اصغر کریمی
مرگ یک مهره منفور سیاسی
سه شنبه, ۷ام شهریور, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری
 ابراهیم یزدی که در ماههای قبل از قیام ۵۷ نقش قابل توجهی در بزک کردن خمینی داشت درگذشت. او و ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده در دوره ای که جامعه ایران زیر بار یک حکومت آخوندی و مذهبی نمیرفت، بعنوان سه غیر معمم فکول کراواتی، مانند یک تسمه نقاله حکومت اسلامی را به مردم تحمیل کردند تا حکومت افراد واجد شرایط تری را بجای آنها آماده کند.

ابن الوقت هایی حاضر و آماده، چهره هایی بی نام و نشان، مشاورینی در نقش پادوهای حقیر، لجن هایی در نقش آرایشگر رهبر اسلامی، بی هویت هایی که معلوم نبود از کدام پستو سر بیرون آورده بودند، دور خمینی را گرفتند تا رسانه ای مثل بی بی سی را به بلندگوی او تبدیل کنند و او را از آخوندی گمنام تر از خود آنها بعنوان رهبر انقلاب به مردمی تشنه رفاه و حرمت و آزادی، مردمی که شصت سال در حکومت های پهلوی حتی طعم یک روز آزادی و یک روزنامه غیر سلطنتی را نچشیده بودند، بخورانند. نه کسی میشناختشان و نه اعتباری در هیچ قشری از جامعه داشتند، اینها رابط دول غربی با خمینی بودند، نقش شان را در اوان شکل گیری این ماشین جنایت انجام دادند و زمانی که حکومت دیگر به آنها نیازی نداشت، یکی را به اتهام کودتا اعدام کرد، یکی دیگر را علیه اش کودتا کرد و سومی یعنی یزدی را که از آنها خوش خدمت تر بود مغضوب خود ساخت.

مردمی که در تمام این ۳۹ سال یک روز طعم زندگی راحت را نچشیده اند امثال این سه نفر را که به وقت خودش مردم آنها را بر اساس حرف اول فامیلشان مثلث بیق مینامیدند، برای همیشه لعن و نفرین خواهند کرد.

اصغر کریمی
۲۸ اوت ۲۰۱۷
نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com