مهرنوش موسوی
سخنی با مسیح علینژاد!
جمعه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

شما هم طی این مدت در میزگردهای تلویزیونهای خاکستری خارج کشور حضور داشتید که این بار در یک پیمان متحد تصمیم گرفته بودند جمهوری اسلامی را در برده و آگاهانه و هدفمند مصائب چهل سال اخیر ناشی از حاکمیت نظام اسلامی را پای انقلاب مردم ایران بنویسند. این دقیقن کاری است که این رسانه ها در سال ۵۷ به نفع خمینی انجام دادند. بیهوده نیست که یکی از آنها آیت الله بی بی سی نام گرفته است. رسانه های آن زمان بلندگوی جنبش ملی اسلامی و مصوبات کنفرانس گوادالوپ شدند تا به اعتراض غیر مذهبی مردم در خیابان، اسلام و خمینی را بیندازند.
ایران در سال ۵۷ هرگز اسلامی نبود. در سال ۵۷ کاباره های تهران مشتری بیشتری داشت تا مساجد سوت و کور آخوندهای این شهر. برای اسلامی کردن ایران و محجبه کردن زنان سه تا نیرو هماهنگ با هم کار کردند. اول از همه دول غربی در راس آنها دولت وقت آمریکا. این را ما نمیگوئیم. این را مستندات منتشر شده امروز کتابخانه کارتر در همین بی بی سی میگوید. طبق این مستندات دولت امریکا به خاطر محاسباتش در جنگ سرد، جبهه حمایت از شاه را با حمایت از خمینی عوض کرد. فرح میگوید حتی حاضر نشدند به شاه پناهندگی بدهند. به خمینی قول دادند که بر مبنای مصوبات کنفرانس گوادالوپ فرماندهان ارتش شاه را به حمایت از خمینی راضی میکنند، بختیار را هم مرخص میکنند تا این آخوند کپک زده با خیال راحت از نوفل لوشاتو به ایران بیاید و اوضاع را آرام کند. خمینی طبق مستندات مکتوب به کارتر قول داده بود که صدور نفت را متوقف نکند. انقلاب را در ایران بخواباند و به هیچ کجا صادر نکند. دوم دستگاه آخوند که متکی به حمایت شاه از سویی و یک خانواده بزرگ ملی و مذهبی در ایران از سوی دیگر بود. آمریکا موفق نمیشد خمینی را سوار انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران کند، اگر زمینه سیاسی و اجتماعی را این جنبش سیاه مهیا نمیکرد. جنبشی که خود شاه به آنها سوبسید میداد. این خانواده بزرگ ملی اسلامی همان خانواده ایی است که امثال جلال آل احمدها، شریعتی ها جاده فکری ضد غربی و طرفدار سنت را در ان هموار کردند. ایران همان موقع یک جنبش نقد دین و نقد شرقزدگی جامانده سر جالیز هم داشت. صادق هدایت ها و علی دشتیها را همین ملی مذهبی ها ساکت و به اعتبار اختناق حاکم خفه کرده بودند. به اسم مذهبِ توده ها، به اسم مخالفت با غربزدگی، هر گونه تقلای نقد اسلام را زدند.


سومین فاکتور خود حکومت شاه بود. نه مردم! الان اگر در آلمان کسی بخواهد برای شرکت طالبان در حکومت برنامه ریزی کند، در گوادالوپ کنفرانس بگیرد، بی بی سی را مجاب کند عکس طالبان را در ماه بیندازد، بدوا و قبل از هر چیز خود طبقه بورژوازی مقاومت میکند. لیبرالها، ناسیونالیستها، طرفداران بازار آزاد، فدرالیستها، دمکراتها، احزاب مختلف خود طبقه بورژوازی مقاومت میکنند. در جامعه ایران شاه حتی طبقه خودش را علیه دین اسلام و دستگاه آخوند، بسیج فکری نکرد. شاه طبقه خودش را هم متحزب نکرد. وقتی حزب رستاخیز را با فرمان انحلال همه احزاب ساخت، منظورش کمونیستها نبودند، چرا که آنها در هر حال ممنوع و یا گوشه زندانها بودند، شاه احزاب طبقه خودش را هم ممنوع اعلام کرد. لیبرالیسم و ناسیونالیسم هم در ایران و هم در خاورمیانه مدتها بود که در مقابل اسلام زانو زده بودند. بورژوازی ایران، بر خلاف غرب، هیچ زیر ساخت فرهنگی و ایدئولوژیکی نداشت. همین الان هم ندارد. چنان عقب نگاه داشته بود که خود این طبقه زودتر از توده مردم ناراضی در خیابان با خمینی رفت. فرح لباسهایش را از پاریس و کریستین دیور سفارش میداد، عقلش را به ضریح امام رضا آویزان میکرد. زمانی که فرح به عنوان یک زن در سفارت فرانسه رژه میرفت تا به شاه شوهر کند و کنیز مونث و ماشین جوجه کشی دربار شود، سیمون دبوارها در پاریس آخرین سنگرهای مردسالاری را بعد از کسب حق رای زنان فتح میکردند. جنبش حق زن در غرب در اوج شکوفایی خودش قرار داشت. جنبش حق زن، قوانین اساسی همان کشورهایی که شاه متحدشان بود را وادار کرده بودند برابری زن و مرد را در قانون اساسی وارد کنند. فرح اما با خودش از پاریس به جای این دستاوردهای مدنی، لباس عروسی اش را برد که هنوز بعد از شصت سال با لبخند رضایت به مصاحبه گر تلویزیون من و تو میگوید کریستین دیور به پائین لباسم روبان آبی دوخت که انشالا پسر بزایم. میگوید در بیمارستان از شادی گریه کردم وقتی که پسر زائیدم. دقت کنید این مثلن طبقه حاکمه مملکتی است که قرار بود بر خلاف جلال آل احمد غربگرا باشد. سر یک کودک یازده ساله تاج گذاشتند تا حکومتی باشد بر اساس پدر به پسر. از شومبول به شومبول! این طبقه حاکمه خودش در گسترش عقب ماندگی سهیم بود. خمینی در دامن همین حکومت شاه جزو تنها اپوزیسیونی بود که تحمل میشد. دستگاه آخوند حق داشت حق رای زنان را وتو کند.


در میزگردهای شما و کل کمپین این چند روزه رسانه های خاکستری، هیچ حرفی از این فاکتورها نیست. فقط انتقام را باید از مردم گرفت. چرا؟ شاید نه به خاطر گذشته. به خاطر کانسپت سیاسی همین امروز جریانات دست راستی.
شما در میزگرد محکوم کردن انقلاب گفتید نیروهای سیاسی چپ مقصر بودند که جلو خمینی را نگرفتند و حتی به او کمک کردند. گفتید که از این بابت باید عذرخواهی کنند. من از این میگذرم که این ادعا خلاف تاریخ است. خلاف موجودیت گورستان خاوران و هلاکاست اسلامی و تظاهرات زنان علیه حجاب و مقاومت خونین کردستان و شوراهای کارگری و ترکمن صحراست. مشکل من بر خلاف شما، زمان حال است. لذا از شما برای همین امروز اوضاع ایران سوال دارم. شما چرا همین امروز متحدین سیاسی خودتان را دست برقضا از میان کسانی انتخاب کردید که حتی همین الان هم دست از اسلام و دستگاه آخوند برنمیدارند؟ دوستان شما، متحدین همین امروز شما هواداران اسلام خوب، اسلام مسالمت آمیز، نواندیشی دینی و این مزخرفات میباشند؟ یکی از همین افراد رضا پهلوی است. شما همین امروز به انحا مختلف از رضا پهلوی حمایت کردید. رضا پهلوی کسی است که همیشه اعلام کرده مخالف اسلام نیست. ایشان حتی در ویدئویی اعلام کرده که اگر قرار باشد جوانها قیام کنند و بساط اسلام را از ایران جارو کنند، او ترجیح میدهد جمهوری اسلامی سر جایش بماند. من به شما فکت نشان میدهم که رضا پهلوی میگوید هدف من از جدایی دین از دولت این است که دولت در کار دستگاه دین دخالت نکند! یعنی همان کاری که پدر ایشان کرد!
شما مدام با شیرین عبادی به صورت متحد سیاسی خود ظاهر میشوید. ما کسانی هستیم که علیه تلاشهای ایشان برای جا انداختن خاتمی و اسلام سروش در خارج کشور کمپین کردیم. شیرین عبادی کسی است که از سکوی رسانه ایی جایزه نوبل استفاده کرده و اعلام کرد حجاب همیشه لباس زن ایرانی بوده است. شبی که جایزه را دریافت کرد به رادیویی در فنلاند عین یک آخوند درس توضیح المسائل میداد که آیا نماز شب در کشوری که طلوع خورشید در ان فلان ساعت میباشد باطل هست یا نیست. مگر شما نمیگوئید چرا روشنفکران چهل سال پیش جلو دستگاه آخوند را نگرفتند، من از شما میپرسم چرا نقد را ول کردید دنبال نسیه میگردید؟ چرا از دوستان و متحدین سیاسی امروز خودتان نمیپرسید کی دست از ماله کشی اسلام و دستگاه اخوند برمیدارند؟ چهل سال پیش پیشکش، چرا شما عضو یک خانواده سیاسی هستید که دست از اسلام سیاسی برنمیدارند؟
مهرانگیز کار که مادر سیاسی شماست، او را یک جنگجوی شورشگر نامیده اید، همین دیروز به تلویزیون ایران انترنشنال میگفت جمهوری اسلامی بیخود روز میلاد حضرت فاطمه را روز مادر نامیده، اگر الان حضرت فاطمه زنده بود، خودش اپوزیسیون اینها بود! دقت کنید، یعنی الگوی فاطمه که خامنه ایی میگوید از نظر مهرانگیز کار خوب است، تازه انقدر خوب است که اگر بود لابد نماینده اسلام خوب در مقابل اسلام بد بود. لابد رهبر جنبش زنان بود! مهرانگیز کار از فاطمه ایی دفاع میکند که در هجده سالگی پنج تا بچه داشت. الان اگر در اپوزیسیون ایران، زنی بود که در هجده سالگی به کودک همسری افتخار میکرد از خاتمی هم مرتجعتر بود. ولی خانم کار که متحد و دوست نزدیک سیاسی شماست ایشان را با ثمن بخس وارد اپوزیسیون کرده است. شما ایشان را الگوی سیاسی خودتان خطاب کردید. فکر نمیکنید این شما هستی که یک چند تایی عذرخواهی بزرگ بابت این انتخابهای سیاسی به مردم ایران بدهکارید؟ فکر نمیکنید دست بر قضا همین جنبش سیاسی بود که اسلام را به ایران تحمیل کرد. بیست سال هم برای همین حکومت به اسم اصلاحات وقت خرید؟ همین الان یک نفر از مردم عادی در و کوچه الگویش فاطمه نیست، مهرانگیز کار ولی دست از این دین و این الگوی کودک همسری برنمیدارد. این خانواده بزرگ مذهبی و مرتجع سیاسی از انقلاب مشروطیت تا الان شبحی است که بالای سر جامعه است. روی دوش همینها خمینی را به ایران آوردند، وقتی سفره را از جلویشان جمع کردند، طرفدار یک بخش حکومت علیه بخش دیگر شدند. اینها هیچوقت از لحاظ فکری و سیاسی از این حکومت نبریدند. لذا به جای دراز کردن انگشت به سمت مردم و چپها، به بغل دست خودتان نگاه کنید. خانم مهرانگیز کار در یاداشت های افریقای جنوبی خود غبطه میخورد که چرا آخوندها مثل اسقف توتوی آنجا از ظرفیت خوب و لبخند و مسالمت اسلام استفاده نکردند. دلش میسوزد به حال دین اسلام که چرا نظام حاکم تصویر بدی از اسلام داده است. تمام اعتراض مهرانگیز کار به قوانین ضد زن جمهوری اسلامی این است که « لااقل قانون خانواده شاه روی تعدد زوجات کنترل گذاشته بود» ایشان کنه ترقیخواهی اش آه کشیدن برای قدرت زن اول برای تصمیم گیری ازدواج با زن دوم است.
مسیح علینژاد!


میشود به ما بگوئید همین الان وقتی خود شما شترسواری عصر هجر اسلام را با ممنوعیت دوچرخه سواری الان زنان مقایسه کردید، چه کسانی بیشتر از همه بیشتر روی دست شما زدند؟ آیا بیشتر از همه، همین جبهه متحد اسلام پناه، همین خانواده بزرگ ملی مذهبیها که خودتان هم عضوش بودید نبودند که به شما گفتند مبارزه علیه حکومت آری ولی به اسلام کاری نداشته باش؟ خود شما چقدر در مبارزه علیه حجاب نه فقط به اجبار که به نفس فلسفه ضد زن اسلام در باره حجاب کار دارید؟ جنبشی که من به آن تعلق دارم، جنبش سهیل عربیها بر خلاف مهرانگیز کار و شیرین عبادی و رضا پهلوی منتقد رادیکال اسلام سیاسی اند. نه فقط خواهان برچیدن حجاب اجباری، بل منتقد بی تخفیف نگاه ایدئولوژیکی اسلام به زن و اصل فلسفه حجابند. وقتی مهرانگیز کار به همراه پاسدار قلم به دست هایی که به پیشانی زنان بیحجاب پونز چسبانده بود، همراه آخوندها به برلین امده بودند تا اسلام خوب و مامانی و مسالمت امیز را به جهان به عنوان الترناتیو مترقی بفروشند، وقتی شیرین عبادیها به جای لغو سنگسار داشتند برای برداشتن سنگهای کوچکتر به جای پاره آجر مبارزه میکردند ما در کنفرانس برلین افشاگری کردیم. ما مخالف فروختن نواندیشی دینی به عنوان پروتستانتیسم اسلامی بودیم. فریاد زدیم که اسلام خوب دروغ است. خشونت به زن جزو انتگره اسلام است. تبعیض جزو نگرش اسلام است. تمدن گریزی جزو بینش اسلام است. ما در کنفرانس برلین اصلاحات و خاتمی را افشا کردیم. ما بودیم که گفتیم حجاب گلدار هم حجاب است به ایران کلک نزنید! شما و دوستانتان ولی به این جنبش و به این خانواده مذهبی سرویس سیاسی و فکری دادید. البته خوب است که خود شما راهت را جدا کردی. سئوال این است تا کجا جدا کردید؟ سوال این است اگر جدن دست از اینها برداشتید چرا تمام متحدین شما، الگوهای شما و قهرمانانتان از میان معماران و متعلقین این خانواده سیاسی اند. چرا یک کلمه تا به حال به مهرانگیز کار نگفتید بابا بس است دیگر، دوره دفاع از دین اسلام تمام شد. کم ماله بکش! این مائیم که همین الان فریاد میزنیم بس است چقدر سنگ اسلام خوب و میانه رو را به سینه میزنید؟ اسلام همین است که در ایران پیاده شده است. تمام قوانین ایران نص صریح قران است. دست بردارید، چقدر به این امام زاده دخیل می بندید؟ چرا علاقه و منفعت سیاسی خودتان را در همپیمانی با دول غربی برای گرفتن زیر بغل اسلام سیاسی در ایران « اعتقادات مردم» جا میزنید؟ مردم با چه زبانی بگویند ما اسلام را نمیخواهیم. خانم مهرانگیز کار حضرت فاطمه مال شما! ما هشت مارس را روز جهانی زن میدانیم. آیا حاضرید چهل سال بعد بنویسید و بگوئید تاریخ فقط مال اندیشه شما نبود. همان موقع که شما با رضا پهلوی عکس شش در چهار می انداختید فرصت و شانس این را داشتید که با منتقدین دین اسلام و مخالفین سازش ناپذیر این حکومت تداعی بشوید. اینکه با فرح پهلوی عکس میگیرید انتخاب سیاسی شماست و نه مردم! کارنامه همین امروز همه ما حساب است.ما سروش را نقد کردیم. ما دکترین اوباما برای ساختن اسلام میانه رو را نقد کردیم. ما خاتمی را افشا کردیم. ما بارها اسلام پناهی مهرانگیز کار و سازشکاری شیرین عبادی را نقد کردیم. شما چی؟ شما حامی این صف هستی! آیا باز هم مردم مقصرند؟

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی