اصغر کریمی
کارگران اراک، همراه با خانواده هایتان اعتراض را به مرکز شهر بکشانید , مردم اراک، از کارگران حمایت کنید!
شنبه, ۱ام مهر, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

اعتراضات یکساله شما کارگران هپکو و آذرآب و وحشیگری حکومت علیه شما، توجه نه تنها مردم اراک بلکه توجه بسیاری از کارگران و مردم در سراسر کشور را به خود جلب کرده است. تجمعات اعتراضی شما در روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور، سرودها و شعارهای شما علیه مزدوران حکومت، اتحاد و همبستگی تان، شهامت و پافشاری تان،همچون نقطه درخشانی برای همیشه در تاریخ مبارزه عادلانه کارگران و مردم علیه حکومت اسلامی سرمایه داران و اوباش آنها ثبت خواهد شد.

شما در طول سالها مبارزه علیه سرمایه داران و دولت آنها و بویژه در طول مبارزات مستمر یکسال گذشته، تجارب ارزنده ای در اعتصاب و تجمع و جلب حمایت مردمبدست آورده اید. اما به موازات این، ماهیت حکومت اسلامی و نقش ارگان های مختلف آن،از سیستم قضایی تا نیروهای مسلح، از وزارت کار و استانداری تا مجلس و دولت و سایر ارگان های محلی و مرکزی حکومت را روشن تر از همیشه شناخته اید. سرود “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی” و شعار”مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه” و یا شعار “یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه”، بیان خشم و نفرت اکثریت مردم کارگر و زحمتکش اراک و میلیونها نفر در سراسر کشور علیه حکام دزد و جنایتکاری است که برای چاپیدن کارگران به نیروی انتظامی و گارد ویژه و سرکوب و زندان نیاز دارند. به گله ای از آخوندها و آیت الله ها و مسجد و امامزاده برای گمراه کردن و تحمیق مردم نیاز دارند. اما تردیدی نداشته باشید که شعار مزدور برو گمشو علیه گارد سرکوب دولت سرمایه داران که در تجمع کارگران آذرآب سر داده شد، فردا توسط میلیون ها نفر در سراسر کشور تکرار خواهد شد. اینرا رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر کس میدانند و بیخود نیست که مانور وحشت از اعتراضات کارگری برای اوباششان ترتیب میدهند.

خواست های شما، پرداخت فوری حقوق معوقه، افزایش دستمزد بالاتر از هزینه سبد زندگی، امنیت شغلی، بیمه بیکاری برای یک زندگی انسانی، طب رایگان و تحصیل رایگان، آزادی کامل اعتراض و تجمع و تشکل، خواست کارگران سایر مراکز کارگری و خواست هزاران جوان بیکار و هزاران کارگر اخراجی، خواست هزاران معلم و پرستار و کارمند زحمتکش و بازنشستگان هم هست. مردم اراک با خواست های شما و مبارزه شما همدل و هم جهت هستند و جا دارد قاطعانه از شما حمایت کنند. اما کلید جلب حمایت مردم در دست شما است.

تجمعاتتان را همراه با خانواده هایتان به مرکز شهر بکشانید، مردم شهر را به حمایت از خود فرابخوانید و هرچه میتوانید خبررسانی کنید. خواست هایتان را بر پلاکاردهای بزرگ بنویسید و در معرض دید مردم قرار دهید. نگذارید حامیان حکومت و یا عناصر فریب خورده شعارهای مذهبی سردهند و مردم را از شما دور کنند. اینها کلید جلب توجه و همبستگی مردم و کلید موفقیت شما است. مطمئن باشید که با اینکار مزدوران حکومت را بدرجه زیادی فلج خواهید کرد. با اینکار حمله اوباش سرمایه داران به شما بسیار دشوارتر خواهد شد.

ما نیز در حزب کمونیست کارگری و در تلویزیون کانال جدید با تمام قوا در کنار شما هستیم. دشمنانتان و شگردهای آنها را افشا میکنیم، خواست هایتان را همه روزه منعکس میکنیم، خبر اعتراضاتتان را بدون وقفه منتشر میکنیم و مردم را به حمایت از شما تشویق میکنیم. از مردم اراک میخواهیم قاطعانه از اعتراضات و خواست های بحق کارگران آذرآب و هپکو پشتیبانی کنند.

 

اصغر کریمی

از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com