نسان نودینیان
اعتراضات کارگران شهرداری ها در کردستان و نقش فعالین اجتماعی
چهارشنبه, ۱۹ام دی, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

اعتراضات شما علیه پرداخت نکردن دستمزدها، علیه فساد و دزدیدن حقوق هایتان توسط پیمانکاران و نهادهای فرمانداری و شهرداریها در چند سال گذشته با پیگیری شما ادامه داشنه است.

در ۵ دی ماه ۹۷ کارگران شهرداری مهاباد در مقابل شھرداری این شهر در اعتراض به عدم چندین ماه‌ حقوق هایشان دست به تجمع  اعتراضی زدند.

کارگران شهرداری مریوان در ۱۱ دی ماه ۹۷ اعلام کرده اند  از ابتدای سال فقط ۴ میلیون تومان به هر کارگر داده‌اند.  کارگران شهرداری مریوان می‌گویند: “زمانی که در تیرماه سال گذشته، شهردار جدید آمد، قرار شد که دستمزدهای کارگران به موقع پرداخت شود اما نه تنها پرداخت دستمزدها مرتب نشد بلکه معوقات سال‌های گذشته را نیز با ما تسویه حساب نکردند. به کارگران شهرداری مریوان  هنوز عیدی ۹۶ پرداخت نشده”.

کارگران شهرداری مریوان  در ادامه اعتراضاتشان سئوالهای واقعی را مقابل نهادهای دولتی و شهرداری ها گذاشته اند. کارگران میگویند؛ “از ابتدای سال جاری فقط ۴ میلیون تومان به حساب کارگران ریخته‌اند؛ (دوازدهم دی ماه) نیز ۳۰۰ هزار تومان به حساب هر کارگر واریز کرده‌اند؛ آیا فکر می‌کنند با این مبلغ ناچیز مشکلات ما کارگران حل می‌شود؟! آیا نمی‌دانند که کرایه یک خانه متوسط در همین مریوان حداقل ماهانه ۵۰۰ هزار تومان است؟! ما کارگران چگونه باید امورات زندگی‌مان را بچرخانیم؟ آیا پرداخت ۳۰۰ هزار تومان، بازی دادن کارگر نیست؟”

سوالهای کارگران شهرداری سئوالهایی واقعی هستند.  کارگران شهرداری ها در ارتباط با معیشت و دستمزدهایشان و سفره های خالی و ناامنی شغلی و توطئه های شهرداری ها و پیمانکاران،  سئوالهای واقعی را طرح کرده اند. کارگران بدرست کیفرخواست طبقاتی خودشان را جلو جامعه قرار داده اند. کیفرخواستی پُر از درد و رنج!

 

کارگران عزیز شهرداری ها! کیفرخواست و اعتراضات شما بجاست، کارگران شهرداری مهاباد و مریوان در دی ماه امسال۹۷ بارها دست به تجمع اعتراضی زده اند، و در مقابل شهرداری ها دست به تظاهرات زده اند و متاسفانه هر بار با وعده های پوچ و دروغ و توطئه به عملی کردن خواستهایتان گردن نگذاشته اند. چاره دستیابی به خواستهایتان، گرفتن بموقع حقوق ها و تامین معیشت و شغل، سازماندهی تشکل و شورای اعتراضات کارگران شهرداری ها است.

 

برای تشکلیابی و تحقق خواستها دست بکار شوید! کارگران شهرداری پیشینه مبارزاتی قابل اتکایی دارند!

تجربه دستفروشان سنندج و اقدام دسته جمعی آنها و تشکیل جلسات عمومی با شرکت بیش از ۲۰۰ نفر برای خنثی کردن سیاست فشار و تغییر محل کسب و کار دستقروشان، را بکار گیریم. آنها در تجمع گسترده شان تصمیم جمعی میگیرند که تن به تغییر و محل کسب و کارشان، ندهند.  و عملا فشارهای شهرداری را با تصمیم جمعی بعقب راندند، و راه  و چاره عملی و کارساز را با ارتباطات وسیع و جلسات جمعی در پیش گرفنتد. فعالین اجتماعی سنندج در جلسات دستفروشان شرکت کرده و تاثیرات معینی را برای تصمیمگیری های جمعی و کارساز، داشتند.

 

فعالین اجتماعی در شهرهای کردستان!

شما میتوانید نقش و تاثیرات تعیین کننده ای برای سازماندهی کارگران شهرداری داشته باشید. حضور شما مهم است. شما میتوانید درجلب حمایت مردم شهر از کارگران شهرداری موثر باشید، همچنانکه حضور فعالین اجتماعی در مبارزات دستقفروشان در سنندج  موثر واقع شد.

دوستان عزیز کارگران شهرداری!

اعتراضات وسیع و گسترده ای در سطح سراسری در جریان است. اعتصابات کوبنده کارگران فولاد اهواز، حمایت های توده  ای مردم از اعتراضات کارگران، اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و به نمایش گذاشتن اعتراضات کوبنده و راه حل های شورایی اداره جامعه، اعتصابات چند ماه گذشته در کردستان، مارشهای خیابانی کارگران بیکار علیه بیکاری نمونه هایی برجسته ای از قدرت اعتراضی مردم در سطح سراسری و کردستان است.

در دی ماه سال (٩۶) در بیش از ٩٠ شهر مردم با خواستهای طبقاتی ــ مبارزاتی علیه گرانی، بیکاری و فقر و علیه فساد حاکمان حکومت جنایتکار اسلامی دست به اعتراضات وسیع و میلیونی زده اند. خواستهای مردم ناراضی از وضع موجود، برای زندگی بهتر، برای تامین معیشت شروع شده. مردم در بیش از ٩٠ شهر اعلام کردند فقر زندگی آنها را در تنگنا گذاشته، اعلام کردند بیکاری زندگی چند میلیون کارگر اخراج شده و تحصیلکردگان فاقد موقعیت شغلی را به تباهی کشانده. مردم علیه فقر بخیابان آمده اند. خواست افزایش دستمزد مبارزه ای توده ای علیه فقر است.

 نسان نودینیان

ایسکرا ۹۷۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com