جليل جليلى
درد مشترک
پنجشنبه, 4ام آذر, 1400  
اشتراک گذاری

در روزها و هفته هاى گذاشته همایش هاى بزرگ مردمى در اصفهان، خوزستان و چهارمحال در جریان بود. آنچه که این مردم را به این تجمعات کشانده است یک درد مشترک است؛ درد محرومیت؛ محرومیت از آب؛ آب براى خورد، آب براى کشاورزى و آب براى احشام. محرومیت از هواى سالم، محرومیت از محیط سالم و محرومیت از حداقل هاى لازم براى یک زندگى انسانى.

یک هفته دیگرهمایش دیگرى برگزار خواهد شد؛ همایشى از نوع دیگر ولى با هدف بررسى و ارائه راه حل هایى براى پایان دادن به آن محرومیتها؛ کنگره حزب کمونیست کارگرى.

مهدى کشاورز، یکى از شرکت کنندگان در همایش بزرگ مردم اصفهان، با ارسال پیامى به این کنگره، ارتباط این دو همایش را بخوبى بنمایش گذاشته است.

″شنیدم کنگره حزب برگزار میشود. به عنوان یک کشاورز از اصفهان خواستم از دردهایمان برایتان بنویسم. خشک شدن رودخانه زندگی ما کشاورزان را به نابودی کشانده و زمینی برای کشت باقی نگذاشته است. زاینده رود، کارون، ارومیه و هامون همه خشک شده اند و مصیبت هایش دامنگر ما کشاورزان و ما مردم شده است. در عین حال ما با مافیای دلالان روبروییم که کشت ما را ارزان میخرند و دو لا پهنا در بازار میفروشند. دلالان آنقدر بیرحم هستند که اول کشت دار و دسته های خود را میخرند و در نتیجه کشت خیلی از ما کشاورزان آنقدر روی زمین می ماند که بعضا خراب شده و غیر قابل استفاده میشود. از آنطرف هم با کودهای شیمیایی بدون کیفیت و سمی زمینها را نابود و محیط زیست را مسموم کرده اند.

این وضعیت دودش به چشم مردم نیز میرود. مردم اجناس را به قیمت گران میخرند و هیچ اطمینانی به سلامت آنها نیست. بعلاوه، آلودگی زمین و هوا بدلیل خشک شدن آبها و استفاده از کودهای مسموم تبعات بدی برای سلامتی همه ما دارد. ما کشاورازان در اصفهان در اعتراض به این وضعیت بیش از یک هفته است که در خیابانیم و چادر زده و بست نشسته ایم و خوشبختانه مردم هم ما را حمایت میکنند.

در عین حال می بینیم که همکاران کشاورز ما در خوزستان هم همدرد ما هستند و اعتراضات بسیاری بر سر همین مشکلات داشته اند و اینها درد مشترک همه ما است. همه ما میدانیم مقصر این اوضاع حکومت سرمایه داری مافیایی جمهوری اسلامی است که چپاولگری شان حد و مرز ندارد. اینها چپاول میکنند و بعد سعی میکنند بین ما تفرقه بیندازند و بگویند آب کارون به اصفهان رفته و آب اصفهان به قم. ولی ما باور نداریم و نباید بگذاریم این تبلیغات توطئه گرانه ذره ای در صف متحد اعتراض ما تاثیر داشته باشد.

دوستان مشکلات بسیار است. بحث بر سر نابودی زمین، هوا، آب و زندگی و کار است. از کنگره حزب کمونیست کارگری انتظار داریم که بر حمایت وسیع از ما و از مبارزات ما تاکید بگذارد. از حزب و از کانال جدید انتظار دارم که در این ابعاد به موضوع نگاه کرده و صدای ما را هر چه رساتر انعکاس دهند و برای ما راهنما باشند. اگر چه همه میدانیم که تنها راه سرنگونی این حکومت است و بس. جمهوری اسلامی نابود باید گردد.

اینرا هم بگویم که من هنوز عضو حزب نیستم. سوادم هم کم هست ولی قبولتان دارم و دوستدارتان هستم و وقتی مطلع شدم کنگره ای در پیش است فکر کردم پیامی بدهم و حرفهایم را به دوست نزدیکم گفتم و او به نگارش درآورد. کنگره خوبی داشته باشید.‶

من هم بعنوان یکى از شرکت کنندگان در کنگره حزب به مهدى کشاورز از اصفهان، به همه کشاورزان اصفهان، به همه مردم اصفهان، خوزستان، آذربایجان و کردستان و کلا به همه مردم ایران اطمینان میدهم که کنگره ما صداى شما را نمایندگى خواهد کرد. درد ما یکى است. درد ما مشترک است و این درد مشترک جدا جدا درمان نمیشود. امروز حکومت مافیایى اسلامى سرمایه داران در ایران عامل تمام دردها و محرومیتهاى مردم ایران است. سرنگونى این حکومت اولین قدم براى پایان دادن به همه این محرومیت ها خواهد بود.

جلیل جلیلى

لندن، ٢۵ نوامبر ٢٠٢١، ٣ آذر ١۴٠٠

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی