کاظم نیکخواه
بایکوت را همه جا فریاد بزنید!
جمعه, 28ام آبان, 1400  
اشتراک گذاری

ابعاد مختلف بیرحمی و شکنجه و جنایات فجیع حکومت اسلامی هر روز دارد با شرح جزئیات جلوی چشم دنیا قرار میگیرد. دادگاه حمید عباسی در سوئد شهادت شاهدان بسیاری را شنید که چگونه مورد تعرض و بی حرمتی و شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند و به چشم خویش دیدند که هزاران جوان به سادگی آب خوردن راهی راهروهای مرگ شدند و گروه گروه اعدام شدند. دادگاه مردمی آبان نیز به همه نشان داد که در اعتراضات آبان ۹۸عوامل و نیروهای انتظامی حکومت چگونه مستقیم به سوی جمعیت معترض به قصد کشت شلیک کردند و شمار بسیاری را به خاک انداختند. تاکنون اینچنین گوشه زوایای آدمکشی حکومت افشا نشده بود. رفتار حکومت با خانواده های قربانیان و فشار بر آنها برای سکوت و حتی طلب پول گلوله و امثال اینها نیز برای هرکس که شنید باور نکردنی و تکان دهنده و انزجار آور بود. این دادگاهها فصل تازه ای را در رابطه مردم چه در ایران و چه در سطح جهان با حکومت اسلامی گشود.

این دادگاهها در کنار رویدادهایی همچون سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و اعدام نوید افکاری که هر دو در سال گذشته صورت گرفت هر دو در دنیا صدا کرد، بروشنی به هرکسی در دنیا نشان میدهد که ما مردم در این کشور با چه دیوهای خبیث و خونخوار و ضد بشریتی طرفیم. نشان میدهد که ماهیت حکومت اسلامی چیست. اینها تنها گوشه های کوچکی از جنایات حکومت علیه مردم در این کشور است. آدمکشی، جزء جدایی ناپذیر و یک حرفه دست اندرکاران این حکومت است. در این کشور حتی مامور شهرداری آدم میکشد. امام جمعه آدم میکشد. روضه خوان به کودکان تجاوز میکند و راست راست برای خودش میگردد. و در این کشور کارگر بازنشسته را به سالها زندان و دهها ضربه شلاق محکوم میکنند. نویسنده و شاعر را به همراه کوک هشت ساله اش مثله میکنند. حتی در زندانهای عادی آدمها را زیر شکنجه به اعتراف علیه خود وادار میکنند. کودکان را اعدام میکنند. زن و دختر معترض به تجاوز را اعدام میکنند و بعد خانواده هایشان را تهدید میکنند که اگر سکوت نکنند بقیه اعضای خانواده شان نیز سر به نیست خواهند شد. از چه بگوئیم؟ از کدام گوشه از جنایاتشان حرف بزنیم؟ آیا اینهمه افشاگری برای محکوم کردن این حکومت به جرم جنایت علیه بشریت کافی نیست؟ تمام جنایاتی که مصداق جنایت علیه بشریت هستند توسط این حکومت انجام شده و انجام میشود. قتلهای دسته جمعی، شکنجه، ناپدید سازی، پاکسازی قومی و مذهبی و الی آخر.

نکته من اینجا اینست که دنیا صدای ما را شنید. با این دادگاهها هرچه را نمی دانستند فهمیدند. هواپیمای مسافربری که جلوی چشم مردم دنیا به زیر کشیده شد و ۱۷۶ زن و مرد و کودک را لت و پار کردند. این دادگاهها نیز گوشه های نسبتا مخفی عملکرد جمهوری خبیث اسلامی در درون زندانها را جلوی چشم همه گذاشت. دیگر معطل چه هستیم؟ این حکومت باید در سطح جهان بایکوت شود. سفارتخانه هایش بسته شوند. نهادها و سازمانهای ورزشی و تبلیغاتی و دیپلماتیکش تعطیل شوند. اینها باید گورشان را از همه جا گم کنند.

کدام حکومت به اندازه اینها علیه بشریت جنایت کرده است؟ واقعا کدام دیکتاتور اینهه جنایت کرده؟ نه پینوشه و نه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و نه بقیه دیکتاتورهای منفور هیچ کدام این همه جنایت نکرده اند.  

بایکوت این رژیم ممکن است

اکنون ما مردم باید در هر کجا که هستیم بایکوت را فریاد بزنیم. بایکوت یک گام مهم در سرنگونی حکومت اسلامی است. شما مادران خاوران که صدایتان در دنیا شنیده میشود! هرجا که میکروفون جلویتان میگذارند بگوئید خواست ما بایکوت حکومت اسلامی است. شما خانواده های آبان که علنا از خلاصی از حکومت اسلامی سخن می گوئید به رسانه ها و نهادهای بین المللی بگوئید که دیگر معطل چه هستید؟ این حکومت را بایکوت کنید و دست اندرکاران کثیفش را از کشورهایتان بیرون بیندازید. شما مادران و پدرانی که عزیزانتان را این حکومت اعدام کرده است و دادخواه هستید و دارید علنا اعتراض میکنید، بایکوت را فریاد بزنید. شما خانواده های قتلهای زنجیره ای بایکوت را فریاد بزنید.

به دولتها، به سفرا، به سازمانها و نهادهای بین المللی بگوئید از بایکوت حکومت دفاع کنند. به نهادهای بین المللی، هنری، ادبی و حقوق بشری و ورزشی بگوئید از بایکوت دفاع کنند. بیائید همصدا با هم کاری کنیم که دنیا بداند که بایکوت جهانی حکومت اسلامی خواست جوشان همه ما مردم است، کاری کنیم که این عبارت در دنیا طنین انداز شود.

باور کنیم که بایکوت این حکومت در دسترس است به شرطی که ما محکم پشت آن بایستیم. بایکوت با فشار ما و با تلاش ما میتواند به واقعیت بپیوندد و جانیان اسلامی در حلقه انزجار و نفرت جهانیان قرار گیرند. این یک گام مهم در سرنگونی این حکومت ضد بشریت است.*

کاظم نیکخواه

انترناسیونال ۹۴۷

۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی