نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفت و گو با اصغر کریمی در باره شوراهای سازماندهی اعتراضات در ایران- ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=BQTlnkZPaYs

 
 
http://rowzane.com/interview/article=125743