شهلا دانشفر
پیام چهار اتفاق مهم در این هفته
جمعه, 21ام آبان, 1400  
اشتراک گذاری

آبان ادامه دارد

چهار اتفاق مهم در این هفته نشان از فریاد رسای جامعه در ادامه آبان است. دادگاه بین المللی آبان،  تجمع سراسری معلمان در هفتاد شهر، تجمعات پی در پی کشاورزان در اصفهان، اعتصاب بزرگ کارگران در ایران خودرو در کنار یکدیگر خصلت نمای ادامه آبان و ابعاد عمیق تر، گسترده تر  اعتراضات مردمی است که با شتاب بسوی انقلابی اجتماعی و جمع کردن بساط جهنم حکومت اسلامی خیز برداشته است.

دادگاه بین المللی آبان

جمهوری  اسلامی خیزش مردم در آبانماه را که علیه بساط فقر و فلاکت و کل توحش جمهوری اسلامی به پا شد، وحشیانه سرکوب کرد. اما مردم با شعار های کشته آبان ما  1500 نفر، فریاد جمهوری اسلامی نابود باید گردد برادامه آبان پای فشردند و  جنبش دادخواهی با قدرت قد علم کرد و علیه بیش از ۴۰ سال حاکمیت جانیان اسلامی کیفرخواستش را داد. و این جنبشی است که امروز دیگر جهانی است و به پای محاکمه سران جنایتکار این حکومت رفته است. یک نمونه اش دادگاه حمید نوری یک از جلادان کشتار سال ۶۷ در سوئد است. دادگاهی که در آن قربانیان و خانواده های جانباختگان شاهدانش بودند و بر محکومیت حمید نوری و  مقام بالا دست او رئیسی عضو کمیته مرگ جمهوری اسلامی و  دیگر سران جنایتکار این حکومت  در کشتار سال ۶۷  پای فشردند.  افشاگریهای این دادگاه در رسانه های متعددی شنیده میشود و فشار کشنده ای را بر گرده حکومت کثیف اسلامی گذاشته است.

این دادگاه به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر، عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام برگزار شده و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، کمیته بین المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی و بسیاری از احزاب و نیروهای سرنگونی طلب از جمله حزب کمونیست کارگری از آن اعلام حمایت کرده اند و  تلویزیون کانال جدید با انعکاس صحنه های این دادگاه صدای رسای این جنبش است.  قرار است در این دادگاه “۱۳۳” نفر از مقامات حکومت که مستقیما در کشتار آبان دست داشته اند از جمله خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی توسط هیات دادستانی این دادگاه  به اتهام  “جنایت علیه بشریت” به محاکمه کشیده شوند. دادگاهی چهار روزه که  در نوزدهم آبانماه برابر با دهم ماه نوامبر آغاز بکار کرد و با حضور شش حقوق‌دان “مستقل بین‌المللی ” برگزار گردیده است. در این دادگاه قربانیان و خانواده های آنان شاهدانی هستند که از جنایات وحشیانه حکومت سخن میگویند و خواستشان محکومیت جانیان اسلامی و در راس آن خامنه ای و رئیسی جلاد و آمرین و عاملین کشتار مردم در آبانماه در این دادگاه بین المللی است.

این چنین است که محاکمه سران حکومت در سطح جهان آغاز شده و این اتفاق مهم  نشان بارزی از ادامه آبان و حرکت جنبش قدرتمند مردمی برای سرنگونی این حکومت است. جنبشی که  برای محاکمه تک تک سران این حکومت خیز برداشته  است و کاری کرده است که امروز رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی از ترس پیگرد و محاکمه جرات مسافرت در ایران و در سطح بین المللی را ندارد.  پلاتفرم دیگر این جنبش بایکوت جهانی جمهوری اسلامی است و این کارزاری است که در جریان است و خواست مشخص آن اخراج جمهوری اسلامی از تمامی مراجع و نهادهای بین المللی، بسته شدن سفارتخانه های آن در تمام کشورها از جمله از سازمان جهانی کار آی ال او  است. جنبشی که تا همین امروز پیشروی های خوبی داشته و از جمله شماری از اتحادیه های کارگری و چهره های شاخص بین المللی امضا کنندگان و حامیان بایکوت حکومت و اخراج آن از سازمان جهانی کار هستند.  و این کمپینی است که حزب کمونیست کارگری با قدرت به جلو میبرد.  

تجمع سراسری معلمان در ۷۰ شهر

یک اتفاق مهم این هفته تجمع سراسری معلمان در هفتاد شهر برای پیگیری مطالبات معیشتی خود و با خواست تحصیل رایگان برای همه کودکان است.  در این تجمعات معلمان علیه فقر و فلاکت، تبعیض و نابرابری، اختلاسها و چپاولگری و علیه امنیتی کردن مبارزاتشان شعار دادند و سخن گفتند و بر آزادی تمامی معلمان زندانی پای فشردند و با شعار معیشت، منزلت، حق مسلم ماست بر داشتن یک زندگی شایسته انسان تاکید کردند. بک ویژگی اعتراضات معلمان در دو ماه اخیر ایستادن در مقابل سیاست جنایتکارانه حکومت در قبال بیماری مرگبار کرونا و تاکید بر اجرایی کردن تحصیل رایگان همین امروز و در دل بحران کرونا از طریق اختصاص اینترنت و گوشی هوشمند رایگان به همه دانش آموزان و معلمان و مقابله با بازگشایی مدارس بدون اجرای پروتکل های سازمان بهداشت جهانی است . بدینگونه معلمان به صدای اعتراض کل جامعه تبدیل شده و در چنین ابعاد گسترده و سراسری ای به میدان آمده اند. این تجمعات و اعتراضات در چنین ابعاد و با چنین مطالباتی نشان از تعمیق اعتراضات مردمی علیه کل بساط جهنمی جمهوری اسلامی دارد. و این جامعه ایست که در مبارزات همین امروزش دارد جامعه ای آزاد و برابر و انسانی را فریاد میزند . این جامعه ایست که در هر قدم از اعتراضاتش دارد صف خود را سازمان میدهد و یک سنگر مهم آن نیشکر هفت تپه با گفتمان شورایی و با شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی است. جامعه ای که در اعتراضش علیه تبعیض و نابرابری کل ساختارهای سرمایه داری وحشی حاکم را به چالش کشیده و  اعتراضش نوید بخش سوسیالیسم است. زنده باید معلمان

اعتراضات کشاورزان در اصفهان

اعتراضات کشاورزان در اصفهان مدتی است که جریان دارد. اعتراض آنان به خشکی کشیده شدن زاینده رود و کاهش  حقابه و ضربه خوردن به معیشت و کارشان ، به بساط مافیایی و رانت خوار واسطه  ها و دلالان است که جنس را با قیمت بسیار نازل از کشاورز خریداری میکنند و  در بازار با قیمت کلان میفروشند و پولهای کلانی به جیب میزنند. اعتراض آنها همچنین به قرار دادن مواد سمی و شیمیایی غیر استانداردی برای دفع آفات در اختیار آنهاست که مجبورند از آنها استفاده کنند و هم زمینشان آسیب می بیند و هم سلامتی خودشان و مردم به مخاطره می افتد. بدین ترتیب کشاورزان بخش بسیار محرومی هستند که علیرغم شرایط دشوار درآمدی چندین برابر زیر خط فقر عایدشان می شود و در فقر و فلاکت معاش میگذرانند. و این داستان زندگی نه فقط کشاورزان در اصفهان بلکه در خوزستان و در شالیزارهای شمال و در سطح سراسری است و اعتراضات بر سر آن گسترده است.  عامل و بانی این ابعاد از فقر و محرومیت رژیم مافیایی حاکم است. اما حکومت تلاش دارد با تبلیغاتی تحت عنوان اینکه آب خوزستان به اصفهان رفته است و آب اصفهان به قم مردم را به جان هم بیندازد. اما امروز مردم در سراسر ایران با دردهای مشترک در کنار هم قرار دارند و جنبش سرنگونی حلقه اتحاد همه بخشهای جامعه است. و روشن است که باید در برابر تفرقه افکنی های حکومت هوشیار بود.

نکته مهم اینجاست که امروز اعتراضات کشاورزان اصفهان همچون دیگر بخش های جامعه ابعاد گسترده ای بخود گرفته و روستا به روستای این استان را در بر میگیرد. و در این اعتراضات کشاورزان که خوب میدانند علت و ریشه همه این فجایع چپاولگری های حکومت و بساط دزدی هایشان است، با شعارهایی چون فکر نکنی تا ابد می مانی، دارند حکم به رفتن حکومت میدهند. از جمله در این هفته شاهد تجمعات اعتراضی  و  راهپیمایی گسترده و با شکوه  آنها در سطح شهر بودیم. در یکی از این  راهپیمایی ها کشاورزان در سطح شهر در اصفهان  با شعار مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ بر تو که یادآور شعاری است که در روزهای پایان حکومت شاه داده میشد،  شاهد صحنه درخشانی از مبارزات کشاورزان در اصفهان بودیم. این چنین است که این اعتراضات توجه وسیع مردم این شهر را بخود جلب کرده است. از خواستها و اعتراضات آنها باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

اعتصاب بزرگ کارگران در ایران خودرو

در نوزدهم آبان ماه در این هفته یک اعتصاب بزرگ دیگر و این بار در ایران خودرو در مشهد را شاهد بودیم. در این حرکت اعتراضی چهار هزار کارگر در اعتراض به سطح نازل دستمزدها  دست به اعتصاب زدند . در این حرکت اعتراضی کارگران با کف زدن و سوت کشیدن و با شعار  “کارگر داره له میشه، مدیر پولدارتر میشه”، ” کل بساط چپاولگری و استثمار وحشیانه حاکم را به چالش کشیدند. یک شعار قابل توجه دیگر کارگران ایران خودرو در این روز شعار” نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم”،  شعاری که در خیزش آبان و خیزشهای شهری مردم سردادند و  حکم به رفتن حکومت دادند.  اعتصاب ۴ هزار کارگر در ایران خودروی مشهد جرقه اعتراضات گسترده کارگران در این بخش است. از جمله قبل از آن نیز شاهد اعتصاب کارگران ایران خودرو در تبریز بودیم و خبر ها حاکی از گسترش زمزمه های اعتراض در میان  بیش از بیست هزار کارگر در این بخش از صنعت است. این اعتراضات در میان گسترش اعتراضات در نفت، معادن و مراکز مختلف کارگری و  ادامه جدال در نیشکر هفت تپه و پافشاری آنها بر دیگر مطالباتشان با برافراشته نگه داشتن پرچم شوراها گوشه دیگری از فضای پر تلاطم کشور را به نمایش میگذارد.

نگاهی به همین چند اتفاق نشان میدهد که در ایران چه میگذرد. و امروز نه تنها آبان ادامه دارد، بلکه همه اتفاقات حکایت از سیر پرشتاب جامعه بسوی انقلابی است که میخواهد خود را از کل بساط بردگی و توحش سرمایه داری رها کند و در اعتراضات هر روزه اش دارد از معیشت، منزلت و جامعه ای انسانی سخن میگوید. این جامعه ایست که آشکارا بسوی جامعه ای انسانی و آزاد و بری از تبعیضات و اجحافات و شکاف طبقاتی که مصداق بارز یک جامعه سوسیالیستی است خیز برداشته است.

۱۱ نوامبر ۲۰۲۱  

انترناسیونال ۹۴۶

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی