خلیل کیوان
انقلاب و ظهور شازده قاجار
شنبه, ۳ام آذر, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

سر و کله یک شازده دیگر هم پیدا شد؛ بابک میرزای قاجار. حالا دیگر مردم می توانند از میان دو سلسله و دو شاهزاده، و البته در یک انتخابات آزاد، یکی را بعنوان پادشاه برگزینند. اکنون دیگر علاوه بر رضا پهلوی، بابک قاجار هم، کاندید سلطنت هستند. البته ایشان، هم تویت های شاهانه مینویسند و هم قوم گرایی را باد میزنند. شازده قاجار در یکی از تویت هایش نوشته است : “اگر قرار باشد شاهنشاهى به ایران برگردد این حق ماست که با کودتا و نیرنگ ساقط شدیم. نه حق آنهایى که با انقلاب از حکومت رفتند”. البته ایشان خیلی هم از اوضاع پرت نیستند و میدانند استقرار پادشاهی در ایران یک شوخی بیش نیست. این مقام شاهانه در تویتی دیگر می نویسند: “شاهنشاهى در هر نوعش به این سرزمین نخواهد آمد، اما آنهایى که اصرار بر برقرارى نظام پادشاهى دارند مى توانند براى خود در اطراف پاسارگارد امپراطورى خیالى را بسازند. آذربایجان و ملت تورک بسوى آزادى و دموکراسى گام خواهد برداشت”.

قریب الوقوع بودن انقلاب در ایران راست را به تکاپو انداخته است. همه راه حل های تاکنونی راست برای تغییر و یا جایگزینی و سرنگونی، از اصلاحات و رفراندوم و کودتا تا جنگ و حمله نظامی و غیره به بن بست رسیده است. جامعه با گام های سنگین و استوار بسوی انقلاب گام برمیدارد. از اینرو نگاه راست هم، به خیابان و مردم و انقلاب دوخته شده است. نه فقط رضا پهلوی، بلکه بابک قاجار هم این را متوجه شده است. بابک قاجار الحق یک چیز دیگر را بهتر از رضا پهلوی درک کرده است و آن این است که پادشاهی در ایران شانس ندارد. او ادعای بازگشت به تخت پادشاهی را فقط بصورت رتوریک در مقابل پهلوی بکار میبرد. میرزا که تصور میکند شازده بودن در این شرایط یک سرمایه سیاسی است، میخواهد از قبل آن سری در سرها در بیاورد، غافل از اینکه، این بوی کباب نیست، خر داغ میکنند.

دوره های انقلابی شگفتی سازند؛ صحنه ها را با سرعت عوض میکند، پرسناژها و مدعیان سیاسی رنگارنگی را بمیدان میاورد و یا از میدان بدر میکند، بر دستان خود بلندشان میکند و بر زمینشان میکوبد. انقلاب البته مذاح و شوخی هم میکند. ظهور شازده میرزا از جمله این مذاح ها است. کسی چه میداند، اوضاع که حادتر شود چه بسا سر و کله شاهزادگانی از زندیه و افشاریه و صفویه و حتی سلسه های قبلی و اصحاب کهف هم پیدا شوند.

انترناسیونال ۷۹۱

خلیل کیوان

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com