نسان نودینیان
در باب فریز شده های ده شصت شمسی! به بهانه درگذشت جلال ملکشاه!
دوشنبه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

هم نسلهای جلال ملکشاه آندسته ازمبارزین انقلابی که در سالهای پُر خروش دفاع از دستاوردهای دمکراتیک انقلاب ۵٧ تپش قلب جامعه بودیم، کم نیستیم!. ما؛ سازندگان تاریخ سیاسی دوره ای مشخص دوره پُر از تلاش در خیابان و محله، ستادهای حفاظت از انقلاب با شعر و ترانه وسرودهای انقلابی، برای دفاع از دستاوردهای انقلابی دوره ای متحول کننده، بودیم. جلال ملکشاه هم بخشی از آن تاریخ بود. با سرود و شعرهایش! با آرمانهای جنبشش و آرزوهایش!

امروز در شرایطی شاهد از دست دادن جلال ملکشاه هستیم که بیش از چهار دهه است، حاکمیت و در قدرت بودن فاشیسم اسلامی را تجربه کرده ایم. تجربه کرده ایم، سلب آزادی بیان را، تجربه کرده ایم به زندان انداختن کارگران، زنان، معلمان و اعضای کانون نویسندگان و فعالین اجتماعی و زیست محیطی ها را، تجربه میکنیم ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی را که برای آزادیخواهان به زندان تبدیل شده.! تجربه میکنیم؛ سرکوب را، قتلهای زنجیره ای و قتل عام در زندانها، و شکنجه را!
تجربه کرده ایم که دسته ای قهرمانانه ایستادند و از آرمانهایشان دفاع کردند و پوزه شکتجه گران را بخاک مالیدند!. و تجربه کرده ایم از پادر آوردن مقاومت و در هم شکستن آرمانهای انسانی رزمندگانی که با آرمان هایشان و با رویای دنیایی بهتر با آرزوی آزادی بیان و تشکل و عقیده، با رویاهای آرمانخواهانه سرود و شعر، و دفاع از کرامت و حرمت انسانی، می جنگیدند!

میگویند؛ جلال ملکشاه در زندان “تواب” بود. جواب ما روشن است؛ تا زمانی که جلال ملکشاه آزاد بود فاشیسم اسلامی با چنگ و دندان به مردم حمله نکرده بود، او در کنار ده ها شاعر و نویسنده و هنرمند برای آرمانش مبارزه میکرد و علیه رژیم اسلامی جنگید. جلال ملکشاه تحت شکنجه های قرون وسطایی به هر دلیلی “مقاوم” نبود، او قربانی شکنجه های فاشیستی ترین رژیمی شد که درهم شکستن انسانها و سرکوب خونین انقلاب و مردم را هدف گرفته بود، موقعیت آن سالهای سیاه و “مقاوم” نبودن او قطعا بیانگر اراده او و صدها انسان مبارز که در زیر شکنجه لت و پار شدند نیست و مطلقا نخواهد بود. آنها قربانیان سیاست های خشن ارتجاع اسلامی در زندان ها بودند. رژیم اسلامی با شکنجه های شدید جسمی و روحی موفق شد تعداد زیادی از زندانیان را بشکند.
مدعیان این بوچون سالها از معماران و صاحبان تز «زوزه توابین» عقب تر رفته اند. در سالهای شصت شمسی فریز شده اند. این دوستان هنوز این درافزوده بشدت انسانی را درنیافته اند که نباید به سیاست «زوزه توابین» آویزان شوند! بیایید با هم حکومت اسلامی این رژیم فاشیستی شکنجه و اعدام را محکوم کنیم!

در اینجا از آندسته از مردم سنندج، نهادهای اجتماعی و ورزشی که در مراسم جلال ملکشاه حضور داشتند باید تشکر کنم.
نسان نودینیان
دوم نوامبر ٢٠٢٠

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی