حمید تقوایی
کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان
جمعه, ۲۴ام دی, ۱۳۹۵  
اشتراک گذاری

“از باتوم شما ترسی نداریم … باتومتان را بردارید و بروید.”

این حرف کارگران ماشین سازی هپکو اراک خطاب به ماموران انتظامی است. بیش از هزار و سیصد کارگر این شرکت از روز ۲۰ دیماه  در اعتراض به سر میبرند. یکی از کارگران معترض در تجمع اعتراضی کارگران خطاب به نیروهای انتظامی میگوید: عطاریان [کارفرمای هپکو] یکنفر است. راست میگوئید بروید او را بیاورید. برای ما شاخ و شانه میکشید؟ عطاریان یکنفر است، گردن کلفت و مفتخور است.”

این برخورد تعرضی به نیروهای انتظامی یک نقطه قدرت جنبش کارگری است. سخنان کارگران معترض هپکو یادآور این حکم بیانیه عظیم زاده- عبدی است که مبارزه کارگران برای خواستهای برحقشان  نه امنیت جامعه بلکه امنیت مفتخوران صاحب سرمایه را به خطر میاندازد.

کارفرمایان و دولت اسلامیشان تلاش میکنند با نیروهای انتظامی و بگیر و ببند و شلاق و قصاص اعتراضات کارگری را در هم بکوبند اما علیرغم اینها جنبش کارگری بویژه در یکسال اخیر گامهای بلندی بجلو برداشته است. مبارزه برای افزایش دستمزدها و افزایش حداقل دستمزد به سه و نیم میلیون تومان، تقویت اتحاد و همبستگی بین معلمان و کارگران، و مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و برای حذف اتهامات امنیتی از پرونده کارگران  نمونه های مشخصی از پیشروی جنبش کارگری است. بیانیه عظیم زاده- عبدی که در روز کارگر منتشر شد پلاتفرم این جنبش گسترده و بیانگر اساسی ترین اهداف و خواستهای آنست. مبارزه ای که به همراه ده ها اعتصاب و تجمع و اعتراض جاری کارگری در سراسر جامعه در برابر سرمایه داران مفتخور و دولتشان بمیدان آمده است.

“باتومتان را بردارید و بروید” این شعار جنبشی است که فردا با شعار “دولتتان را بردارید و بروید”  شر سرمایه داران مفتخور را از سر جامعه کم خواهد کرد.

۱۳ ژانویه ۱۷

حمید تقوائی

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com