نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
گرامی باد یاد عزیز کاک میرزا محمد حسین پناهی
اشتراک گذاری

متاسفانه چهارشنبه ٢۴ شهریور سال جاری کاک میرزا محمد حسین پناهی مبارز شناخته شده و خستگی ناپذیر علیه اعدام قلب پُر از رنج و زخم خورده اش از تپش باز ایستاد. زخم سنگین بر قلب کاک میرزا محمد حسین پناهی بر اثر از دست دادن فرزندان عزیزش از جمله رامین حسین پناهی او را خانه نشین نکرد. او همراه مادر مبارز ما دایه شریفه به پرجمداران مبارزه علیه اعدام و حق حیات در عرصه سیاست و اعتراض در ایران وارد شدند. مبارزه علیه اعدام را با جسارت و با روحیه ای خستگی ناپذیر در این سنگر بدست گرفتند.


حکومت جنایتکار اسلامی اگر که با اعدام فرزند عزیز میرزا محمد حسین پناهی و دایه شریفه، رامین حسین پناهی با نمایشی جانکاه دقایقی جسد اعدام شده رامین را در اختیار کاک میرزا محمد حسین پناهی و دایه شریفه قرار میدهند و دقایقی بعد از این نمایش جانکاه و فاشیستی جسد و محل دفن شده او را پنهان میکنند، و اگر که در روز چهارشنبه ٢۴ شهریور ماموران وزارت اطلاعات از ترس تجمع و اعتراض مردم، پیکر پدر رامین حسین پناهی، را از بیمارستان توحید سنندج بقصد “خاک سپاری” ربودند، اما در هر دو مورد با جواب محکم و کوبنده مردم روبرو شدند.


مردم با دست زدن به تجمع در گورستان قورچیای پیکر میرزا محمد حسین پناهی را از عوامل مزدور پس گرفتند و در دسته های چند صد نفری یاد عزیزش را گرامی داشتند. و با اعدام رامین و لقمان و زانیار مردادی سه عزیز مردم کردستان، مردم کردستان در بیست و یک شهریور ٩٧ دست به اعتصاب عمومی و موفقی زدند. و با این اعتصاب تنفر و نارضایتی علیه اعدام و آدمکشی حکومت اسلامی را عمیق و به سنگرهای پیشروی در سازماندهی توده ای و اعتراضی تبدیل کردند.


به دایه شریفه عزیز و گرامی، به امجد حسین پناهی، بستگان و یاران و دوستان کاک میرزا محمد حسین پناهی صمیمانه تسلیت میگویم.
نسان نودینیان ٢۵ شهریور ١۴٠٠

 
 
http://rowzane.com/content/nasan_nodinian/article=232000