جليل جليلى
”جمعى از …‟
پنجشنبه, ۲۰ام مهر, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

اگر مجاز باشیم که برخی از رفتارهای انسانها را غیر اخلاقی و بی پرنسیپی و یا به اصطلاحی دیگر اپورتونیستی بنامیم، آنوقت نوشتن و حرف زدن، نه بنام خود بلکه، بنام دیگران مسلما یکی از این نوع رفتارها است.  سه گروه از آدمها اینگونه رفتار میکنند.  یکی آدمهای بدنامی که میترسند که گفتارشان تاثیری برخلاف هدف آنها داشته باشد و عکس العملی متناقض با آنچه که آنها انتظار دارند در جامعه ایجاد کند. دسته دوم کسانی را شامل میشود که شاید نه دلیل و مدرک و نه توان و قدرت استدلال و نه زمان و انرژی لازم برای اثبات گفته خود و اقناع دیگران داشته باشند.  و دسته سوم ممکن است بخاطر یا به بهانه ترس از امنیت خود چنین رفتار کنند.  در شرایط  امروز جامعه ایران دسته اول، اگر نه مسلما ولی، عمدتاً عوامل حکومت اسلامی هستند.  دسته دوم، عمدتا، آدمهای ساده ای هستند که نمیدانند  و یا مطمعن نیستند که وسط یک دعوای در حال جریان طرف کدام طرف را باید داشته باشند.  ولی دسته سوم آدمهایی را شامل میشود که ممکن است بیش از حد میترسند و یا اینکه نمیدانند چگونه میشود هم حقیقت را گفت و هم امنیت خود را حفظ کرد.  یک نمونه از این نوع رفتار ها صدور نامه یا اطلاعیه با امضای “جمعی از . . .” است که نمونه اخیر آن اطلاعیه ای است که به بهانه درگذشت محمد جراحی  و با  امضای “جمعی از فعالین سیاسی، اجتماعی و کارگری تبریز” صادر شده است.  هدف و تلاش اصلی آن نوشته پوشاندن و خدشه دار کردن این حقیقت است که کارگران برای رهایی از استثمار و ساختن یک دنیای بهتر نیاز به متشکل شدن در یک حزب واحد سیاسی، حزبی کمونیستی کارگری دارند. اگر صادر کنندگان اطلاعیه مورد اشاره کسانى از دسته دوم باشند که در بالا به انها اشاره شد، در این صورت باید به اینها یاد آورى کرد که الان وقت آن رسیده که موضع خودتان را صراحتا اعلام کنید و بدون هیچ ابهامى از آن دفاع کنید. منافع کارگران و مردم زحمتکش ایجاب میکند که آنها زیر سیاستها و برنامه هاى یک حزب کمونیستى متحد و متشکل شوند. شما باید از این حقیقت بى کم و کاست و با صراحت دفاع کنید. اعلام کنید که این نه تنها حق هرکسى است که عضو حزب مورد علاقه اش شود بلکه این یک وظیفه سیاسى هر کارگر مبارز و کمونیستى است که در حزب کمونیست دوره خودش متشکل شود. البته این دوستان خواهند گفت، و چنانکه بعضى جاها گفته اند، که منظور آنها نه مخالفت با متشکل شدن کارگران در یک حزب کارگرى بلکه آنها مخالف عضویت کارگران در حزب کمونیست کارگرى هستند. در این صورت باید از این دوستان سئوال شود که آیا آنها در حال حاضر در جامعه ایران حزبى را میشناسند داراى برنامه و سیاستهاى روشن کمونیستى، حزبى مدافع سرسخت منافع کارگران، حزبى مخالف سرسخت استثمار انسان از انسان، حزبى مخالف جدى و سرسخت هر گونه تبعیض علیه هر بخشى از جامعه، حزبى که مخالف جدى و سرسخت دخالت مذهب در دولت و دخالت مذهب در زندگى خصوصى و اجتماعى انسانها باشد، حزبى مدافع یک سیستم انسانى و یک زندگى مرفه براى همه، حزبى که مدافع جدى و سرسخت حقوق شهروندى برابر براى همه آحاد جامعه فارغ از تعلقات زبانى، فرهنگى، قومى و باورهاى مذهبى باشد، حزبى که فعالانه در امر متحد و متشکل کردن کارگران و اقشار زحمتکش جامعه دخیل است، حزبى که کادرهایش کمونیست هاى با سابقه و داراى اعتبار در جامعه هستند، حزبى که در سیاست در ایران فعالانه دخیل باشد و درامر هدایت و رهبرى مردم جان به لب رسیده ایران براى سرنگونى جمهورى اسلامى در صف مقدم باشد و . . . و آن حزب کمونیست کارگرى ایران نباشد؟ این حزب امروز وجود دارد. (کاش این حزب ۴۰ سال پیش هم وجود داشت تا من و کارگران و جوانان نسل من به آن ملحق میشدیم و سرنوشت جامعه ایران را طور دیگر رقم میزدیم) امروز وظیفه انقلابى هر کارگر مبارز ایجاب میکند که به این حزب ملحق شود و همه کارگران و همه معترضین علیه تبعیضات و نابرابریها و همه آنهایى را که خواهان یک دنیاى آزاد و برابر و انسانى هستند به پیوستن به صفوف این حزب فرا بخواند.

جلیل جلیلى

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

۱۹ مهر ۱۳۹۶

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com