محمد شکوهی
از”اطلس امنیت تا ستاد امنیت انتخابات”! هراس جمهوری اسلامی از چیست؟
پنجشنبه, ۱۲ام فروردین, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته است:”اطلس امنیت” کشور در دوره انتخابات تهیه میشود. با توجه به اهمیت امنیت انتخابات، “ستاد امنیت انتخابات” هم تشکیل میشود!
حکومت دارد خودش را با ترس وهراس و وحشت برای مضحکه انتخاباتش آماده می کند. می داند که اکثریت مردم به این نمایش حکومتی نه خواهند گفت. در کنار این؛ ترس حکومت از بازگشت مجدد اعتراضات ضد حکومتی که کل نظام را نشانه گرفته، حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه را به وحشت انداخته است.
در چند سال گذشته؛ بویژه در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ ، مردم با اعتراضات گسترده و سراسری شان و در یک جنگ خیابانی با حکومت؛ اعلام کردند که جمهوری اسلامی نمی خواهند و حکومت باید گورش را گم بکند.مردم وارد نبرد نهایی با حکومت در همه عرصه های مبارزاتی شده اند. ترس و هراس حکومت از مردم و جنبش سرنگونی واقعی است.
در پرتو این وضعیت است که امسال به بهانه مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، رژیم مجموعه اقدامات امنیتی و پیشگیرانه، در عین تلاش و تقلا برای تشدید فضا و جو سرکوب و خفقان، در صدد تامین “امنیت انتخاباتش” می باشد.
این یعنی حکومت در برابر مردم عاصی و جان به لب رسیده نه تنها احساس امنیتی ندارد، بلکه این را هم می داند که مردم از هر فرصتی برای تعرض به حکومت برای به زیر کشیدنش استفاده خواهند کرد. نمایش انتخابات حکومتی هم یکی از این فرصتها می تواند باشد. جامعه ایران برای جمهوری اسلامی نا امن تر از هر زمانی شده و مردم و مبارزاتشان یک فاکتور بسیار مهم در تحمیل این وضعیت به حکومت هستند.
تقلاها، تلاشها و”تهدیدات” رژیم، این بار به بهانه مضحکه انتخاباتش در برابر مردمی که عزم جرم کرده اند کل بساط رژیم را به گورستان بسپارند؛ دیگر کارساز نیست. مردم در طول این سالها با یا گسترش مبارزاتشان وارد نبرد و جنگ نهایی با رژیم شده اند. جنگی واقعی در تمامی عرصه ها که هدف اولیه و اعلام شده اش سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی می باشد.

محمد شکوهی

اول آوریل ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی