شهلا دانشفر
جامعه ادامه آبان را فریاد میزند
جمعه, 7ام آبان, 1400  
اشتراک گذاری

خیزش آبان اعتراض مردم به ستوه آمده در ایران از فقر و تبعیض و نابرابری و علیه کل بساط جهنمی جمهوری اسلامی بود. در آبان ۹۸ مردم علیه گرانی بنزین به خیابان آمدند اما بلافاصله حرکت آنها به سردادن شعارهای ضد حکومتی و جمهوری اسلامی نابود باید گردد منجر شد و به گفته خود حکومتیان بیش از ۲۰۰ شهر بزرگ و کوچک در آن درگیر شدند. در خیزش آبان مردم با حمله به بانکها، مساجد، و پایگاههای بسیج، مظاهر قدرت جمهوری اسلامی را نشانه گرفتند و با به کنترل در آوردن محلات در بسیاری از شهر ها عزم جزم خود را برای پایان دادن به حاکمیت چپاولگران اسلامی دزد و مفتخور اعلام داشتند . بدین ترتیب خیزش آبان نقطه عطفی در جنبش سرنگونی بود که جامعه را در فاز نبردی قطعی علیه کل بساط سرمایه داری حاکم گامها جلو برد.

خیزش آبانماه سرکوب شد. ١۵٠٠ نفر وحشیانه به قتل رسیدند و هزاران نفر دستگیر شدند. اما ادامه آبان در اشکال دیگری راه خود را بازیافت و امروز شاهد اینیم که اعتراضات مردمی و پیشاپیش آن جنبش کارگری در قامتی جدید در عرصه های مختلف نبرد هر روز سازمان یافته تر عرض اندام کرده و به جلو گام بر میدارد و همه شواهد از در پیش بودن انقلابی انسانی و بنیان کن حکایت دارد. جالب اینجاست که خود حکومت واقف بر این اوضاع است و یک هشدار دائمی آنها در نزاع داخلی شان بر سر همین موضوع است. مردم نیز دارند از اوضاع انفجاری و آتش زیر خاکستری که هر آن منفجر خواهد شد حرف میزنند و حکومت درمانده تر از هر وقت به موجودی تحت پیگرد دائمی جامعه تبدیل شده است.

به عبارتی روشنتر امروز مردم با چالش هر روزه کل بساط توحش و بردگی سرمایه داری حاکم در کف خیابان دارند از داشتن یک زندگی شایسته انسان سخن میگویند و آزادی و برابری را فریاد میزنند. این چنین است که در یک تصویر اولیه میشود دید که:

  • جمهوری اسلامی حکومتی است که در آن تمامی ارکان هویتی اش از جمله حجاب و قوانین ارتجاعی اسلامی، زیر پا گذاشته شده و جامعه از آنها عبور کرده است.
  • جمهوری اسلامی حکومتی است که به خاطر همه جنایاتش طی ۴۲ سال حاکمیت این رژیم کل جامعه دادخواه است و ما با یک جنبش قدرتمند دادخواهی روبروییم که بارزترین شکل ادامه ابراز وجودش را در مقطع مضحکه انتخابات برای ریاست جمهوری با فریاد رای ما سرنگونی است، شاهد بودیم .
  • جمهوری اسلامی حکومتی است که سرانش خود دارند اعلام ورشکستگی اقتصادی میکنند. از جمله همین روزها بود که گزارش ورشکستگی حکومت و استیصالشان را از زبان سازمان برنامه و بودجه حکومت و در ادامه اش در اظهارات مختلف حکومتی ها شنیدیم.
  • جمهوری اسلامی حکومتی است که رئیس جمهور جلادش مورد پیگرد یک جنبش قدرتمند دادخواهی است و علیه او بخاطر عضویتش در کمیته مرگ رژیم در کشتارهای سال ۶۷ و نیز کشتار آبان طومارها جمع شده است. درهراس از این جنبش است که او جرات قدم گذاشتن به خارج از ایران را ندارد و در پشت کرونا مخفی شده و یکی بعد از دیگری سفرهایش را ملغی میکند. در ایران هم وقتی قرار است از جایی دیدن کند، فورا در برابر فراخوانهای اعتراضی و برپایی تجمعات وغیره از سوی مردم معترض ناگزیر است خود را به شکلی گم کند و به بیراهه بزند. یک نمونه اش در هنگام سفر او به استان بوشهر و فراخوان کارگران نفت در عسلویه به تجمع اعتراضی در هنگام حضور او بود که چنین سفری صورت نگرفت و در آنجا حتی وزیر نفتشان هم جرات حضور در میان کارگران را پیدا نکرد.

و همچنین جمهوری اسلامی حکومتی است که یک جنبش اجتماعی علیه رهبرش خامنه ای بخاطر کشتار جمعی کرونا به راه افتاده است و بطور واقعی امروز هیچ گوشه ای از جامعه آرام و قرار ندارد و یکپارچه اعتراض و مبارزه است.

و بالاخره اینکه جمهوری اسلامی حکومتی است در سطح بین المللی منزوی. آوازه جنایاتش جهانی شده است. بویژه زیر فشار جنبش دادخواهی و جنبش علیه اعدام که طوفان های توییتری آن میلیاردی و بین المللی ترند شد، و نیز زیر فشار خانواده های دادخواه جان باختگان هواپیمای اوکراینی که ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن عامدانه توسط این حکومت به قتل رسیدند، ما شاهد جلو آمدن هر روز بیشتر گفتمان بر سر انزوای سیاسی این حکومت هستیم. از جمله گزارش سازمان عفو بین الملل تحت عنوان” ویرانگران انسانیت” گوشه های کوچکی از واقعیت جنایات تکان دهنده جمهوری اسلامی علیه مردم ایران در آبان ماه را بیان کرد و با پخش گزارشاتی نفرت جهانی علیه جانیان اسلامی شدت گرفت. از جمله همین الان حمید نوری یکی از مهره های مهم حکومت که زیر دست رئیسی جلاد بود بخاطر جنایاتش در کشتارهای سال ۶۷ پشت میز محاکمه قرار گرفته است. همچنین دادگاه بین المللی مردمی برای دادخواهی کشته شدگان آبان ۹۸ در راه است و کارزار برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی با قدرت به جلو میرود.

تحت چنین شرایطی است که جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی هر روز قوام یافته تر میشود. برای مثال اگر سری به کلاب هاوسها که به محل بحث و تبادل نظر اکتیویستهای جنبش های اجتماعی مختلف در سطح جامعه تبدیل شده بزنیم، بحث های داغی بر سر خلاصی از حاکمیت اسلامی و راه کارها و چشم اندازها از سوی اکتیویست های مختلف جنبش های اجتماعی شناخته شده با اسم و رسم خود جاری است و همه اینها نشانی از حال و هوای انفجاری کل جامعه دارد.
و در چنین شرایطی است که ما شاهد وجود یک جنبش قدرتمند کارگری هستیم که میتوانم بگویم در سطح جهان نمونه است. جنبشی که بطور واقعی خواستهای سراسری همه مردم را علیه فقر و تبعیض و سرکوب و بی تامینی نمایندگی کرده و جلوی صحنه سیاسی کل جامعه قرار گرفته است. از جمله مراکز نفتی به گفته خود کارگران آرام و قرار ندارد و ما شاهد گسترده تر شدن هر روز بیشتر اعتراضات در میان این کارگران علیه ساختارهای اقتصادی- سیاسی حاکم و برای کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی در قالب طرح مطالب فوری خود هستیم.

نیشکر هفت تپه نیز با پیروزی در خلع ید از باند اسد بیگی و کشاندن آنها به پای میز محاکمه، با اخراج مدیران فاسد و ضد کارگری و اعمال نظارت شورایی خود در هر قدم، و مهمتر از همه با گل گرفتن در شورای اسلامی و کوبیدن مهر شوراهای مستقل خود کارگران در این شرکت از طریق اعلام مجمع نمایندگان منتخب مجمع عمومی ۵ هزار نفره شان به عنوان تشکل واقعی خود، دارد به کل جنبش کارگری و کل جامعه راه نشان میدهد و آلترناتیو شوراها و ممکن بودن ایجاد آنها را در سطح سراسری در مقابل کل جامعه قرار داده است. این اتفاقات در کنار اعتراضات بخش های مختلف کارگری و از جمله سربلند کردن دوباره یکشنبه های اعتراض بازنشستگان ونیز فضای پر از اعتراض جامعه، سیر پر شتاب اوضاع را بسوی اعتصابات سراسری و عمومی در سطح جامعه نشان میدهد. از جمله چند ماهی بیش از خیزش مردمی در خوزستان که ترکش هایش به شهرهای دیگر نیز رسید و بار دیگر شعارهای ضد حکومت به کف خیابان کشیده شد، نگذشته است. در چنین شرایطی است که جامعه دارد ادامه آبان را فریاد میزند.

سالگرد آبان ۹۸ را با گرامیداشت یاد جانباختگان آبانماه و گرد آمدن گسترده تر حول جنبش دادخواهی و به چالش کشیدن کل بساط سرکوب و زندان و جنایت جمهوری اسلامی گرامی بداریم.

سالگرد آبان ۹۸ را با گسترش اعتراضاتمان ، با به چالش کشیدن جمهوری اسلامی در همه عرصه ها و با شتاب حرکتمان بسوی اعتصابات سراسری و اعتراضات عمومی در سطح جامعه گرامی بداریم.
سالگرد آبان را با کوبیدن مهر شوراهای واقعی خود در تمام مراکز کارگری و در سطح جامعه و بیرون کردن نیروهای سرکوب از همه جا گرامی بداریم.
در تداوم آبانماه، عزم خود را برای پایان دادن به حکومت اوباش اسلامی به نمایش بگذاریم. جمهوری اسلامی نابود باید گردد.
۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی