعتراضات آبان و دی ماه، ستم کشی زن، اسید پاشی و سنگسار، تحمیل آپارتاید جنسیتی، دستگیری و سرکوب فعالین کارگرای و معلمان و دانشجویان و فعالین زیست محیطی و فعالین زنان، کشتن و زحمی کردن صدها کارگر بیکار و از کار اخراج شده که مجبورند دست به کولبری بزنند. اذیت و آزار سیستماتیک دست فروشان و ده ها جنایت و تحمیل بی حقوقی به مردم، فقط و فقط برای حفظ حاکمیت و حفظ بقا برای حکومت اسلامی است.
شکنجه و کشتن مهرداد سپهری و ده ها مهردادهای دیگر در این کنتکس برای ما و مردم که سعادت و خوشبختی و رهایی از استبداد و دیکتاتوری فاشیسم اسلامی را میخواهیم، قابل بررسی و میدان جنگ ما با حاکمیت است. جواب قاطع و اعتراض ما کارساز است.
۶ آبان ١٣٩٩
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠
ایسکرا ۴ ۱۰۶

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی