نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
محمد شکوهی
ابزار نگرانی کافی نیست! جمهوری اسلامی باید در مجامع بین اللملی، از جمله در سازمان ملل بایکوت سیاسی شده و اخراج شود
اشتراک گذاری

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران “ابزار نگرانی جدی” کرد.ابزار نگرانی کافی نیست. جمهوری اسلامی در مجامع بین اللملی، از جمله سازمان ملل باید بایکوت سیاسی شده و اخراج شود.

خامنه ای و رئیسی آیت الله قاتل رئیس جمهور حکومت و دهها عنصر و مقامات بلند پایه رژیم که در سرکوب و سازماندهی کشتار مستقیم مردم در ایران و منطقه دست داشته اند،باید به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت دستگیر و محاکمه گردند.

مجامع بین المللی از جمله جناب گوترش دبیر کل  سازمان ملل به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است؛ سرکوب سیستماتیک مبارزات مردم را در دستور داشته و دارد. حامی تروریسم اسلامی و دولتی در منطقه و جهان است. اعدام هزاران نفر در دهه ۶٠، کشتار ١۵٠٠نفر دراعترضات آبان ١٣٩٨؛ کشتار مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان در چند ماهه اخیر، دستگیریهای گسترده فعالین کارگری، دانشجویی، زنان و… همین دو هفته پیش دستگیری تعدادی از وکلا به خاطر اعتراض به مدیریت شد انسانی بحران کرونا توسط رژیم و.. دهها مورد در پرونده جنایتتش ثبت کرده است.

از صندوق درآوردن رئیسی؛ اعلام تشکیل دولتی از فرماندهان سپاه و سرکوبگران مردم ایران؛ انتصاب احمد وحیدی به سمت وزارت کشور که از طرف پلیس بین الملل تحت تعقیب می باشد، عبدالله یان وزیر خارجه رژیم که رسما سازمانده گروههای تروریستی و آدمکش در خاورمیانه؛ یمن، لبنان و … است و..؛ همه و همه بیانگر آن است که  حمایت ار تروریسم اسلامی، سرکوب مبارزات مردم ایران، اعدم و ترور و دستگیری و زندان و شکنجه و…. در دستور خود دارد.

همین چند هفته پیش بود که انتشار تصاویر از زندان اوین اوج بربریت و وحشیگیری حکومت را به نمایش گذاشت. دنیا می داند که جمهوری اسلامی رژیم تروریسم دولتی و کشتار وقتل عام مردم در ایران و منطقه است.خامنه ای و رئیسی آیت الله قاتل رئیس جمهور حکومت و دهها عنصرو مقامات بلند پایه رژیم که در سرکوب وسازماندهی کشتار مستقیم مردم در ایران و منطقه دست داشته اند،باید به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت دستگیر و محاکمه گردند. بایکوت سیاسی، اخراج از مجامع جهانی؛ ممنوعیت ورود و خروج مقامات رژیم به خارج کشور، تلاش برای سازماندهی تیریبونال جهانی محاکمه این جنایتکاران؛ نظیر محاکمه عاملان نسل کشی در روندا، عمر البشر در سودان، پینوشه شیلی و..

این حداقل کاری است که  سازمان ملل و نهادهای مدافع “حقوق بشر” در سطح جهان می تواند بکند. در این شکی نیست که در نهایت مردم ایران با مبارزات و اعتراضاتشان باید جمهوری اسلامی را به زیر کشیده و همه سران و مقامات حکومت را  در دادگاههای مردمی به محاکمه بکشند. و آن روز دیر نیست.

خبر :”ابزار نگرانی جدی گوترش دبیر کل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران” متن گزارش از اینجا

 
 
http://rowzane.com/content/shokohi/article=231147