نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
کردستان هم به مبارزه و اعتراض به کمبود آب بپیوندد!
اشتراک گذاری

تحصن بیش از دو هفته ای و شبانه روزی کشاورزان همراه با خانواده ها و مردم معترض در اصفهان ادامه دارد. هزاران نفر در این اعتراضات شرکت دارند و شهر به حرکت درآمده است.
مردم شهر کرد از دو روز گذشته با برپایی تجمع و اعتراض علیه بی آبی بپاخاشته اند. و به اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان پیوسته اند.
مردم خورستان فراخوان تجمع و اعتراض علیه بی آبی را اعلام کرده اند.
بی آبی و آب آلوده به فاضلاب در سنندج، سفز، مریوان و ده ها شهر و روستا در کردستان هم اکنون بشکل حادی وجود دارد.
اعتراضات کشاورزان و مردم در اصفهان و شهر کرد الگوهای مناسب و قدرتمند اعتراض و مبارزه توده ای و مردمی را بدست داده است.
شرایط سیاسی و فضای اعتراضی در سطح سراسری بیشتر از همیشته به نفع اعتراضات توده ای فراهم شده است.
وقت و زمان مناسب هم برای مردم در کردستان و اعتراض به اب الوده و خشک شدن هزاران تالاب و رودخانه، رسیده است.
مردم شهر کرد بعد از جمعه قدرتمند اصفهان از طریق میدیای اجتماعی و دخالت فعالین شناخته شده به اعتراض علیه بی آبی پیوستند.
در کردستان هم بکارگیری این تجارب عملی است. در کردستان هزاران فعال اجتماعی شناخته شده، بویژه در عرصه فعالیت در عرصه محیط زیست و نهادهای زیست محیطی هم اکنون فعال و چهره های شناخته شده و با اتوریته ای هستند.
گروه های مدنی و اجتماعی از کوهنوردان، گروه های تاتر، زنان مبارز و کارگران و معلمان هر کدام بسهم خود در چند سال گذشته علیه بی آبی و آلوده بودن آبهای آشامیدنی دست به مبارزه زده اند.
در مریوان بزرگترین راه پیمایی بطرف رودخانه زریبار در اعتراض به خشک شدن تالاب ها و سواحل دریاچه رزیبار تجربه شده است. انجمن سبز چیا و مردم مریوان و جوانان بشکل موثر و بسیار سازمان یافته در این راه پیمایی حضور داشتند.
در سنندج با استفاده از میدیای اجتماعی(تلگرام، اینستاگرام و…) چندین تجمع اعتراضی علیه آلوده بودن آب آشامیدنی سازماندهی شد. هزاران نفر در میدیای اجتماعی ویژه مبارزه علیه آلوده بودن آب شرب و ناسلم بودن سیستم اب رسانی حضور فعال داشتند.
شرایط کنونی در این روزها که التهاب و تب مبارزات توده ای علیه بی آبی در جریان است را باید درک کرد. این روزها وظابف و مسئولیت فعالین اجتماعی در کردستان بیشتر از هر دوره ای سنگین تر شده است. بشکل عاجل باید به این شرایط جواب مناسب و مبارزاتی داد.
مردم کردستان قدرت برپایی تجمع و اعتراض به بی آبی و آلوده بودن آبهای آشامیدنی را دارند.
به اعتراضات توده ای و مردمی در ادامه تجمعات و اعتراضات قدرتمند مردم در اصفهان و شهر کرد بپیوندیم.
‎به این وضعیت اعتراض کنید!

 
 
http://rowzane.com/content/nasan_nodinian/article=238297