مهرنوش موسوی
توماج، عبور هنری آبان از ابتذال تتلو بود!
دوشنبه, ۲۹ام شهریور, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

توماج عبور بود. عبور از هنر چرت و آشغال و درباری. خیلی وقت بود جامعه ایران جوانها را صدا میکرد که به جای تتلوها و خودفروشانی که کنار مقامات رنگارنگ این حکومت عکس گرفتند، کسانی که حجاب کودک را توجیه کردند، کسانی که عامل و آمر ترویج زن ستیزی بودند، هنری را خلق کنند، کسی را جلو صحنه بگذارند که در شان جامعه ایران، مردمش و در شان آبان باشد.


توجاج صالحی جواب بود. توماج قبل از هر چیز، قبل از لوکیشن های هوشمندانه انتخاب شده اش، زبان تیز، شفاف، بدون پرده اش، زبان دردمندان زخم خورده جامعه، قبل از همه اینها و مقدم بر همه اینها این بود که علیه کل نظام فریاد آبان را طنین انداز کرد که سوراخ موش بخرید. اگر توماج در پستوی حتی یک ترانه اش، ماله کشی ظریف و حتی غیر مستقیم هم کرده بود، از جانب جامعه و مخالفین نظام دست رد خورده بود. چون جامعه ای که دویست تا شهر را با احتساب هزینه بالا وسط کشید تا کار را تمام کنند، جامعه ای که جوانان و نوجوانانش را هزینه کرد تا از دست ظلم و زور حاکم خلاص شود، جنس خوب را میشناسد چون تراز دارد. اگر من من کنان یک چیز در پیتی خوانده بود، میگفتند برو بابا حالت خوش است!


توماج تجلی آبان در هنر بود. توماج جواب هنری جامعه ایران برای عبور از مافیای هنری حاکم بود. برای همین نماینده عقیدتی سپاه در نیویورک خواهان اعدامش میباشد. وقتی دشمن میفهمد یک هنرمندی خطرناک است، برای اینکه لابد اندازه وجنات آبان بوده است. چون الهه هیکس در آبان هم سوراخ موش خرید!

وجود توماج صالحی نشان میدهد، یک سونامی عظیمی از زیر دارد جامعه ایران را لایروبی میکند. مدام برای حاکمیت خطر ایجاد میکند. این تازه اول کارش هست!
توماج صالحی آزاد باید گردد!

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی