اصغر کریمی
صحبتی با کارگران هپکو
شنبه, ۲ام دی, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

بدنبال اعتراضات قدرتمند شما در مهرماه امسال، بجای پرداختن حقوق های شما، نهادهای امنیتی و قضایی در تبانی آشکار با کارفرمای هپکو بیست نفر از همکاران معترض تان را به دادگاهی در اراک احضار کرده اند. شما راهی جز عقب راندن آنها از این تصمیم و پشیمان کردن آنها ندارید وگرنه شما را گام به گام عقب میرانند و شرایط دشوارتری را به همه شما تحمیل میکنند.

تجربه صدها اعتراض دیگر نشان داده است که حکومت و ارگان های سرکوبش در جریان اعتراض کارگران کوتاه میایند و حتی تملق کارگران‌ را میگویند، اما همین که اعتراض به پایان رسید و آب از آسیاب افتاد تعدادی را احضار میکنند و برای آنها پرونده سازی میکنند، تهدید میکنند، آنها را وادار به دادن وثیقه میکنند و شمشیر زندان و اخراج را بالای سر آنها نگه میدارند. ولی شما توان اینرا دارید که باز هم متحد و یکپارچه همراه با خانواده هایتان به میدان بیایید. شما میتوانید کارگران آذرآب و مردم آزادیخواه اراک را خبر کنید و همبستگی شان را جلب کنید. اعلام کنید که به دادگاه نمیایید و این کارفرما است که باید بجرم بالاکشیدن حقوق شما محاکمه شود نه شما. اعلام کنید که اگر اعتراض به بالاکشیدن حقوق شما جرم است، همه شما مجرمید و همه شما و خانواده هایتان در مقابل دادگاه حاضر خواهید شد تا مقامات به جمعیت جوابگو باشند. برنامه آنها روشن است میخواهند شما را به دادگاه بکشانند و تهدید کنند و وثیقه بگیرند تا کارگران کارخانه را از ادامه اعتراض بازدارند. اما شما با اتحادی که تا کنون داشته اید و با همراهی خانواده هایتان و با جلب همبستگی مردم اراک قادرید این احضارها را به شکست کارفرما و ارگانهای همدست او تبدیل کنید.

مبارزه شما بسیار حق طلبانه است. بر اساس قانون آنها، شما به اخلال در نظم و تجمع غیر قانونی متهم شده اید و کارفرمایی که پنج ماه حقوق شما را بالا کشیده و مزدورانی که بر سر شما باتوم فرود آوردند، عین قانون رفتار کرده اند. این منطق آنها و قانون آنها است. این منطق را باید بر سرشان خراب کنید. اکثریت عظیم مردم شریف اراک و هزاران نفر در سراسر کشور که اخبار اعتراضات قدرتمند شما را شنیده اند، با شما هستند و از جهنمی که به شما و به همه آنها تحمیل شده، شدیدا معترضند. همراه با خانواده هایتان در شهر تجمع و راهپیمایی کنید و مردم را از تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی مطلع کنید و بخواهید از شما قاطعانه حمایت کنند. احضار شما باید لغو شود و هر نوع پرونده ای علیه شما به دور ریخته شود.

 

حزب کمونیست کارگری و تلویزیون کانال جدید در کنار شما است. تماستان را با ما محکمتر کنید.

ما احضار شما را قاطعانه محکوم میکنیم و کارگران آذرآب، دانشجویانی که در اعتراض قبلی شما را مورد حمایت قرار دادند،‌ مردم اراک و کلیه مراکز کارگری و تشکل های کارگری و آزادیخواه را فرامیخوانیم که به هر شکل که میتوانند از شما حمایت کنند.

 

اصغر کریمی

از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

 

۱ دیماه ۱۳۹۶، ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com