حمید تقوایی
پیامدهای سیاسی قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی این نوشته بر مبنای گفتگوی کانال جدید با حمید تقوائی تدوین شده است
شنبه, ۲۵ام فروردین, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

کیوان جاوید: جدیدا دولت آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد در لیست  نیروهای تروریستی قرار داده است. هر چند در گذشته هم بخشهائی از سپاه پاسداران و همچنین اشخاصی از سپاه در چنین لیستی قرار گرفته بودند، اما   تروریست اعلام کردن کلیت سپاه سیاست جدیدی است. اولین سئوال اینست که موضع حزب کمونیست کارگری ایران دراین رابطه چیست؟

حمید تقوایی: ما نه تنها با تحریم سپاه پاسداران بعنوان یک نیروی تروریستی موافق هستیم بلکه خواهان آنیم که کل جمهوری اسلامی در لیست تروریستها قرار بگیرد. ما خواهان تحریم سیاسی- دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستیم و همچنین تحریم اقتصادی سپاه و نیروهای نظامی حکومت و آیت الله های میلیاردر. حسابهای میلیاردری این جنایتکاران باید مسدود شود. این ثروت بمردم ایران متعلق است و باید بمردم بازگردانده شود.

جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکار است. این حکومت نه فقط علیه مردم منطقه بلکه علیه خود مردم ایران هم سیاست جنایتکارانه و تروریستی اعمال میکند. آخرین جنایت سپاه پاسداران شلیک به مردم سیل زده ای بود که به این وضعیت فاجعه بار اعتراض  داشتند و به درست انگشت اتهام را به طرف جمهوری اسلامی که این فاجعه را به بار آورده است گرفته بودند. جواب جمهوری اسلامی گسیل سپاه و شلیک بروی مردم بود. سپاه پاسداران همیشه نقشش این بوده است. سپاه پاسداران و سپاه قدس که شاخه برون مرزی آن است، یک ارگان سرکوب و ترور علیه مردم در خود ایران و در منطقه است.

تروریستی بودن نه تنها سپاه بلکه کل حکومت جمهوری اسلامی و جنایت کار بودن این حکومت علیه مردم ایران و منطقه باید از جانب همه دولتها به رسمیت شناخته و اعلام بشود، و به این دلیل باید جمهوری اسلامی تحریم و بایکوت شود. از نظر سیاسی، ازنظر دیپلماتیک، حتی از نظرفرهنگی و ورزشی باید ارتباطات با این حکومت قطع شود، باید سفارتخانه هایش بسته شود و از نهادهای بین المللی اخراج شود. باید این حکومت را نه بعنوان نماینده مردم ایران بلکه به عنوانی که واقعا هست، یعنی قاتل مردم ایران، برسمیت شناخت و بایکوتش کرد. بحث صرفا بر سر سپاه پاسداران نیست، و همچنین بحث فقط  بر سر دولت آمریکا نیست.  همه دولتهای دنیا باید جمهوری اسلامی را بایکوت کنند و به رسمیت نشناسند. همانطور که با رژیم آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید نژادی رفتار کردند همان سیاست را هم باید در قبال جمهوری اسلامی داشته باشند.

کیوان جاوید: ولی هدف مشخص دولت آمریکا چیست؟ آیا تازه کشف کرده است که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی است، چه هدفی را دنبال میکند؟

حمید تقوایی: این سیاست امروز دولت آمریکا است و اعلام هم کرده است که هدفش چیست. دولت آمریکا آنطور که خودشان میگویند، میخواهد جمهوری اسلامی “تغییر رفتار” بدهد، منظورشان هم از تغییر رفتار این است که در چهارچوب سیاستهای منطقه ای آمریکا قرار بگیرد. مثلا در عراق، در سوریه، در یمن و کلا در منطقه از سیاستهای آمریکا پیروی کند. البته خود این سیاستهای آمریکا منشا و مبدا کل این جنایت ها است. دولت آمریکا خودش این شرایط را در خاورمیانه ایجاد کرده است و بر متن این شرایط است که جمهوری توانسته سیاستهای تروریستی اش را در منطقه به پیش ببرد. در اثر و در ادامه این سیاستها امروز جمهوری اسلامی به یکی از نیروهای مهم تروریستی و عامل جنایت و کشتار در کشورهای منطقه تبدیل شده است. در خود جامعه ایران هم این حکومت با سرکوب و جنایت علیه مردم توانسته است خود را سر پا نگهدارد. و به همین دلیل جمهوری اسلامی باید در دنیا منزوی و بایکوت شود. در این صورت انقلابی که  در ایران دارد شکل میگیرد، خیلی سریعتر و زود فرجامتر خواهد بود. روشن است که دولتها در اعمال فشار به جمهوری اسلامی سیاستها  و اهداف خود را دنبال میکنند اما در هر صورت نفس طرد و بایکوت جمهوری اسلامی از جانب هر دولتی  به نفع مردم ایران و انقلاب در ایران خواهد بود.

 کیوان جاوید: ولی آیا همین بهانه ای بیشتری به دست سپاه پاسداران نمیدهد و آنرا تحریک نمیکند که در منطقه تنش بیشتری ایجاد کند و دست به عملیات تروریستی بیشتری بزند؟

حمید تقوایی: بنظر من جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست های تروریستی خود در منطقه منتظر تحریک یا بهانه ای نبوده است. زمانی در دوره اوباما که برجام را امضا کرده بودند، جمهوری اسلامی این توافق با غرب را چک سفیدی میدید که با دست بازتری سیاستهای تروریستی اش را در منطقه دنبال کند. بعد از اینکه “ترامپ” برجام را کنار گذاشت، حالا به بهانه عهد شکنی دولت آمریکا خود را مجاز میدانند همان سیاستها را به پیش ببرند. در هر حال و در هر صورت جمهوری اسلامی بعنوان یک نیروی اصلی اسلام سیاسی امرش پیگیری سیاستهای جنایتکارانه و تروریستی در منطقه است. اما نکته مهم بر سر خواست جمهوری اسلامی نیست، بلکه اینست که جمهوری اسلامی چقدر توان و قدرت  پیشبرد این سیاستها را دارد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در یکی دو سال اخیر موقعیتش بشدت در منطقه و در خود ایران تضعیف شده است. بخصوص شرایط بحرانی که امروز در ایران با آن روبرو است، کاملا جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است. از طرف دیگر بلوک بندیهای که در منطقه، چه در عراق، چه در سوریه و چه در مناطق دیگر  شده است همه به ضرر جمهوری اسلامی و در جهت تضعیف آن عمل کرده است. بنابراین مستقل از اینکه جمهوری اسلامی چه میخواهد بکند یا چه نمی خواهد بکند، این شرایطی نیست که قادر باشد دست به عملیاتی بزند یا تنش را زیاد کند یا مقابله به مثل کند. البته خیلی رجز خوانده اند ولی این بیشتر تبلیغات و رتوریک سیاسی تبلیغی است و نه یک سیاست واقعی که بتواند عملی شود. من فکر میکنم از نظر نظامی نه آمریکا در آن موقعیتی است که سیاست های دوران بوش پدر و پسر را به پیش ببرد و نه جمهوری اسلامی در آن موقعیتی است که یک زمانی در عراق یکه تازی میکرد. به این دلیل تنش نظامی یا برخورد نظامی خیلی نامحتمل است. آنچه بالا خواهد گرفت، تنش سیاسی و تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی طرفین علیه یکدیگر است.

کیوان جاوید: ولی آیا همین سیاست اعلام تروریست بودن سپاه برای جمهوری اسلامی سیاستی نیست که بتواند جناح های مختلف داخل حکومت را نزدیک کند؟ نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی با لباس نظامی سپاه پاسداران در مجلس حاضر شدند. روحانی که مخالف سپاه خودش را نشان میدهد و به نوعی شاخ و شانه برای هم میکشند، جانانه در دفاع از سپاه پاسداران به میدان آمده، و ظریف وزیر امور خارجه هم به همین صورت. آیا این امر صفوف جمهوری اسلامی را  متحد نمی کند؟

حمید تقوایی: این مانورها گذرا است. بعد از مدتی دوباره دعواها شروع می شود. زیر اختلافات اینها عمیقتر از آنست که با این نوع همگرائی ها حل و فصل بشود.  اینکه اینها همه یک پارچه از سپاه پاسداران دفاع میکنند کاملا طبیعی است، همیشه این کار را کرده اند. هر نوع  انتقاد زیر لبی وگله و شکایتی هم که روحانی از سپاه پاسداران داشته باشد، در برابر ترامپ سعی میکنند متحد ظاهر شوند. از نظر سیاسی هم هیچوقت هیچیک از جناحها در مورد سیاستهای جمهوری اسلامی در سوریه، در عراق، در یمن و کلا در منطقه هیچ اختلافی نداشته اند و کاملا مدافع آن بوده اند. در شرایط حاضر هم، بخصوص وقتی آمریکا بعد از به هم زدن برجام  این قدم را بر میدارد، طبیعی است که جناحهای حکومتی  در دفاع از سپاه پاسداران بیشتر در کنار هم قرار بگیرند.

چیزی که در این میان مهم است رابطه جمهوری اسلامی با مردم است. بنظر من این حرکت یکبار دیگر به مردم نشان داد که جناحهای این حکومت سر و ته  یک کرباسند. مردم از سپاه پاسداران متنفر هستند بخاطر اینکه جنایتها و سرکوبگریهای این نیرو را در زندگی هر روزه شان تجربه کرده اند و الان که میبینند دارو دسته های حکومتی در دفاع از سپاه پاسداران متحد شده اند برای مردم بیش از پیش روشن میشود که کل این حکومت سرکوبگر است، جانی است، دستشان  در دست هم است و باید همه بزیر کشیده بشوند. بنظر من این واقعه نفرت از جمهوری اسلامی در جامعه را بیشتر دامن میزند و عزم مردم را برای پایین کشیدن کل حکومت جزمتر میکند.

کیوان جاوید: ولی آیا این امکان برای جمهوری اسلامی فراهم نمی شود که به بهانه اینکه مورد تهاجم استکبار جهانی قرار گرفته ایم  مبارزات مردم را بخواهد محدود یا کنترل کند و یا بخواهد سرکوب کند؟ در کل آیا قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریست ها، موقعیت جمهوری اسلامی را در برابر اعتراضات و مبارزات مردم  مردم نهایتا تقویت میکند یا تضعیف میکند؟

حمید تقوایی: اینکه جمهوری اسلامی همه چیز را زیر سر آمریکا میداند، اینکه    چون حالا آمریکا به ما حمله کرده است کسی نباید اعتراض کند، یا اینکه اعتراضات مردم در خدمت دشمن است، این حرفها جدید نیست. همیشه اینرا گفته اند ولی جامعه از این مرحله رد شده است. مردم با شعار” دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست” با این نوع تبلیغات تعیین تکلیف کرده اند و این مانورها دیگر مشکلی از حکومت حل نخواهد کرد.

از طرف دیگر مسئله مردم با حکومت عمیقتر، همه جانبه تر و حیاتی تر از اینهاست که بتوان با این نوع از تبلیغات مبارزاتشان را عقب راند یا مردم را در موضعی دفاعی قرار داد. همین امروز مسئله سیل برای صدها هزار نفر واقعا مسئله مرگ و زندگی است. زندگی بخش عظیمی از مردم  در استانها و شهرهای مختلف در حال نابودی است و مردم به درست مسئول این امر را مقامات و سران جمهوری اسلامی میدانند. این مسئله را نمی شود با این مانور که مشکلات تقصیر آمریکاست و غیره دور زد. این حرفها دیگر کارگر نیست. مسئله مردم حادتر و وسیعتر و جامعه آگاهتر و معترضتر از آنست که با این تبلیغات بتوان مردم را عقب راند. همانطور که گفتم همیشه تلاش جمهوری اسلامی این بوده است که اعتراضات مردم را به توطئه های آمریکا و غیره منتسب کنند  ولی فکر میکنم امروز حتی حکومت گران هم میدانند که دیگر اینها کارآئی ندارد و مردم از این مرحله رد شده اند. در چنین شرایطی تحریم سپاه بعنوان یک نیروی تروریستی و کلا هر نوع اعمال فشار به جمهوری اسلامی بخاطر فعالیتهای تروریستش در منطقه نه تنها منفعتی برای حکومت  ندارد، بلکه موقعیت جمهوری اسلامی را در مقابل موج اعتراضات مردم ضعیف تر خواهد کرد.

کیوان جاوید: بگذارید از یک زاویه دیگری به این مسئله بپردازیم. یک جنبش وسیع بین المللی ضد امریکایی وجود دارد که در ایران هم هست. شاخه های مختلفی هم دارد، اینها میگویند که خود آمریکا، یک دولت تروریستی است، این دولت صلاحیت ندارد که جمهوری اسلامی را یک نیروی تروریستی بنامد. نظرتان در این مورد چیست؟

حمید تقوایی: همانطور که گفتید هم در سطح جهان و هم در سطح  ایران نیروهائی هستند که خودشان را چپ و کمونیست می نامند ولی شاخصشان در هر شرایط و به هر قیمتی مخالفت با سیاستهای دولت آمریکاست. بخشی از آنها که به اصطلاح خیلی پیگیر و منسجم هستند در کنار حسن نصرالله و حزب الله لبنان قرار میگیرند. برخی از این نیروها حتی از احمدی نژاد حمایت میکردند. این “چپ ضدآمریکائی”  به زندگی واقعی مردم، به مبارزات واقعی که در جامعه، در ایران و یا در کشورهای دیگر، جریان دارد بیربط است. فرقه های ایدئولوژیکی هستند که حتی ایدئولوژیشان ضدیت با یک درصدیها یا طبقه سرمایه دار در هر کشور نیست، بلکه ضدیت با دولت آمریکا است و به  همین خاطر در خیلی از موارد به  موضعی ارتجاعی در می غلطند. میدانیم امروز ضدیت با آمریکا از یک موضع کاملا ارتجاعی در دنیا  حتی در خود غرب رواج یافته است. جنبش اسلام سیاسی، که در در خاورمیانه بیداد میکند و در اروپا هم به آن آوانس میدهند، یک خصیصه هویتی اش آمریکاستیزی است. این ضدیت با آمریکا بعنوان یک نظام سرمایه داری و یک قدرت کاپیتالیستی نیست بلکه یک مخالفت ارتجاعی و مذهبی با تمدن غربی است.  ضدآمریکائیگیری و غربستیزی جمهوری اسلامی و نیروهای اسلامی بخاطر مخالفتشان با دستاوردهای پیشرو غرب است، اینها با سکولاریسم و با هنر و موزیک و فلسفه و عڵم پیشرو غرب مخالف هستند. جنبش اسلام سیاسی از یک موضع کاملا ارتجاعی ضد آمریکا است و چپ ضد آمریکایی نیز در بسیاری موارد همسو و در کنار نیروهای اسلامی قرار میگیرد. معضل چپ ضد آمریکائی عدم صلاحیت دولت آمریکا نیست، بلکه قبول صلاحیت نیروها و دولتهای اسلامی در آمریکاستیزی است. چپ ضد آمریکائی همیشه ارتجاع و تروریسم جمهوری اسلامی را به ضدآمریکائیگری او بخشیده است.

کیوان جاوید: وقتی  دولت ترامپ، جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران را به عنوان یک نیروی تروریست قلمداد میکند، آیا همین مسئله حزب ما  یا نیروهائی که جمهوری اسلامی را تروریست مینامند در کنار دولت ترامپ یا دولت آمریکا قرار نمی دهد؟

حمید تقوایی: بنظر من  در سیاست و مناسبات سیاسی، اینکه  انگیزه ها یا اهداف سیاسی دولتها و نیروهای سیاسی چیست، یک بحث است و اینکه عمـلکردشان چیست یک بحث دیگر است. تا آنجائیکه به اهداف و انگیزه ها بر میگردد، ما همیشه دولت آمریکا و کلا دولتهای بورژایی را افشا میکنیم و خواهیم کرد. اینکه آمریکا چه اهدافی را از این سیاست ها دنبال میکند، روشن است. همانطور که گفتم آمریکا میخواهد جمهوری اسلامی را در چهار چوب سیاستهای  منطقه ای خودش قرار دهد و سیاستهای منطقه ای آمریکا کاملا ارتجاعی و ضد انسانی است. رقابتش با جمهوری اسلامی به این معنی نیست که سیاستهای پیشروی در منطقه دارد یا اگر سپاه پاسدارن را تحریم کرده است گویا دلش به حال مردم سوخته است و میخواهد تروریسم جمهوری اسلامی را در خود ایران محکوم کند. اینها حتی یک کلمه علیه تروریسم جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران علیه مردم ایران صحبتی نمیکنند. بحث شان برسر منطقه است آنهم بخاطر اینکه با سیاستهای خودشان در تقابل است. سیاستهای خودشان که به همان اندازه در منطقه تروریستی بوده است منشا این شرایط هست.

اما اینکه دولتهای غربی خودشان چقدر مترقی هستند، چقدر ارتجاعی هستند، و چه اهدافی دارند در این واقعیت تغییری نمیدهد که در هر حال قطع رابطه آنها با جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران است. ما با هر نوع  رژیم چنج و معماری قدرت از بالای سر مردم و  با تحریم اقتصادی که دودش به چشم مردم میرود و مانورها و تبلیغات در این سطح شدیدا مخالفیم. انتظار و خواست ما و فکر میکنم مردم ایران از دولتهای جهان این است که جمهوری اسلامی را بایکوت کنند و به رسمیت نشناسند. اگر این اتفاق بیافتد مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار تسهیل خواهد شد و زود فرجامتر خواهد بود. مردم راحت تر میتوانند  یک حکومت به انزوا کشیده شده را  به قدرت خودشان به زیر بکشند. ما اهداف و نیات ارتجاعی دولتها را هم افشا میکنیم اما انگیزه و نیت دولتها از بایکوت جمهوری اسلامی هر چه باشد نفس این امر به نفع مردم ایران خواهد بود.

کیوان جاوید: آیا برای پیشبرد همین سیاستی که شما اینجا مطرح کردید، حزب کمونیست کارگری ایران دیپلماسی معینی را به پیش میبرد؟ آیا ملاقات و مذاکره  با دولتها را امری مجاز و مفید میدانید؟

حمید تقوایی: به نظر من مفید یا مجاز بودن ارتباط با دولتها تماما به سیاست و هدفی بستگی دارد که از این ارتباط دنبال میشود.

ارتباط با دولتها ونهادهای جهانی بمنظور منزوی کردن جمهوری اسلامی سیاست همیشگی حزب ما بوده است. ما مدتها است این سیاست را اعلام کرده ایم و از طریق آگاهگری افکار عمومی و کمپین های اعتراضی در جهت افشا جنایات جمهوری اسلامی این امر را به پیش برده ایم. یک بعد موثر فعالیت ما در این جهت کارهای لابی ایستی و ملاقات و مذاکره کادرهای حزب که در راس کمیته ها و کمپینهای اعتراضی قرار دارند با دولتها و نهادهای بین المللی بوده است. تا کنون پیشرویهای متعددی هم در این جهت داشته ایم. آخرین خبر این است که دولت آلمان کمک به “انجمن اسلامی شیعیان آلمان” را قطع کرده است. دولت آلمان تحت عنوان “پیشگیری از افراط گرائی” نیروهای شیعه در این کشور را مورد حمایت قرار میداد و به آنها مبالغ هنگفتی کمک مالی میکرد. امروز دولت آڵمان این کمک ها را قطع کرده است و مبارزه و اعمال فشار و فعالیت لابی ایستی  ما در این جهت یک عامل موثر رانده شدن دولت آلمان به این موضع بوده است.

نمونه دیگر کمپین موافق ما در جلوگیری از تشکیل دادگاههای شریعه در کانادا است. در سال ٢٠٠٣ دولت انتاریو قصد داشت دادگاههای شریعه را  برای مردم مهاجر از کشورهای اسلام زده بر پا کند. ما در یک کمپین بین المللی و مجموعه ای از فعالیتهای میدانی و لابی ایستی با این سیاست مقابله کردیم و بالاخره مسئولین دولتی را وادار کردیم این طرح را رسما پس بگیرند.این نمونه ها، که کم هم نیست، نشان میدهد ما میتوانیم به دولتها غربی اعمال فشار کنیم و آنها را به موضع گیری علیه دولتها و جریانات اسلامی برانیم. اهرم ما در پیش برد این دیپلماسی کمپینهای مبارزاتی، افکار عمومی و نیروهای سکولار و آزادیخواه و چپ و مترقی در همه کشورها است. *

انترناسیونال ۸۱۱

با تشکر از طه حسینی برای پیاده کردن متن اولیه مصاحبه

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com