نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نه به اعدام: درباره قتل فعال مدنی مریم فرجی – گفتگو با حسن صالحی – ۱۷ جولای ۲۰۱۸
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=o5sV2M_iaYA

 
 
http://rowzane.com/interview/article=126496