نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نگاه روز :هشدار بانک سرمایه گذاری اروپا درباره فعالیت اقتصادی در ایران ۲۸ تیر ۱۳۹۷-۱۹ جولای ۲۰۱۸
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=cKuTDPNT0RA

 
 
http://rowzane.com/interview/article=126500