اصغر کریمی
بیژن نامدار زنگنه: قیمت ها دست خدا است
سه شنبه, ۲۱ام بهمن, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

قیمت ها، گرانی ها، کاهش قدرت خرید اکثریت مردم کارگر و زحمتکش، درآمدهای ده برابر سرمایه داران و صاحبان کالاها و بانک ها، همه اینها دست خداست. خدا ابزار خیلی چیزهای دیگر هم هست. فقر و نابرابری و مصیبت های دیگری که گریبان اکثریت عظیم مردم را گرفته هم دست خدا است!
به زبان آدمیزاد یعنی خدا ابزار دست میلیاردرها علیه مردم است
خدا ابزار دست طبقه حاکم برای توجیه فقر و بدبختی است
خدا ابزار میلیاردرها برای توجیه نابرابری است
ابزار حاکمان برای توضیح سیل و زلزله و هر بلای طبیعی و اجتماعی است
میلیون ها کودک کار و خیابان هم دست خداست
نابرابری و بیحقوقی زنان هم دست خداست
و خدا مال آنها است برای مغزشویی، تحمیق، ترویج جهالت، تشویق سربریدن و سنگسار کردن و هزار جنایت و کثافت و فساد
خدا و مذهب ابزار طبیعی و ابدی و ازلی قلمداد کردن مناسبات ظالمانه سرمایه داری و ترساندن و مرعوب کردن مردم و برحذرداشتن فرودستان جامعه از شورش علیه این مناسبات است.
بیژن زنگنه ۲۶ سال سابقه وزارت در دولت های مختلف جمهوری اسلامی دارد یعنی با هر رئیس جمهوری آمده توانسته بسازد و به حکومت خدمت کند. ایشان از شاگردان خمینی است که نماینده این خدا بود و گفت اقتصاد زیربنای الاغ است. خطاب خمینی به کارگران بود که بخاطر دستمزد و مسائل اقتصادی و رفاهی اعتراض نکنید بگذارید شما را هرطور خواستند استثمار کنند و بچاپند و بدبخت نگهدارند. و پس از چند سال اقتصاد شد زیربنای آیت الله ها و فقها، رفاه و درآمدهای میلیاردی هم شد سهم یک قشر اقلیت مفتخور.
و مردم در ابعاد وسیع، کوچک و بزرگ، پیر و جوان به تمام معنی معنی حرف خمینی و بقیه آیت الله ها را در زندگی روزمره شان دیدند و تا مغز استخوان متوجه شدند که خدا و پیغمبر و مذهب و آیت الله و قرآن و احادیث همه و همه ابزار حفظ وضع موجود است.
مردم در ابعادی دهها میلیونی ماهیت طبقاتی همه اینها را با گوشت و پوست فهمیدند، به همین خاطر از آن فاصله گرفتند و علیه آن شورش کردند. جواب زنگنه، شیخ الوزرای حکومت را مردم با شعار اسلامو پله کردین مردم رو ذله کردین و شعار بازنشستگان که فریاد زدند حقوق بازنشسته زیر عبا است امروز داده اند، با خیزش هایشان و اعتصابات و تجمعات هر روزه شان علیه کل این حکومت و این نظام و وزرا و متفکرین و آیت الله ها و پاچه لیسان و سرکوبگران و پاسدار- هنرمندان و نویسندگان درباری و هر کس دیگری که این وضع را توجیه میکند و غیر قابل تغییر میداند داده اند و همه آنها را کنج دیوار گذاشته اند تا بساطشان را زیر و رو کنند و جامعه ای عادلانه بدون نابرابری و بیعدالتی و فقر و بیحقوقی و خرافه و مذهب و خدا بنا کنند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی