نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مهرنوش موسوی
این فقط تحریم نبود، انقلاب خاموش مردم علیه نظام بود!
اشتراک گذاری

امروز روز نمایش نه مقتدر مردم علیه حکومت بود. گوینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی با دیپرشن اعلام کرد که از ۵۹ میلیون نفر واجد شرایط رای، در عرض شش ساعت، از هفت صبح تا یک بعد از ظهر، فقط پنج میلیون نفر رای داده اند. انقدر وضع صندوق هایشان افتضاح بود که در تهران با بلندگو راه افتاده خواهش و تمنا میکردند که مردم بیرون امده و پای صندوق های رای بروند!
این یعنی پیروزی مردم. این یعنی مردم جمهوری اسلامی را پای صندوق های خودش شکست دادند. آنهم با دست خالی. آنهم بعد از سرکوب خونین آبان. آنهم بدون رسانه، در حالی که تمام رسانه ها بسیج شدند مردم را با ترفندهای مختلف پای صندوق بکشانند. مردم آمدند، تا در تمام تریبون های خیابانی اعتراضشان را فریاد بزنند. میلیونی پشت به صندوق کردند. میلیونی رای خودشان را که سرنگونی بود فریاد زدند. نه اسم این فقط تحریم نیست. این انقلابی به شیوه خود این مملکت، انقلابی به شیوه اسرای دربند یک اختناق و خشونت بیسابقه بود. مردم ثابت کردند که وقتی تصمیم بگیرند بایستد، حتی علیه صندوق حماسه می آفرینند.
خامنه ای چند بار التماس کرد که مردم رای بدهند. هر چه پفیوز جیره خوار ورزشی و هنری بود را بسیج کردند، ولی قدرت نه مردم آنقدر قوی بود که حتی صدا و سیما مجبور شد اعلام کند که فقط پنج میلیون رای دادند!
الان پیچ هر رسانه خارجی را باز کنید، گزارش موفقیت مردم را میشنویید. خبرنگار المانی مستقر در تهران به شبکه یک تلویزیون آلمان میگوید شگفت اور است که چگونه مردم ایران مصمم شدند که همگی رای ندهند.
نه نگوئید فقط تحریم! این یک انقلاب خاموش موفق بود. انقلاب مردمی بود که چندین هزار جوان دسته گل این مملکت، هزینه بلند کردن صدایشان شد. انتخابات ۱۴۰۰، انقلاب خاموش مردم علیه ملیجک بازی انتصابات بود. این یک پیروزی عظیم سیاسی است. باید رفت و در همین اندازه ها این موفقیت را روی دست بلند کرد!

 
 
http://rowzane.com/content/mehrnosh-m/article=223450