خلیل کیوان
سندروم استکلهم: چرا رضا کیانیان از تحریم کنندگان انتخابات عصبانی است؟
چهارشنبه, ۳۰ام فروردین, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری
رضا کیانیان در پستی بتاریخ بیست و نهم فرودین در اینستاگرام که بازتاب نستبا گسترده ای در صفحات اینترنتی داشت، از کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند به تندی انتقاد کرد و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد. او از جمله نوشت: ” باور کنید دیگر خسته شده ام از کسانی که هنوز هم انتخابات را تحریم می کنند”.
با شخصیت و نظرگاه های رضا کیانیان آشنایی چندانی ندارم. از بازیگری او اما، خوشم میاید. بنظرم بازیگر توانایی است. در یک برنامه تلویزیونی هم، یکبار میشنیدم که حرفهای خوب و معقولی میزد. آدم روشن و متمدنی بنظر میرسید. بقولی، بدل می نشست. در مورد انتخابات اما، اوضاعش خراب است. بنظر میرسد بعد از این همه سال که در اسارت  جمهوری اسلامی بسر برده است، به ” سندروم استکهلم” گرفتار شده است.
در “سندروم استکلهم” گروگان نسبت به گروگان گیر خود احساس مثبتی دارد. بجای اینکه بفکر رهایی باشد، با وی همدل و همراه می شود. جماعتی در ایران، از همین سندروم رنج می برند. به اسارتگر خود، خو گرفته اند. از تغییر بنیادی در جامعه و رهایی خود در هراس اند. سی و هشت سال است که مردم ایران گروگان حکومت اسلامی اند. این هم از عارضه های گروگان بودن است. این جماعت حال شان خوب نیست. کمک نیاز دارند. باید به فکر رهایی اینها هم بود. رضا کیانیان یکی از اینها است.
نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com