نسان نودینیان
ویژگی های سیاسی کردستان ایران
چهارشنبه, ۱۸ام مهر, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

 ایسکرا: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران اخیرا ییانیه در مورد “ویژگیهای سیاسی کردستان ایران” را منتشر کرده است! در این رابطه این سئوال را با نسان نودینیان دبیر کمیته کردستان حزب درمیان گذاشتیم: جایگاه و ضرورت های سیاسی ــ اجتماعی این بیانیه کدامها هستند؟

 

نسان نودینیان: در مورد شرایط ویژه کردستان ما بارها نوشته ایم و صحبت کرده ایم ولی

بیانیه اینبار با تاکیدات مشخصتر و بر بستر شرایط سیاسی ــ اعتراضی کنونی و تحرک احزاب سیاسی چپ و راست در کردستان، مهمترین مولفه های سیاسی در کردستان و سیاست حزب را قبال آنرا بیان کرده است.

این بیانیه در دل تحولات عمیقا سیاسی ــ اجتماعی در سطح سراسری و کردستان منتشر شده است. پروسه ضرورت و یا جایگاه سیاسی انتشار بیانیه اساسا به تحولات شتابان سیاسی ــ اعتراضی مربوط است که در چند سال گذشته و بویژه از دی ماه ٩۶ شروع شده است. اعتراضات مردم در شکل رادیکال و بالنده ای در جریان است.

در دل این تحولات سرنگونی طلبانه ، جریانات راست و ناسیونالیستی مشغول پیشبرد پروژه های خودشان هستند، دسته ای ار آنها(ائتلاف ۵گانه)   با شعارهای قومپرستی و طرح های فدرالیستی برای کردستان ایران، بکمک دول غزبی از جمله امریکا و شرکای آنها عربستان تلاش برای جمع کردن نیرو را شروع کرده اند.

و دسته ای دیگر از  جمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، برای طرح پژاک ــ کودار “اقدام عملی در دمکراتیزاتیزه کردن ایران” چراغ سبز نشان میدهند و ضمن تایید طرح کودار بر مبنای «مسئله دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن ایران، قانون اساسی و دموکراتیزه‌کردن آن و گذار ملت به ملت دموکراتیک» رسما به این شکل از طرح پژاک ــ کودار حمایت و انتقاد نیم بندی رامطرح میکند.

طرح کودار ــ پژاک طرحی است برای کنار زدن سرنگونی و برای حفظ حکومت اسلامی.  طرحی است برای به اصطلاح دموکراتیزه کردن “قانون اساسی” اسلامی. هر نوع همگامی و تایید هر یک خط از این طرح قرار گرفتن در کنار آن است.

ما با توجه به شرایط سیاسی کنونی و مواضع احزاب چپ و راست، یکبار دیگر «ویژگیهای سیاسی کردستان ایران» را طرح کرده ایم.  و تلاش میکنیم نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه در کردستان را حول بیانیه ویژگیهای سیاسی کردستان ایران جمع کنیم و دیدگاه این بیانیه را در جنبشهای اجتماعی در کردستان جا بیندازیم و صف متحد و گسترده ای را برای دفاع از بیانیه و مفاد ان بسیج و سازماندهی کنیم. با احزاب سیاسی در کردستان بر مبنای جهت های سیاسی این بیانیه همکاری هایمان را تعریف و پیش ببریم و در عین حال صف توده ای ومحکمی را علیه راه حل های ارتجاعی، قومی و ناسیونالیستی را سازماندهی کنیم. و راه حل ارتجاع سیاه و ناسیونالیستی برای حفظ بقای حکومت سیاه اسلامی  تحت هر عنوانی را خنثی کنیم.

در کردستان ما شاهد تحولات مهم سیاسی و اعتراضی هستیم. اعتصات و راه پیمایی و مبارزه علیه گرانی و بیکاری در جریان است. مردم شهرهای بانه، جوانرود، مریوان، سقز و پیرانشهر  در روزهای ٢۶ و ٢٧ فروردین٩٧مغازه ها را در اعتراض به بستن مرزها تعطیل کردند، اعتصاب حدود یک ماه ادامه داشت.  علاوه بر اعتصاب عمومی، مردم شهرهای بانه، مریوان و سقز دست به راهپیمایی در شهر زدند و به فقر و بیکاری اعتراض کردند. درجریان اعتصاب شهرها در فروردین و اردیبهشت ماه  در جوانرئد،  بانه، پاوه، مریوان و سقز مردم با پهن کردن سفره های خالی در خیابان به شیوه ای سمبلیک صدای اعتراض خود را علیه فقر و بیکاری اعلام کردند. در روز۴ اردیبهشت ماه مردم شهر و روستاهای مریوان با شرکت و حمایت وسیع مردم و فعالین اجتماعی مراسم با شکوه و رادیکال ــ اعتراضی را در گرامیداشت جانباختگان آتش سوزی اطراف مریوان را برپا کردند. در ٩ شهریور ما شاهد کوه پیمایی صدها نفر از مردم شهر سنندج و با شرکت وسیع فعالین کارگری، فعالین ریست محیطی بودیم. و در ٢١ شهریور اعتصاب پیروزمند مردم کردستان علیه اعدام و خشونت میلیتاریزمی را ما شاهد هستیم. تمامی این فاکتورها نشاندهنده فضای سیاسی و شرایط اعتراضی غالب در جامعه را منعکس میکنند. و اینکه جامعه کردستان برای آزادی و رفاه و همگام با مردم در سطح سراسری علیه گرانی و دیکتاتوری و فساد در حال مبارزه است. در گام نخست ما بر این باوریم که “از نظر اجتماعی و سیاسی مبارزات کارگری و مدنی در شهرهای کردستان همانند بقیه ایران جایگاه برجسته ای در تحولات یافته است. صدها نهاد و تشکل مدنی و مبارزاتی در عرصه های مختلف در شهرهای کردستان شکل گرفته که نبضشان با مبارزات مردم ایران میزند. بویژه فعالین و چهره های جنبش کارگری در کردستان در کنار و بهمراه همرزمانشان در مناطق دیگر ایران ثقل و موقعیتی سراسرییافته اند. از نظرعینی همسرنوشتی کارگر و توده مردم کرستان با مردم بقیه ایران بسیار بیشتر و برجسته تر از هر زمان دیگر در تاریخ تحولات کردستان است. این شرایط موقعیت مساعدی برای نیروهای کمونیست و قطب چپ جامعه در مقابل نیروهای راست ایجاد کرده است”.

 

ما توده‌های وسیع مردم محروم کردستان را به مبارزه در راه تحقق  خواستهای (ییانیه “ویژگیهای سیاسی کردستان ایران” ١- برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از مذهب، زبان، قومیت، جنسیت، گرایشات جنسی، ملیت و تابعیت.

٢- آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی. امحای پدیده و مقوله زندان و زندانی سیاسی از قوانین و از فرهنگ جامعه.

٣- لغو مجازات اعدام.

۴- لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی. لغو فوری همه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان.

۵- جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد.

۶- اعلام و تضمین آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب.

٧- تامین فوری مبرم ترین نیازهای رفاهی جامعه. افزایش فوری دستمزد و حقوق متناسب با سطح هزینه ها و منطبق با آخرین استانداردهای زندگی امروز. رایگان کردن فوری بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) فرامیخوانیم و از کلیه احزاب سیاسی انقلابی و کلیه مردم کردستان ایران و جهان میخواهیم در برابر جمهوری اسلامی و در برابر همه نیروهای مذهبی و قومی در هر رنگ و لباسی، از این بیانیه به دفاع برخیزند.

 

ایسکرا ۹۵۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com