ناصر اصغری
در مورد ترامپ و ترامپیسم
جمعه, ۲۶ام دی, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

شکست ترامپ بعنوان رئیس جمهور آمریکا، یک مسئله انتخاباتی – پارلمانی است. این جنبه از مسئله زیاد مهم نیست. اما مسئله ترامپ و ترامپیسم، بعنوان یک شیفت سیاسی در دنیا، بسیار فراتر از اینگونه دست به دست شدنهای قدرت دولتی در دمکراسی های غربی است. اهمیت این مسئله خودش را آنجا برجسته می کند که در انتخابات دور آخر ریاست جمهوری در آمریکا، ترامپ نزدیک به ۷۴ میلیون رأی به خود اختصاص داد؛ حدود ۱۱ میلیون رأی بیشتر از سال ۲۰۱۶!
دونالد ترامپ در هر فرصتی که جلوی تلویزیون ظاهر شد، در هر فرصتی که پیغامی از طریق تویتر ارسال کرد، بی مهابا دروغ گفت، زن ستیزی کرد، بر علیه پناهندگان و مهاجران، اعراب، مسلمانان، مکزیکی ها و همجنسگرایان کلمات تبعیض آمیز و راسیستی بکار برد. معلولین فیزیکی را مسخره کرد. با اینحال و در کمال تعجب بسیاری از ماها، ۷۴ میلیون شهروند آمریکائی شاهد یک چنین موجودی بودند، اما او را به دیگران ترجیح دادند! این مسئله نه برای احزاب وال استریت در آمریکا و نه برای همپالگی هایشان در دیگر کشورها، بلکه برای آینده ای بهتر و برای نسل بشریت زنگ خطری است جدی. ۷۴ میلیونی که امیدهایشان را به سیاستهای دونالد ترامپ بسته اند، جای دوری نمی روند. اینها پتانسیل تخریبی همچون تخریب نازیها را دارند و گوشه های از آن هم را در چند مورد به نمایش گذاشته اند.
دونالد ترامپ صرفا یک رئیس جمهور دیگر از هیأت حاکمه آمریکا نبود. دونالد ترامپ سیاستمداری در میان سیاستمداران این کشور بود که به همه دستآوردها و حقوقی که با مبارزات صدها ساله خود تثبیت کرده ایم پشت پا زد. حداقل دو قرن است که بر علیه راسیسم، زن ستیزی و تبعیض بر علیه همجنسگرایان، کودکان، معلولین و غیره می جنگیم و دستآوردهای مان را در گوشه هایی از قانون اساسی پارلمانها گنجانده ایم. قرار نیست که هر روز برای حقوقی که صد سال پیش به بورژوازی قبولاندیم، دوباره بجنگیم. قرار نیست که به هر رئیس جمهوری که سر کار آمد اجازه بدهیم حق و حقوق زنان و … را پایمال کند و کسانی را که به او شباهت ندارند تحقیر کند. این اعمال جرمند، و نه تنها در نگاه جامعه جرمند، بلکه باید آنها را در نگاه خود هیأت حاکمه هم جرم کنیم.
ترامپیسم
برنی ساندرز گفته بود که برای همین چند روزی هم که مانده تا قدرت دست به دست شود، باید دونالد ترامپ را استیضاح کرد که دیگران درس عبرت بگیرند. کوته نظرانه است! قربانی کردن یک شخص، هر چقدر هم مهم و کلیدی باشد، برای دم و دستگاه هیأت حاکمه آمریکا کاری ندارد. ترامپ را استیضاح کنید؛ با آن ۷۴ میلیون بقیه، که از تنفر از این وضعیت مستأصل شده و به ترامپیسم روی آورده اند، چکار می کنید؟ نطفه های ترامپیسم در سیستمی است که به راسیسم و تحقیر یکی توسط دیگری احتیاج دارد. ترامپیسم حاصل سیستمی است که بعد از دو و نیم قرن استقلال و چندین جنگ بر علیه نابرابری و تبعیض، نابرابری و تبعیض را روزانه در اشکال متعددی بازتولید می کند. آن ۷۴ میلیون ترامپیست جای دوری نمی روند. باز خواهند گشت و معلوم نیست کجا توقف خواهند کرد!
۱۴ ژانویه ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی