نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
عبدل گلپریان
دموکراسی بورژوایی همچنان در انتظار عملکرد طالبان
اشتراک گذاری

بعد از تصرف کابل و دیگر مناطق افغانستان با برنامه از پیش طراحی شده در دوحه قطر زیر نظر دولت آمریکا و دیگر دول منطقه توسط طالبان، طراحان گماردن طالبان بر زندگی مردم افغانستان برای کم کردن آبروباختگی سیاست این دولتها و برای دمیدن در بوق دموکراسی کذایی شان اعلام کردند، “برسمیت شناسی طالبان منوط به عملکرد آنان است”

گویا همین دول فخیمه طالبان را نمی شناختند. آنان در مقابل فضای رادیکال ایجاد شده دو دهه اخیر در افغانستان و در مقابل افراد، جمع ها و تشکلهای مختلف سکولار در این کشور کر و کور بودند. کشورهای مدعی دموکراسی و دخیل در افغانستان کر و کور نبودند که دست همکاری به سوی جبهه آزادیخواهی و برابری طلبی مردم در افغانستان دراز کنند. آنان منفعت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود را در علم کردن این جریان کپک زده ماقبل قرون وسطایی می بینند. همانطور که خمینی را در کنفرانس گوادلوپ بزک کردند، طالبان را هم در کنفرانس دوحه بر مردم متنفر و منزجر از طالبان حاکم کردند. خروج دهها هزار نفر از افغانستان حتی به قیمت از دست دادن جان، مال و زندگی شان طی کمتر از یک هفته، شاخص قابل اتکایی نبود که دولتهای مدعی دمکراسی و دخیل در اوضاع سیاسی افغانستان آنان را سر عقل بیاورد؟

دول مدافع دمکراسی کماکان منتظر عملکرد طالبان بوده و هستند تا شاخص های برسمیت شناسی این جریان را در محاسبات حقیر و ضد انسانی شان مرور کنند.

حال که طالبان زنان معترض در خیابانها را به گلوله می بندد، وقتی که زنان حق طلب را در پارکینگ اتومبیل ها حبس و کتک کاری می کنند و یا به گفته یکی از به اصطلاح افراد کابینه این از گور برخاسته گان ورزش زنان بطور کلی ممنوع اعلام می شود، آیا دولتهای مدافع دمکراسی بهانه دیگری برای سنجش و عدم به رسمیت شناسی این بختک اسلامی دست ساز خودشان در مقابل افکار عمومی، حرفی برای گفتن دارند؟ جالب توجه تر این است که در میان همین گله دست پخت دولت آمریکا و در همین ساختار کابینه ای طالبان عناصری وجود دارند که برای دستگیری شان اف بی آی جایزه تعیین کرده است. این افاده ها دیگر به جوک شبیه است. تا دیروز در گوانتانامو در دست خودشان بود و امروز در اوج بی شرمی و آبروباختگی همین دمکراسی و برای انحراف افکار عمومی مردم از گندی که زده اند به چنین روزی افتاده اند.

پایان دادن به به وضع موجود و سوغاتی که دول بورژوایی مدافع دموکراسی برای مردم افغانستان آوردند کار جنبش و جبهه آزادیخواهی و برابری طلبی مردم افغانستان بویژه زنان است که یکبار برای همیشه کثافت طالبان را جارو کند و ماهیت دموکراسی خواهی این دولتها را برملا و بر سرشان بکوبد.

۱۸ شهریور ۱۴۰۰، ۹ سپتامبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/content/abdol-golparian/article=231143