نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
عبدل گلپریان
دستپاچگی کلاشان اسلامی در مورد شکنجه کردن زندانیان
اشتراک گذاری

حکومتیان و شکنجه گران بدجوری دستپاچه شده اند. یکی از “مونتاژ و کار کار صهیونیستها است” سخن می گوید و دیگری از دستگیری چند نفر، یکی از برخورد قبل تر در همان مقطع زمانی سخن می گوید و دیگری از وجود این صحنه ها در تمامی زندانهای جهان حرافی می کند. با انتشار این ویدئوها که در معرض دید جهانیان قرار گرفت کاربدستان شبکه مافیای دستگاه قضایی حکومت اسلامی در منگنه هر چه بیشتر تعرض مردم و تنفر افکار عمومی قرار گرفته است. بحدی دچار آشفتگی شده اند که همگی به هذیان گویی افتاده اند و هیچ کدام از سران باندهای حکومت نمی توانند جنایات اعمال شده در تاریخ عمر این رژیم در زندانها را ماست مالی کنند.
در پایین به اراجیف متناقض و سراسیمگی روسای این باندها دقت کنید:

(یک / خبرگزاری رسمی قوه قضائیه روز دوشنبه اعلام کرد که در ارتباط با فیلم‌های منتشر شده از بدرفتاری زندانبانان اوین با زندانیان «شش نفر» تحت تعقیب قضایی و بازپرسی قرار گرفته‌اند.

دو / خبرگزاری میزان در گزارش روز دوشنبه خود افزوده است، «نسبت به بعضی از تخلفات که در فیلم‌ها مشهود است قبلا در همان مقطع زمانی رسیدگی صورت گرفته و افراد تنبیه و یا از سمت خود عزل و یا اخراج شده‌اند».

سه / گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضائیه از برخورد با «خاطیان» در حالی است که پیشتر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، در روز هفتم شهریور مدعی شده بود خیلی از تصاویری که شکنجه،‌ بدرفتاری و کتک زدن زندانیان در زندان اوین را نشان می‌دهد «مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارند». سخنگوی قوه شکنجه گفته بود: «برخی از جاهای دیگر این‌ها را گرفته‌اند» و «اصلا ربطی به قوه قضاییه ندارد».

چهار / رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این‌که «برخی از ترک فعل‌ها» هم متوجه برخی از مسئولین سازمان امور زندان‌ها و مدیران میانی است، گفته که «جمع‌بندی کمیسیون این است که باید با این مسئولین هم برخورد شود و باید یا استعفاء دهند یا برکنار شوند». بتازگی هم سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است که “در تمامی زندانهای جهان چنین صحنه هایی هست”.)


این جنایات در زندانهای حکومت اسلامی هیچگاه بر مردم پوشیده نبود. همه مردم به خوبی می دانند که در دخمه های قرون وسطایی حکومت اسلامی انسانها را آنگونه که در ویدئوها منتشر شده است سلاخی می کنند.
هم اکنون طراحان و مسببین شکنجه و کشتار زندانیان در یک شبکه مافیایی بنام دولت فعلا در قدرت هستند. رئیس جمهورش عضو برجسته کمیته مرگ بوده است، هر یک از افراد این ماند بنام کابینه دولت و وزیران، کارنامه ترور و جنایت علیه بشریت را زیر بغل خود دارند. در حال حاضر جلسات دادگاهی یکی از عناصر این شبکه مخوف و آدمکش بنام حمید نوری در استکهلم در جریان است.


اما اهمیت انتشار این تصاویر در این است که افکار عمومی جهان، اسلام و حکومت اسلامی را بطور مستند رویت می کند.اهمیت دیگر انتشار این صحنه ها در این است که دولتهای اروپایی منبعد قادر نخواهند بود در مقابل لاس زدنهایشان با جنایتکاران حاکم بر ایران خود را به کری و کوری بزنند.


پایان دادن به این بربریت کار ما و مردم معترض، انقلابی و مبارز در ایران است. کلید سرنگونی شبکه مافیای اسلامی حاکم بر ایران سالها است که توسط مردم، کارگران، زنان و جوانان زده شده است. این حکومت به جرم بیش از چهار دهه جنایت سازمان یافته علیه زندانیان و صدها جنایت دیگر علیه مردم در ایران باید بزیر کشیده شود.
۱ سپتامبر ۲۰۲۱
۱۰ شهریور ۱۴۰۰

 
 
http://rowzane.com/content/abdol-golparian/article=230305