محمد آسنگران
در مورد همراهی شش حزب کرد با همدیگر!
جمعه, ۲۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

ایسکرا: دو روز قبل از انتخابات جمهوری اسلامی پانلی در کردستان عراق برگزار شد. در این * پانل رهبران شش جریان کرد، کردستان ایران به عنوان پانلیست سوالات گرداننده پانل را پاسخ دادند.

مصطفی هجری میگوید در سالهای گذشته حزب دمکرات کردستان ایران تمام راههای مختلف برای کنار آمدن با جمهوری اسلامی را پیموده اما بجایی نرسیده است. تعدادی از آنها از مذاکره با جمهوری اسلامی گرفته تا بقول خالد عزیزی دبیر کل سابق حزب دمکرات کردستان مبنی بر تمایل به بازگشت به ایران و انجام فعالیتهای مدنی، از قربانی دادن رهبرانشان گرفته تا دعوت مردم به شرکت در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را پشت سر گذاشته اند. این شش جریان قبلا گفته بودند که همکاری آنها ادامه خواهد یافت و ادامه آنرا در چنین پانلی شاهد هستیم. به نظر شما شرکت کنندگان در این جلسه چه اهدافی را دنبال میکردند؟

 

محمد آسنگران: اجازه بدهید ابتدا بگویم دراین پانل حزب دمکرات کردستان و حزب کومه له مهتدی ضمن همراهی با بقیه در مورد تحریم انتخابات ریاست جمهوری معتقد بودند که نباید شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا را تحریم کرد. حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان زحمتکشان و سازمان خبات و حزب کمونیست ایران (کومه له) سیاستشان تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی بود.

اما در مورد این که چه اهداف مشترکی را تعقیب میکردند، باید بگویم هر کسی با شنیدن حرفهای آنها در این پانل متوجه میشود که همه آنها خواهان نزدیک شدن و فعالیت مشترک با همدیگر بودند. همه آنها متفق القول بودند که اوضاع سیاسی ایران و منطقه متحول شده و باید اقدامات متحدانه و مشترکی را در دستور بگذارند. اما استراتژی و افق مشترک این احزاب اینطور بیان شد که در قدم اول ضمن اعلام آمادگی برای مقابله جدی تر با جمهوری اسلامی قابلیت این را پیدا کنند که دولتها و قدرتهای منطقه ای آنها را جدی بگیرند و کمک کنند.

ابراهیم علیزاد که تا حدودی تلاش کرد پراگماتیستی تر از بقیه حرف بزند تاکید اش بر این بود که الان و در قدم اول نباید به قدرتها و دولتها امید بست چون آنها دنبال سازش با جمهوری اسلامی هستند. کاملا آشکار بود که او نه بخاطر ماهیت ارتجاعی و گسترش جنگ و تروریسم این دولتها و نقش مخرب آنها در منطقه، بلکه به خاطر امکان سازش آنها با جمهوری اسلامی نمیخواهد در قدم اول به این دولتها اتکا کند.

اما در عین حال تاکید علیزاده بر این بود اگر روزی شرایط این کار آماده شد میتوانند با دولتها هم وارد مذاکره شوند. او تاکید کرد این کار برای کومه له تا بو نیست. زیرا در کردستان سوریه حزب پ.ی.د. با آمریکا همکاری میکند و در این مورد کومه له نقدی به آنها ندارد. در همین رابطه گرداننده پانل هم اعلام کرد: معلوم است ابراهیم علیزاده مخالفتی با مذاکره با ترامپ ندارد. عبدالله مهتدی و عمر ایلخانیزاده با لبخندی معنا دار نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداختند و اطمینان حاصل کردند بلاخره عڵیزاده هم سر براه شد!

در ادامه پانل عبدالله مهتدی در ادامه جهتگیری جلسه صریحتر از بقیه از بارزانی بعنوان “رهبر کرد” اسم برد و عاجزانه از او درخواست کرد با توجه به رواط گسترده ای که با دولتها دارد احزاب کردستان ایران را کمک کند تا بتوانند رابطه دیپلماسی و لابیگری با این دولتها را آغاز کنند. سازمان خبات هم اعلام کرد که آنها ضمن حضور در جبهه احزاب کرد، پیمان همکاری با سازمان مجاهدین خلق هم دارند و مشکلی با این سیاست ندارند. بقیه احزاب و شرکت کنندگان از احزاب کردستان عراق در این جلسه هم همگی بر این امر توافق داشتند که احزاب کردستان ایران باید راه استفاده از امکانات دولتها را فراهم کنند.

بنابر این تنها نکته تازه و قابل توجه در این پانل تاکید بر استفاده از شکاف دولتهای منطقه و آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود.

 

ایسکرا: پرسش دوم این است که اخیرا سازمان راه کارگر در انتقاد به شرکت کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) از همراهی با احزاب ناسیونالیست کرد و بازی در چهارچوب سیاست دولتهای منطقه امضای خود را از بیانیه مشترک شورای همکاری سازمانهای چپ و کمونیست برداشته است. علاوه بر این سازمان فدائیان اقلیت نیز که یکی دیگر از اعضای “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” است اخیرا در نوشته ای تحت عنوان، “تناقضی که حزب کمونیست باید آنرا حل کند” به نقد رویکرد اخیر کومه له و قرار گرفتن در جبهه جریانات ناسیونالیست کرد پرداخته است. آیا فکر میکنید کومه له به این سیاست ادامه خواهد داد؟

 

محمد آسنگران: بنظر میرسد ابراهیم علیزاد این بار صریحتر از همیشه از سر عشق به “خلق کرد” افق ناسیونالیستهای کرد را قدم به قدم پذیرفته و  تصمیم خودش را گرفته باشد. این البته امر تازه ای نیست. از روزی که باز خوانی تاریخ  حزب کمونیست ایران را به روایت دلخواه سازمان زحمتکشان (که قبلا سابقه نداشت) تبیین کرد و تاریخ واقعی این حزب را دلبخواهی و باب میل ناسیونالیستها تغییر داد، از همان روز این چرخش سیاسی بشکل رسمی و آشکار آغاز شد. رادیکالیسم نیم بند و بدون نقد کمونیستی به احزاب ناسیونالیست کرد از نظر علیزاد قرار است کومه له را قدم به قدم به جهتی سوق دهد که فاصله خود با مهتدی و ایلخانی زاده را کم رنگتر کند. این تحرکات اخیر ابراهیم علیزاده غیرمستقیم در جهت نامه وحدت طلبانه عبدلله مهتدی است که قبلا به شکل علنی منتشر شد.

او در تبین حکومت جمهوری اسلامی و عربستان هم بسیار محتاط و آگاهانه از ماهیت اسلامی این دو دولت چشـم پوشید و تنها به ماهیت سرمایه دارانه آنها و نه ایدئولوژی تروریسم اسلامی آنها پرداخت. این پراگماتیسم و راست روی او امروز تا حد همکاری با سازمان خبات و همگرایی با احزاب ناسیونالیست کرد کش داده شده است. بنابر این ادامه این سیاست علیزاده ضمن همراهی با دیگر احزاب ناسیونالیست و اسلامی کرد بطور ویژه نزدیکی بیشتر با مهتدی و ایلخانی زاده است.

سکوت او در مورد ماهیت اسلامی این جریانات و ماهیت ناسیونالیستی احزاب کردستان ایران و عراق امری آگاهانه و برای رسیدن به اهدافی از نظر او قابل دسترس است. به همین دلیل کمونیسم و رادیکالیسم دیگر حکم حلوای نسیه را برای او پیدا کرده است.

از نظر من تا وقتی که این پرچم و سیاست همگرایی با احزاب ناسیونالیست کرد و همکاری با سازمانهای اسلامی از نوع خبات که متحد سازمان مجاهدین خلق هم هست مشخصه کومه له باشد احزاب چپ و کمونیست باید با صراحت تمام این سیاستها را نقد کنند و اجازه ندهندعکس گرفتن یادگاری با چپها و کمونیستها را دستمایه توهم پراکنی خود بکند.

این اقدامات اخیر کومه له با هر توجیهی که برای آن داشته باشند بجز ایجاد توهم در میان مردم نسبت به جریانات اسلامی و ناسیونالیست در کردستان چیز دیگری به ارمغان نمیآورد. آیا چپ این سازمان با این سیاست همراه میشود یا نه هنوز معلوم نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* روز ۱۷ ماه مه ۲۰۱۷ “مرکز تحقیق و بررسی روداو” که یکی از موسسه های زیر مجموعه حزب بارزانی است پانل دیگری با شرکت احزاب کرد، کردستان ایران سازمان داد. این پانل با شرکت رهبران اصلی احزب کرد (مصطفی هجری و نظیف از حزب دمکرات کردستان ایران)، (مصطفی مولودی از حزب دمکرات کردستان)، (ابراهیم علیزاد از کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، (عمر ایلخانی زاده و رضا کعبی از کومه له زحمتکشان)، (عبدالله مهتدی از حزب کومه له) و (بابا شیخ از سازمان خبات) برگزار شد. علاوه بر پانلیستها کسان دیگری به عنوان ناظر و شرکت کننده به این جلسه دعوت شده بودند. تعدادی از آنها نمایندگان شاخص احزاب کردستان عراق بودند. از جمله (علی عونی از رهبران شناخته شده حزب بارزانی)، (ابوبکر هله دنی رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان عراق)، (مازن عواد یک نفر عرب زبان که به عنوان مشاور رهبری روداو معرفی شد) و تعداد دیگری از افراد صاحب نظر و نمایندگان احزاب و مسئولین تلویزیون روداو و ژورنالیستهای موسسه روداو و… در این جلسه حضور داشتند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com