نسان نودینیان
شوراهای سازماندهی اعتراضات در شهرهای کردستان
پنجشنبه, ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

 مصاحبه ایسکرا  با نسان نودینیان  

ایسکرا: در اواسط تیرماه حزب کمونیست کارگری در اطلاعیه ای بر ضرورت راه اندازی “شوراهای سازماندهی را در همه جا ایجاد کنیم”، طرح و تاکید کرده است. سئوال این است که مابه اذای ایجاد شوراهای سازماندهی در شهرهای کردستان را در چه شکل و شمایلی توضیح میدهید؟

 

نسان نودینیان: بلی در شرایطی که مبارزات رادیکال مردم علیه حکومت اسلامی سراسری شده، سازماندهی  اعتراضات به مساله مهم و گرهی تبدیل شده است، و بدرست حزب کمونیست کارگری ایران برای جواب به  این مساله مهم، سازماندهی و متشکل کردن اعتراضات را در شکل “شوراهای اعتراضات”  در دستور کار حزب در داخل کشور قرار داده است.

ما وارد دوره انقلابی برای سرنگونی حکومت اسلامی شده ایم. اعتراضات مردم وارد فاز جدیدی شده، سرنگونی به مساله ای توده ای تبدیل شده، مردم توهمی به جناح های مختلف حکومت اسلامی ندارند. اعتراضات اگر از دی ماه ٩۶ شروع شده و مردم معترض در ده ها شهر علیه فساد و گرانی و استبداد حکومت اسلامی بخیابانها آمده اند، در شرایط کنونی مردم روحیه تعرضی تر و مبارزه جویانه ای را پیدا کرده اند. اعتصاب همه جا وجود دارد، مبارزات خیابانی زد و خورد و ایستادگی در مقابل نیروهای سرکوبگر و نیروهای انتظامی در خیابانها  توسط مردم معترض فعالانه بکار گرفته میشود. همچنانکه گفتم؛ دوره تازه ای شروع شده که مردم در موضع دفاعی نیستند، ما شاهد حملات مردم و تقابل آنان با نیروهای انتظامی هستیم، در چند روز گذشت ما شاهد تعرض مردم به مراکز دولتی و دفاتر امام جمعه ها بودیم. در یکی از این اعتراضات در استان البرز ساعت ٩ شب مردم معترض به حوزه علمیه امیرالمومنین اشتهارد حمله‌ میکنند. بر متن  این شرایط اعتراضی ــ مبارزاتی است که حزب ما راه اندازی “شوراهای سازماندهی اعتراضات را طرح کرده است.

در شهرهای کردستان  سازماندهی  اعتراضات پدیده ای تازه نیست. مردم کردستان تجارب با ارزش، قابل اتکا و قابل تکثیر در عرصه سازماندهی توده ای را دارند. در اوائل انقلاب ۵٧ و با روی کار آمدن ضد انقلاب اسلامی، به مدت بیش از یکسال مردم شهرهای کردستان با سازماندهی های توده ای و اعمال حاکمیت توده ای مانع حضور سرکوبگران حکومت اسلامی شدند. شرایط دمکراتیک و آزادی درست شده بود. مردم برای دفاع از دستاوردهای انقلاب ۵٧ و مبارزات رادیکال برای آزادی بیان و عقیده و آزادی تشکل و احزاب کانونهای مبارزاتی را سازماندهی کردند. شوراهای شهر و روستا  تشکیل شدند.   بنکه های محلات یکی از برجسته ترین شکل سازماندهی اعتراضات و مبارزات مردم در سطح محلات بود. این نوع تجارب و دستاوردهایش شناخته شده و نوعی اعتماد و باور در میان مردم در شهرهای کردستان  به سازماندهی توده ای مردم را تقویت کرده است. تشکل و سازماندهی مردم در محلات و شوراهای شهر، در کانون های “اتحادیه دهقانان”، ” کانون و انجمن های دفاع از انقلاب” مربوط بشرایط سیاسی ــ مبارزاتی ۴ دهه گذشته است. اکنون مکانیسم اعتراض و مبارزات مردم نوین شده. سنتهای مبارزات کارگری و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبانه زنان در کردستان در ۴ دهه گذشته عروج کرده. کارگران و زنان دارای شخصیتهای مهم اجتماعی هستند که برای  مردم در سطح عمومی شناخته شده هستند. تعداد زیادی از آنها شخصیتهای محبوب جامعه هستند.  کارگران و زنان و جوانان نقش و تاثیرات بالایی در سازماندهی و شرکت فعال در اعتراضات را دارند. ده ها کانون و انجمن مردمی در شهرهای کردستان حضور فعالی دارند. حزب ما باید بتواند در کردستان امکانات سازماندهی اعتراضات را بر متن این دستاوردها را سازماندهی کند.

 

ایسکرا: سازماندهی شوراها بر بستر اعتراضات مردم چه هدفی را دنبال میکند؟

 

نسان نودینیان: در شهرهای کردستان سازماندهی شوراهای اعتراضات اهداف متنوعی را دنبال میکنند. هم اکنون بدرجه زیادی سازماندهی اعتراضات وجود دارد. در شهرهای کردستان صدها کانون و انجمن و نهادهایی که به ابتکار مردم تشکیل شده است فعالانه حضور دارند. هر روز به بهانه ای اعتراض هم وجود دارد. در چند روز گذشته اعتراض علیه تردد کامیون های سنگین و حامل مواد سوخت در سنندج که منجر به جانباختن بیش از ده نفر در اثر تصادف تانکر حامل سوخت، شد. عرصه ای از مبارزه و رو در رویی مردم و شهرداری و نهادهای امنیتی حکومت اسلامی بود. مردم مبارز سنندج تجمع اعتراضی برپا کردند، چند نهاد و گروه های کوهنوردی با خانواده جانباختنگان این حادثه دلخراش اعلام همبستگی کردند. مرم خواهان قطع تردد تانکرهای حامل مواد سوخت و نفتی در محل زندگیشان شدند، خواهان خسارات مالی و تامین اجتماعی بجانباختگان این حادثه شدند، این ها و این شکل از مبارزه زمینه مناسبی است برای سازماندهی اعتراضات مردم در اشکال شورای اعتراضات مردمی.

اعتراضات کارگران و جوانان بیکار عرصه مناسبی است برای سازماندهی توده ای کارگران و جوانان بیکار. در شهرهای کردستان ما شاهد مارشهای اعتراضی با نمایش سفره های خالی علیه بیکاری هستیم. برپایی مارشهای اعتراضی با نمایش سفره های خالی نوعی از اتحاد مبارزاتی با  مطالبات همه گیر کار یا بیمه بیکاری است.

مدتی قبل ما شاهد نامه تعدادی از انجمن های مردمی در مریوان علیه جنگل خواری بودیم. این انجمنها از اقشار مختلف با گرایشات متفاوتی این نامه نوشته شده بود. این یک اقدام نمونه بود که مردم یک شهر بدور از جناح بندی و گرایش فکری در یک امر مشترک دست به اعتراض میزنند. با اتکا به این نوع از اعتراضات ابتکاری زمیته های  سازماندهی اعتراضات و شورای اعتراضات فراهم است.

در شرایط کنونی که اعتراضات مردم علیه حکومت اسلامی وارد فاز جدیدی شده است، رادیکال و پر دامنه هم شده، سازماندهی مردم در یک یا چند محله ، قدرت اعتراض آنها را تقویت و با هماهنگی بالایی میتوانند در باره  شیوه اعتراضات، ساعت و شعار و خواستهای اعتراضی تصمیم گیری کنند.

قصد ما این است که اعتراضات رادیکال و کوبنده ای که هم اکنون وجود دارد از پراکندگی بیرون بیاید، در ظرفیت مناسب و مردمی بدور از هر نوع تمایل و گرایش جاری در جامعه با اهداف تقوقت سرنگونی و قدرتمند کرد اعتراضات، سازماندهی شوند. سازماندهی مبارزات مردم در اشکال شورایی اعتراضات مبارزه آنها را قوی و با قدرت و پتانسیل بالایی فضای اعتراض در شهرها را بیشتر میکند.

 

ایسکرا: آیا این شوراها در شرایط کنونی  بصورت علنی فعالیت خواهند کرد یا اینکه مخفی هستند؟

 

نسان نودینیان: شوراهای سازماندهی در شرایط کنونی اساسا مخفی هستند اما در اولین شرایط مناسب اعلام موجودیت میکنند و علنی میشوند. شوراهای سازماندهی ایجاد شوراهای مردم برای اداره جامعه را در مراحل بعدی تسهیل میکنند. مهم این است پروسه شروع و به نتیجه رساندن سازماندهی شوراهای اعتراضی با دقت بالایی پیش برود.

در یک دوره معین و برای شروع کار در بدو شروع و پروسه تماس و جلساتیکه افراد و کسانیکه میخواهند شورای اعتراضی را شکل بدهند، اقدامات جمع کردن اعضای شورا  باید مخقی پیش برود. شورا که متشکل از تعدادی از زنان و مردان یک محله یا یک شهر است و میخواهند اعتراضات را سازماندهی، و هدایت کنند بشکل مخفی، با برگزاری جلسات مقدماتی تشکیل میشود. با تشکیل شورا مثلا با شرکت ٢٠ نفر از زنان و مردان و جوانان یک محله و با اولین فراخوانها اعضای شورا بهتر است علنی شوند. علنی در میدیای اجتماعی و تلویزیونها ابراز وجود کنند. در مراکز شهر سحنرانی داشته باشند و اعتراضات مردم را هدایت کنند. مردم یک محله یا یک شهر باید به اعضای شورا اعتماد کنند و این اعتماد از کانال حضور علنی موثر انجام میشود. شورای نامرئئ و شناخته نشده عمرش کوتاه است. اما شورایی که از ترکیب زنان و مردان یک شهر یا یک محله تشکیل شده و برای سازمادهی  اعتراضات ابراز وجود کرده، شخصیتهایش علنی و شناخته شده باشند، با اعتماد به نفس  و با پتانسیل بالایی قدرت فراخوان و هماهنگی اعتراضات را خواهد داشت.

 

ایسکرا: محور ایجاد شوراهای سازماندهی چیست و چه رهنمود مشخصی برای فعالین در شهرهای کردستان دارید؟

 

نسان نودینیان: بحث ما در ارتباط با ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات این است که شوراها از ترکیب زنان و مردانی تشکیل میشوند که تصمیم گرفته اند اعتراضات در سطح شهر و محلات را سازماندهی کنند.

ما در چند سال گذشته بدرست در ارتباط با حضور خانواده های کارگری در اعتراضات کارگران تاکید گذاشته ایم. بارها درباره اهمیت حضور خانواده های کارگران در نشریات و تلویزیون نوشته ایم و صحبت کرده ایم. یادآوری کرده ایم که حضور خانواده های کارگری به معنی این است که مردم یک شهر از اعتصاب و اعتراضات کارگران دفاع میکنند، سمپاتی مردم شهر را به کارگران اعتصابی جلب و تقویت میکند، دولت و کارفرما را بیشتر از قدرت اعتصاب تحت فشار و منگنه اعتراض قرار میدهد. خوشبختانه در سه سال گذشته حضور خانواده های کارگری در اعتصاب و اعتراضات آنها بیشتر شده و مواردی وقتی حضور داشته اند اعتصاب قدرتمند شده و قدرت مانور سرکوب نیروهای انتظامی را کم کرده و یا خنثی کرده است. با بیان این تجربه، قصدم این است که اهمیت سازماندهی اعتراضات را در اشکال شورایی را برای فعالین حزب یادآوری کرده باشم. حضور خانواده های کارگران در مبارزات جاری و اعتصابات اقدامی حزبی و سازمانی نیست و نخواهد بود، اقدامی مردمی با اهداف معینی، تقویت اعتصاب کارگران است. ایجاد شوراهای اعتراضی و سازماندهی اعتراضات هم حزبی نیست! بگرایش و جریان خاص حزبی و سیاسی مربوط نیست. اقدامی است که مردم یک شهر یا محله با ایجاد شوراهای سازماندهی قدرت اعتراض و مبارزات مردم را تقویت، هماهنگ و هدایت میکنند.

به نظر من فعالین حرب باید تلاش کنند در راه ایجاد و سازماندهی شوراهای اعتراضات مردمی فعالانه بکوشند. بعنوان شخصیتهای مبارز و اجتماعی در این شوراها شرکت کنند. فرقه گرایی و صف بندی های حزبی را کنار بگذارند، به هر درجه ای بدور از عرق حزبی، فعال ایجاد شوراهای اعتراضی بشوند، جهت و سیاستی که حزب ما برای سازماندهی توده ای مردم و ایجاد شوراهای اعتراضی اتحاذ کرده است، تقویت خواهد شد.

 

ایسکرا ۹۴۸

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com