یاشار سهندی
چاقوکشان هم دست از سر مارکس برنمی‌دارند
سه شنبه, ۲۸ام بهمن, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

همین را کم داشتیم که یک چاقو کش و پنجه بکس به دست از مارکس بگوید آنهم نه به تخریب و افترا بلکه به تمجید! حسین صادقی همپیالگی علیرضا محجوب که چهار دهه است کاردهایشان جز برای زبان بریدن از جیب شان بیرون نیامده این چنین از مارکس یاد می کند: ” نام «کارگر» و «طبقۀ کارگر» برای بسیاری یادآور دو مفهوم ریشه دار در تاریخ است. این دو مفهوم «مارکسیسم» و «انقلاب» است. این موضوع ریشه در جایگاه و اهمیت مفهوم طبقۀ کارگر در اندیشۀ مارکس و رابطۀ آن با انقلاب دارد. مارکس به عنوان یک نظریه‌پرداز انقلابی، طبقۀ کارگر را ستون و محور یک انقلاب می‌داند. در نظر مارکس، طبقۀ کارگر به عنوان گورکن نظام سرمایه داری، پیشرو در پیروزی انقلاب و براندازی نظام سرمایه داری است.” صددرصد بعید است که این حرفها از مغز ایشان تراوش شده باشد چون گروه خونی ایشان اصلا به این حرفها نمی خورد. این جناب چاقو به دست گرفته، تا زبان کسانی را که این چنین حرف میزنند ببرد. اما همین یک پارگراف نشان از این دارد که چقدر کمونیسم و مارکس در جنبش کارگری ایران ریشه دوانده است که کسی مانند حسین صادقی که وظیفه اول و آخرش جلوگیری از گسترش ” … دو مفهوم «مارکسیسم» و «انقلاب» است…(که) ریشه در جایگاه و اهمیت مفهوم طبقۀ کارگر در اندیشۀ مارکس و رابطۀ آن با انقلاب دارد” بوده این چنین از مارکس بگوید.
البته نباید نگران شد (!) ایشان از ریشه خود اصلا جدا نمی شود و ” تا پای جان به آرمان‌های (ضد)انقلاب اسلامی پایبند” است . این طیف آدمها جون به جونشان کنید همینی هستند که بودند. ضد کارگر، ضد انسان؛ دشمن تمدن. ایشان البته از روی دست کسانی که قلم شان در خدمت سرمایه و توجیه استثمار است مارکسیسم را به عامل اقتصادی تقلیل میدهد:” نکتۀ مهم در این چارچوب فکری این است که مارکس اعتقاد دارد «مهم‌ترین عامل ورود طبقۀ کارگر به انقلاب عامل اقتصاد می‌باشد» و با زیربنا قراردادن این مفهوم، تمام علت‌های دیگر را روبنا و تحت تأثیر این عامل می‌داند.” روبنا برای ایشان خمینی جلاد است و با تردستی ( که این را هم مطمئنا از روی دست سربازان گمنام امام زمان نوشته است) روبنا را به زیر بنا می چسباند! تا همچنان بر وفاداری خود به امام چاقوکشان تاکید کرده باشد.
حسین صادقی اما یک چیز را خوب فهمیده “کارگران شاغل امروز نیز از جنس کارگران دیروز( منظور سال ۱۳۵۷) هستند.” او شاهد هست که کارگران دیروز که امروز بازنشسته هستند و کارگران شاغل امروز یک آن، با وجود همه مشکلات و سرکوبگریها از پای ننشستند و به اشکال گوناگون، تمام قد در مقابل رژیم چاقوکشان سرمایه ایستادند و با هر چه در توان دارند سعی در رسیدن به مطالباتشان دارند. “مارکس پژوه” شدن چاقوکش جمهوری اسلامی از سر بدبختی اش است شاخکهایش خوب فهمیده است که چه طوفانی دارد شکل می گیرد.
این مزدور چاقو کش اذعان میکند که این کارگران بودند که کمر رژیم شاه را شکستند و هشدار میدهد در اعماق جامعه دارد انقلابی شکل میگیرد. و این بار دیگر سال ۵۷ نیست. کارگران این بار آلترناتیو دارند و حزب دارند و در نتیجه قدرت رهبری جامعه را دارند.

کارگر کمونیست ۶۶۲

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی