نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
محمد شکوهی
در حاشه آغاز به کار”کالج اسلامی تربیت امام” در آلمان!
اشتراک گذاری

دویچه وله نوشته نخستین “کالج اسلامی تربیت امام” در آلمان با مسئولیت کریستیان وولف، رئیس جمهور سابق آلمان آغاز به کار کرد. وولف از حزب دموکرات مسیحی ریاست هیات نظارت بر آموزش امامان در کالج اسلامی را برعهده دارد. دولت آلمان و ایالت نیدرزاکسن در گام نخست بودجه‌ای بالغ بر پنج و نیم میلیون یورو برای این کالج در پنج سال پیش‌رو پیش‌بینی کرده‌اند.لینک خبرhttp://rowzane.com/news/article=223297

دولت آلمان در یک دهه گذشته تلاش های زیادی برای “اینتگره کردن مسلمانان”؛ بخوان جلب و حذب احزاب و جریانات اسلامی در این کشور حول سیاستهای “مدارا و تعامل با ادیان الهی”را در دستور داشته. مهمترین این سیاستها راه اندازی “کنفرانس اسلام در آلمان” است.دولت آلمان با نمایندگانی از دار و دسته های اسلامی جلسه می گیرد تا “امورات مسلمانان” را رتق و فتق کند. بهانه دولت آلمان در اتخاذ این سیاست جلوگیری از تبلیغ “اسلام افراطی” در بیش از ٢۵٠٠ مسجد در این کشور و “مهار روی آوری جوانان به احزاب و جریانات تروریست اسلامی اعلام شده. در کنار آن نگرانی از گسترش نفوذ ترکیه و عربستان، که امام جماعت به این کشور صادر می کنند و از این طریق در میان مسلمانان جا می کنند،اسباب نگرانی دولت این کشور را فراهم آورده

 جریانات اسلامی که در مساجد و بخشا در مناطقی از شهرهای بزرگ این کشور؛ “جوامع موازی” و ضدیت خود را با هر گونه فرهنگ و تمدن غربی علنا و آشکارا بیانی می کنند، ایجاد کرده و مشغول جاری کردن شریعه و قوانین اسلامی می باشند.لازم به توضیح است در سالهای قدرت گیری داعش در عراق همین مساجد و بخشا انجمن هایی که با دولت همکاری می کنند؛ صدها نفر تروریست و آدمکش برای داعش و جریانات تروریستی دیگر در خاورمیانه تربیت و حذب کرده بودند. زیر فشار افکار عمومی دولت و برخی ایالت های این کشور مجبور شدند برخی مساجد را تعطیل و تعدادی را دستگیر بکنند.

تربیت امام؛ این بار امامانی که به آلمانی اسلام و شریعه تدریس می کنند، در کنار حمایت های میلیونی از پروژه های راه اندازی مدارس تدریس قرآن، به رسمیت شناختن قوانین ضد زن و ضد انسانی اسلامی در امورات مربوط به ارث؛ ازدواج و.., بخشی از سیاست مماشات جویانه دولت این کشور با احزاب و دار و دسته های اسلامی و تلاش برای باز کردن میدان برای این باندها برای دخالت در زندگی میلیونها مهاجر منتسب به اسلام و مسلمان می باشد. سیاست مماشات جویانه دولت آلمان با احزاب و جریانات اسلامی بشدت محکوم است. سیاست همکاری و همراهی دولت آلمان با جریانات اسلامی محکوم است فعالیت مساجد و انجمن های اسلامی حامی تروریسم باید ممنوع شود.

محمد شکوهی

١۵ژوئن ٢٠٢١

 
 
http://rowzane.com/content//article=223313