نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
شهلا دانشفر
سوم مهرماه یک روز درخشان از مبارزات معلمان
اشتراک گذاری

انترناسیونال ۹۴۰
دور جدید تجمعات سراسری معلمان و تبدیل نخستین روز شروع سال جدید به روز اعتراض سراسری و بدنبال آن تجمع سراسری و گسترده در بیش از ۴۰ شهر در سوم مهرماه، تمام توجه ها را بسوی معلمان این نیروی گسترده و فعال اعتراضات در سطح جامعه جلب کرده است.

اعتراضات معلمان در چنین ابعاد سراسری و گسترده ای یک اتفاق سیاسی مهم بود. این اعتراضات را باید در تداوم بیش از سه ماه اعتصاب کارگران پیمانی نفت و فضای پر تحرک اعتراضی در مراکز نفتی، در کنار آنچه در نیشکر هفت تپه میگذرد و جدال جانانه این کارگران علیه بساط چپاول و دزدی حاکم و در دفاع از زندگی و معیشتشان و در کنار تحرکات اعتراضی وسیع در میان بخش های مختلف بازنشستگان که هر روزه در تجمع و اعتراض هستند و برای روز ۱۱ مهر نیز از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی فراخوان به تجمعی سراسری داده شده است، دید.

در این اعتراضات معلمان با خواستهایشان و با فریاد شعارهایشان صدای اعتراض کل جامعه به فقر، تبعیض، نابرابری، اختلاسها و محروم ماندن جمعیت میلیونی دانش آموزان از تحصیل بخاطر فقر و فلاکت خانوده ها بودند. در این اعتراضات باردیگر شعارهایی چون معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، فقط کف خیابان به دست میاد حقمون درفضای خیابانهای شهرهای مختلف طنین انداخت. این اعتراضات بطور واقعی نمایش قدرتی از سوی معلمان در برابر تعرضات هر روزه حکومت به زندگی و معیشت کل جامعه و وعده و وعید ها و سردواندن هایشان بود. در تجمعات این روز معلمان با شعار تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم عزم جزم خود را بر تداوم اعتراضاتشان به نمایش گذاشتند.

بویژه امروز در دل بحران کرونا و در شرایطی که جمهوری اسلامی در ادامه سیاست عادی نشان دادن اوضاع در تدارک بازگشایی تدریجی مدارس بود و مردم خشمگین و معترض به کشتار جمعی کروها توسط این حکومت، نگران فرستادن فرزندانشان به مدرسه بودند، تجمعات اعتراضی معلمان این خشم و اعتراض را نمایندگی کرد. معلمان با تجمعات قدرتمند خود و با کوبیدن بر تحصیل رایگان برای همه کودکان و در همین راستا ایجاد تجهیزات رایگان آموزشی برای آموزش مجازی از جمله برخورداری همه دانش آموزان از اینترنت و تلفن هوشمند رایگان پاسخ محکمی به این سیاست جنایتکارانه حکومت دادند.

همچنین در حالیکه رئیسی و دارو دسته های حکومتی مشغول نمایش مسخره سفرهای استانی و وعده های توخالی معیشت و واکس و غیره بودند و ما شاهد بازگشایی نمایشی مدرسه در اینجا و آنجا و نمونه ای از آن در سوم مهرماه مدرسه ای در ایلام بودیم. معلمان با تجمع سراسری سوم مهرماه و اعتصاب سراسری خود عملا مدارس را تعطیل اعلام کردند و واکسیناسیون رایگان همه معلمان و کودکان بالای ۱۲ سال و رعایت پروتکل های سازمان بهداشت جهانی و اختصاص هر نیمکت به یک کودک و قراردادن ماسک و مواد ضدعفوفی در اختیار همه کودکان را شروط لازم بازگشایی مدارس اعلام کرده و بر فراهم کردن فوری این شرایط تاکید کردند.

بدینگونه معلمان آنچنان قدرتمند به جلو گام برداشتند که حکومتیان در هراس از اوج بیشتر اعتراضات به تناقض گویی بسیاری افتادند و از بازگشایی مدارس در این شرایط عقب نشستند. به عبارت روشنتر اعتراضات معلمان از سطح مطالبه گری فراتررفت و آنها با تجمعات اعتراضی خود سدی در مقابل سیاست جنایتکارانه حکومت برای بازگشایی مدارس بدون هیچگونه تدارکات پیشگیرانه در قبال بیماری مرگبار کرونا و به بازی گرفتن بیشتر جان مردم شدند. این چنین بود که معلمان با تجمعات سراسری خود صدای اعتراض همه مردم را فریاد زدند .

بعلاوه دور جدید اعتراضات معلمان و بویژه تجمعات سراسری آنها در سوم مهرماه از جنبه های مختلف دیگر قابل تعمق است. به نکات برجسته آن اشاره میکنیم:
اعتراضات معلمان اعتراضاتی رادیکال، مدرن، سازمانیافته با مطالباتی آزادیخوانه، برابری طلبانه و انسانی است. و این خود را در شعارها، بیانیه ها، سخنرانی ها و رزمندگی این مبارزات به روشنی بیان میکند. دست نوشته های یکدست با تاکید بر خواستهای سراسری و بر پایی اعتراضاتی در چنین ابعاد و در سطح سراسری نمود بارزی از سازمانیافتگی این مبارزات است که یک بستر مهم این سازمانیابی و گفتمان سازهای مدیای اجتماعی است.

یک جنبه مهم از مبارزات معلمان اعتراض آنها به تبعیض ها و نابرابری ها و جلو آمدن آنها با خواستهایی سراسری ای چون خواست افزایش حقوقها به بالای خط فقر ۱۲ میلیونی و درمان و تحصیل رایگان برای همه، آنهم در فضای سیاسی امروز جامعه است. بدست گرفتن چنین مطالباتی از سوی معلماه خود حلقه اتصال مبارزات آنان با بخش های مختلف جامعه است و این مبارزات باید مورد حمایت و پشتیبانی کل جامعه قرار گیرد.

علاوه بر مطالبات معیشتی و تحصیل رایگان ، موضوع مهم دیگر در مبارزات معلمان تاکید آنها بر آموزش با کیفیت است. معلمان در مبارزاتشان بارها و بارها اعتراض خود را به سیاست اسلامی کردن آموزش و سطح نازل محتوای آموزشی، از جمله آموزش خرافه و وارد کردن مضامینی با بار تبعیض جنسیتی در کتابهای درسی و بطور مثال حذف عکس دختران از کتب درسی اعلام کرده اند. همچنین جدا از بیانیه های سراسری، در بیانیه های معلمان در بسیاری از شهرها، خواست آموزش به زبان مادری به عنوان یک مطالبه‌ مطرح شده بود و این مطالبه نیز به مطالبات معلمان برای همگان اضافه شده است.

نکته مهم دیگر در مبارزات معلمان ایستادن آنها در برابر سرکوبگری های حکومت است. حکومت اسلامی که تجربه اعتراضات قدرتمند سراسری معلمان را دارد ، با تشدید سرکوب و احضارها و بازداشت ها تلاش کرد جلوی به میدان آمدن دوباره این بخش مهم اعتراضی را که بطور طبیعی در اتصال با جمعیت میلیونی دانش آموزان و خانواده هایشان قرار دارد بگیرد. اما موفق نشد. از جمله در همین مدت چندین معلم بازداشت شدند. عزیز قاسم زاده نیز در روز بعد از تجمع بزرگ و سراسری سوم مهرماه بازداشت شد. اما ما امروز شاهد کارزار قدرتمند معلمان برای آزادی عزیز و چهارده معلم زندانی دیگر هستیم. یک نمونه اش طوفان تویتری در اعتراض به بازداشت عزیز قاسم زاده و برای آزادی وی و همه معلمان زندانی بود که با استقبال وسیعی از سوی معلمان، کارگران و بخش های مختلف جامعه روبرو شد و این کارزار ها ادامه دارد و باید وسیعا از آنها پشتیبانی کرد. معلمان یک سنگر مهم علیه امنیتی کردن مبارزات هستند.

نکته قابل مشاهده دیگر در مبارزات معلمان تلاش دارو دسته های مختلف حکومتی برای تفرقه اندازی در میان آنان و محدود کردن دامنه اعتراضات آنان به پیگیری مطالبات از طریق “مجاری قانونی” است. در دور جدید اعتراضات آنها نیز شاهد تلاش مسئولین آموزش و پرورش، فرمانداری و نمایندگان مجلس در بسیاری از شهرها از طریق وعده و وعید دادن و تلاش برای به تعویق انداختن تجمعات اعتراضی آنها بودیم. اما عملا این تلاشها به شکست کشیده شد و معلمان رادیکال و معترض حرف اول را زدند و در سوم مهرماه ما شاهد یکی دیگر از روزهای درخشان اعتراضات معلمان بودیم.

یک خطاب بیانیه های معلمان از جمله شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در فراخوانهایشان بدرست خانواده های دانش آموزان و همه مردم است . خانواده ها یک پای اصلی این جدال هستند و شرکت وسیع آنها در تمام تجمعات اعتراضی معلمان بسیار مهم و حیاتی است.

در اعتراضات سراسری معلمان همچنین ما شاهد جلو آمدن چهره ها و رهبران شجاع و سخنور جدیدی بودیم. در این میان زنان معلم نقش برجسته ای داشتند و حضور آنها در صف جلوی این مبارزات بسیار برجسته و چشمگیر بود.
و بالاخره همانطور که اشاره کردم نفس برپایی چنین تجمعات بزرگ و سراسری ای از نوع تجمعات روز سوم مهرماه از سوی معلمان نشانگر درجه بالای سازماندهی در میان آنهاست و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با فراخوانهایش و با قطعنامه ها و بیانیه های بموقع خود نقش مهمی در این سازماندهی و هماهنگ کردن این مبارزات داشته است. زنده باد معلمان.
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/content/shahla_daneshfar/article=233358