محمد شکوهی
بودجه”خدمات حوزه علمیه و نهادهای ویژه فرهنگی”! ۱۰ برابر بودجه آتش نشانی تهران!
شنبه, ۱۴ام اسفند, ۱۳۹۵  
اشتراک گذاری

این فقط یک نمونه است:

در خبرها آمده بود که مجلس در جریان رسیدگی به لایجه بودجه سال ۹۶ حکومت مبلغ بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای “خدمات حوزه علمیه و نهادهای ویژه فرهنگی” را تصویب کرده است. در کنار این خبر در زیر تیترهای مصوبات مجلس، مبلغ ۶۱۹ میلیاردتومان بودجه و تامین اعتبار برای آتش نشانی تهران در مجلس و بعدا در شورای شهر تهران تصویب شده است!

این فقط یک رقم از اختصاص بودجه هزاران میلیاردی به نهادها و موسسات مذهبی مفت خور و انگلی که کارشان گسترش و تبلیغ جهل و خرافه مذهبی مورد نظر حکومت می باشد، است. دهها مورد دیگر اختصاص بودجه های میلیاردی به این باندها در جریان است.

“خدمات حوزه علمیه” راهمه مردم می شناسند. هزاران آخوند مفت خور با دهها انتشاراتی،کانون های جهل و خرافه که زیر مجموعه این باندها می باشند،کار و وظیفه اصلی شان دفاع از حکومت و بیت رهبری و … می باشد. پول و هزینه دهها هزار آخوند را که حوزه علمیه  به مدارس کشور روانه می کند؛ از اینجا می دهند. صدها دارالقرآن و مدارس تربیت مداح، دفاتر رسمی صیغه  زن و شرکت های تابعه اش که زیر نظر آخوندهای کله گندهوابستهبه بیت رهبری را از اینجا می پردازند. اعزام  دانش آموزش در طرح های: “راهیان نور”به جبهه های جنگ سابق شان و برنامه های متعددی که راه می اندازند، از اینجا می دهند. ودهها و صدها هزینه زائد برای دم و دستگاه مفتخوران و قاتلان دولت اسلامی سرمایه داران.

در این میان نکته جالب بحثو تصمیم گیری در باره جزئیات و نحوه و چند و چون اختصاص بودجه به این نهادهاو زیر مجموعه هایشان می باشد. کمیسیون تلفیق بودجه که مرکب از باندهای مجلسی و دولتی ها می باشد در جزئیات به این موضوع پرداخت و به اعتراف خودشان ساعتها بحث در این باره کرده و این تصمیمات “مهم ” را گرفته اند. تقسیم بودجه بین باندها و دار و دسته های حکومتی.

در همین روزها که باندهای مجلسی و دولتی سرگرم بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ حکومت می باشند موضوع تصویب بودجه آتش نشانی تهران از محل بودجه استان تهران می باشد که ابتدا در مجلس و بعدا در شورای شهر تهران تصویب شده است؛ می باشد. کل این بودجه مبلغ ۶۱۹ میلیاردتومان  است. تازه بخشی از آن در قالب “اعتبارات” می باشد. در اینجا همه باندها بحث زیادی نداشته اند و زودتر به توافی رسیده اند.

این بودجهیکی از حساسترین و مهمترین نهاد ها و ارگانی است که کارش در مواقع وقوع حوادث وخطراتی که هر لحظه می تواند جان و زندگی مردم را تهدید بکند، می باشد. زندگی جمعیت بیش از  ۱۰ میلیونی تهران در مواقع بروز حوادث و بحران برای این حکومت ارزش و اعتباری ندارد. و طبعا در قاموس اینها هم نیازی به آمادگی برای مقابله با این خطرات نیست.میلیونها نفر با این همه ناامنی و خطراتی که هر روزه در بیخ گوششان می گذرد، و هر لحظه ممکن است آغاز گر یک فاجعه ای بزرگ باپد، برای حکومت دزدان و قاتلان اهمیتی ندارد. در فاجعه پلاسکو دیدیم که آتش نشانی و حکومت چگونه آماده بودند و چگونه کمبود تجهیزات و نبودن استانداردها  و عدم واکنش به موقع شهرداری و آتش نشانی بیش از بیست نفر را به کشتن دادندو بی شرمانهکوتاهی و بی تفاوتی شان را توجیه کردند.امنیت آرامش و تامین  حداقل های یک زندگی امن و کم خطر برای شهروندان هیچ موقع امر این حکومت نبوده است. برای اختصاص بودجه سر این موضوع حساس و حیاتی همه باندهای حکومتی قبلا به توافق رسیده اند و نیازی به بحث و داشتن طرح و نقشه و راههای مقابله با بحرانهای احتمالی  وافزایش بودجه این نهاد ندارند.با این بودجه آتش نشانی به اعتراف برخی مقامات شهرداری و آتش نشانی، حتی قادر به تامین و تضمین ادامه کاری تجهیزات فرسوده موجودآتش نشانی  نخواهد بود چه رسد به نوسازی و تهیه تجهیزات و امکانات استاندارد.

تازه این وضعیت تهران است مرکز قدرت حکومت است. دهها پلاسکو در تهران وجود دارد که هر آن می توانند فاجعه ای بزرگتر از پلاسکو را برای مردم رقم بزنند. اینها مشکل حکومت نیست و برایش بودجه کافی اختصاص نمی دهد. وضعیت در آتش نشانی های در صدها شهرکشور به مراتب خرابتر از تهران می باشد. تامین امنیت و فراهم آوردن حداقل امکانات و تجهیزات  برای آتش نشانی در مواقع بروز بحران و حوادث نظیر صدها مورد و موضوع مهم و گریبانگیر مردم؛ فکر و ذکر این حکومت نبوده و نیست. حکومت و دولت روحانی و بیت رهبری”اولویتهای دیگری” دارند. اختصاص بودجه هزاران میلیاردی به حوزه علمیه و نهاد های فرهنگی وابسته به باندهای رنگارنگ حکومت و بیت رهبری؛ یک سیاست همیشگی حکومت و دولت بوده است.

در کنار این نمونه افزایش ۲۱ درصدی بودجه نظامی، افزایش هزار میلیاردی بودجه قوه قضائیه، بودجه ۷ هزار میلیاردی برای شرکت های دولتی،بودجه۲۲ هزار میلیاردی برای بسیج و سپاه، بودجه  ۷۷۷۲میلیاردی ستاد مشترک ارتش، ودهها مورد دیگر بودجه های هزاران میلیاردی می باشد که حکومت به دم و دستگاه نظامی و سرکوبش اختصاص داده است. حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه سر کیسه را برای امورات حکومت شل کرده است. مردم سهمی در این بودجه بندی ندارند. حکومت فقط به فکر حفظ خودش و تامین هزینه های سرسام آورش دم و دستگاه عریض و طویل سرکوب وزندان می باشد. برای پایان دادن به این وضعیت و رهایی از شر حکومت قاچاقچیان، دزدان وقاتلان مردم، چاره ای جز مبارزه و به زیر کشیدن تمام بساط این حکومت نیست .

 

۱۱ اسفند ۱۳۹۵، اول مارس ۲۰۱۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com